Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Образователен медиатор – Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Шумен

Наименование:Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии „Проф. д-р Асен Златаров“
Община:Шумен
Населено място:Шумен
Адрес:кв.Тракия ул. „Деде Агач“ №7А
Телефон:869869
Ел. поща:pgohht@mail.bg
Директор:Веселин Кирилов Тодоров
Краен срок за
подаване на документи:
24.09.2021
Основание:чл. 216, ал.1 от ЗПУО

Длъжност: Образователен медиатор

Необходими документи:

  1. Заявление до директора
  2. Трудова автобиография
  3. Диплома за завършено образование
  4. Медицинско свидетелство, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 3 месеца
  5. Свидетелство за съдимост, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 6 месеца

Данни за обявата

<<< Назад към всички обяви
Skip to content