Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Конкурс за длъжността „Старши експерт по природни науки и екология” в РУО – Шумен

22.02.2021 г.

Конкурс за длъжността „Старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), РУО – Шумен

11.03.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността “Старши експерт по природни науки и екология” в РУО-Шумен

Система за определяне на резултатите за длъжността “Старши експерт по природни науки и екология” в РУО-Шумен

26.03.2021 г.

Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши експерт по природни науки и екология“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“(ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Шумен

• Първо място – Емине Хасан

Публикувано на 26.03.2021 г. в изпълнение на чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

<<< Назад към всички конкурси
Skip to content