9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Свободни работни места

Учител в група за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап – Основно училище “Св. св. Кирил и Методий” – гр. Велики Преслав
публикувано на: декември 2, 2022 срок за подаване на документи: 14,00 часа на 08.12.2022 г.
Учител в детска градина – ДГ “Червената шапчица”, с. Косово, общ. Каспичан
публикувано на: ноември 28, 2022 срок за подаване на документи: 15.12.2022 г.
Учител по теория и практика в професионално направление “Спортно-туристическа дейност”; Образователен медиатор по Национална програма; Портиер – СУ “Трайко Симеонов” – гр. Шумен
публикувано на: ноември 23, 2022 срок за подаване на документи: 29.11.2022 г.
Учител по английски език (II-VII клас) – Основно училище “Христо Смирненски”, с. Ясенково
публикувано на: ноември 23, 2022 срок за подаване на документи: 28.11.2022 г.
Учител по математика и информационни технологии – Обединено училище “Панайот Волов” – с. Тодор Икономово
публикувано на: ноември 21, 2022 срок за подаване на документи: 14,00 часа 29.11.2022 г.
Библиотекар, ПЕГ “Никола Йонков Вапцаров” – гр. Шумен
публикувано на: ноември 18, 2022 срок за подаване на документи: до 12,30 часа на 22.11.2022 г.
Учебни часове за учител в направление “Горско и ловно стопанство”, ПГ по Селско стопанство – гр. Велики Преслав
публикувано на: ноември 18, 2022 срок за подаване на документи: до 15,30 часа на 23.11.2022 г.
Учител в група за целодневна организация на учебния ден (ЦОУД) V-VII клас – Средно училище “Трайко Симеонов” – гр. Шумен
публикувано на: ноември 16, 2022 срок за подаване на документи: 14,00 часа на 29.11.2022 г.
Учител по математика и информационни технологии – Обединено училище “Панайот Волов” – с. Тодор Икономово
публикувано на: ноември 15, 2022 срок за подаване на документи: 14,00 часа 18.11.2022 г.
Учител, теоретично обучение направление “Хранително-вкусова промишленост”, Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии – гр. Шумен
публикувано на: ноември 14, 2022 срок за подаване на документи: 12,00 часа на 18.11.2022 г.
Skip to content