Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Свободни работни места

Учител по икономика и математика – СУ “Д-р Петър Берон”, с.Хитрино
публикувано на: септември 21, 2023 срок за подаване на документи: до заемане на длъжността
Старши възпитател до 30.06.2024 г. – СО “Младост”, гр.Шумен
публикувано на: септември 21, 2023 срок за подаване на документи: до 15:00 часа на 28.09.2023 г.
Учител по “Математика, компютърно моделиране и информационни технологии” – ОУ “Христо Ботев”, с.Памукчии
публикувано на: септември 20, 2023 срок за подаване на документи: до 13:30 часа на 26.09.2023 г.
Образователен медиатор – СУ “Никола Йонков Вапцаров”, с.Венец
публикувано на: септември 20, 2023 срок за подаване на документи: до 12.00 часа на 21.09.2023 г.
Ресурсен учител 0,5 щат – СУ “Св. Паисий Хилендарски”, гр.Върбица
публикувано на: септември 19, 2023 срок за подаване на документи: до заемане на длъжността
Психолог – лектор (5 часа седмично), логопед – лектор (5 часа седмично), учител в ЦДО начален етап (0,5 щатна бройка) – ОУ “Св. Климент Охридски”, с.Стоян Михайловски
публикувано на: септември 19, 2023 срок за подаване на документи: до 26.09.2023 г.
Психолог 0,5 щат – ОУ “Панайот Волов”, с.Мадара
публикувано на: септември 19, 2023 срок за подаване на документи: до 25.09.2023 г.
Училищен психолог 0,5 щат – ОУ “Никола Йонков Вапцаров”, гр.Нови пазар
публикувано на: септември 18, 2023 срок за подаване на документи: до 25.09.2023 г.
54 лекторски часа по предмета “Физика и астрономия”, 190 лекторски часа по предмета “Човекът и природата” в прогимназиален етап – ОУ “Христо Ботев”, с.Памукчии
публикувано на: септември 18, 2023 срок за подаване на документи: до 13:00 часа на 19.09.2023 г.
Учител по икономика и математика – СУ “Петър Берон”, с.Хитрино
публикувано на: септември 14, 2023 срок за подаване на документи: до 16:00 часа на 20.09.2023 г.
Skip to content