9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Свободни работни места

Учител в детска градина – ДГ “Калина Малина” – гр. Нови пазар
публикувано на: март 29, 2023 срок за подаване на документи: до 12:00 часа на 05.04.2023 г.
Учител в група за ЦОУД I-IV клас (0,5 щатна бройка) – Обединено училище “Христо Ботев” – с. Друмево
публикувано на: март 27, 2023 срок за подаване на документи: до 17:00 ч на 29.03.2023 г.
Учител ЦДО прогимназиален етап – ОУ “Васил Левски”, с. Иваново
публикувано на: март 24, 2023 срок за подаване на документи: до 14:00 часа на 30.03.2023 г.
Учител в детска градина – ДГ “Калина Малина” – гр. Нови пазар
публикувано на: март 22, 2023 срок за подаване на документи: до 12:00 часа на 29.03.2023 г.
Детелгедачка – ДГ “Пчелица”, гр. Шумен
публикувано на: март 20, 2023 срок за подаване на документи: 12,00 часа на 24.03.2023 г.
Учител по история и география (0,5 щатна бройка) и учител на група ЦОУД (0,5 щатна бройка) – Основно училище “Св. Климент Охридски” – с. Пет могили
публикувано на: март 13, 2023 срок за подаване на документи: 16:00 часа на 20.03.2023 г.
Учител по История и цивилизация и География (0,5 щатна бройка) – Основно училище “Христо Ботев” – с. Янково
публикувано на: март 10, 2023 срок за подаване на документи: до 16:00ч на 14.03.2023 г.
Учител по руски език – Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Шумен
публикувано на: март 6, 2023 срок за подаване на документи: до 16:00ч на 10.03.2023 г.
Учител в начален етап с английски език – Средно училище “Св. Паисий Хилендарски” – гр. Върбица
публикувано на: март 2, 2023 срок за подаване на документи: 15,00 ч. на 08.03.2023 г.
Образователен медиатор – ПГХТД “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Нови пазар
публикувано на: февруари 24, 2023 срок за подаване на документи: 15,30 ч. на 06.03.2023 г.
Skip to content