Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Конкурс за длъжността “Старши експерт по природни науки и екология” в отдел “Организационно методическа дейност и контрол” в РУО – Шумен

Публ. на 17.11.2023 г.

Обявление за конкурс

Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС)

Декларация от лицето

Съобщение

Със заповед № РД09-3923/29.11.2023 г. на министъра на образованието и науката, конкурсната процедура за длъжността „старши експерт по природни науки и екология”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Шумен е прекратена поради непостъпили заявления за участие.

Публ. на 04.12.2023 г.

<<< Назад към всички конкурси
Skip to content