Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Олимпиади и състезания

Учебна 2023/2024 година

Със Заповед №РД09-3142/13.10.2023 г. е изменена Заповед №РД09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката, като в Приложение № 2 се изменя времето на провеждане на “Есенно национално състезание по физика” – от 03.11.-05.11.2023 г. на 17.11.-19.11.2023 г. и времето на провеждане на Областния кръг по “Компютърно моделиране” – от 18.02.2024 г. на 17.02.2024 г. (публ. на 14.11.2023 г.)

Заповед № РД09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за определяне на графици за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2023/2024 година (публ. 14.11.2023 г.)

Регламенти на национални олимпиади за учебната 2023/2024 година

Регламенти на национални състезания за учебната 2023/2024 година

Изпитни материали и решения

Протокол за резултатите на учениците от областен кръг на Национално многоезично състезание на английски език, испански, италиански, немски, руски и френски език (публ. на 13.11.2023 г.)

Областни първенци от училищни състезания 2024 г. (публ. на 04.04.2024 г.)

Със Заповед № РД06-526/22.10.2023 г на началника на РУО-Шумен са определени:

1. Училища за координатори и домакини на областния кръг на ученическите олимпиади през учебната 2023/2024 година на територията на област Шумен:

– Знам и мога: НУ „Илия Р. Блъсков“ – гр. Шумен;

– Български език и литература: СУ „Панайот Волов“ – гр. Шумен;

Английски език: ПЕГ „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Шумен;

– Немски език: ПЕГ „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Шумен;

Руски език: СУ „Сава Доброплодни“ – гр. Шумен;

– Математика: ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен;

– Информатика: ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен;

– Информационни технологии: ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен;

– Лингвистика: ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен;

– Философия: СУ „Васил Левски“ – гр. Шумен;

– История и цивилизации: СУ „Васил Левски“ – гр. Шумен;

– География и икономика: СУ „Васил Левски“ – гр. Шумен;

– Гражданско образование: СУ „Васил Левски“ – гр. Шумен;

– Физика: ПГ по строителство, архитектура и геодезия – гр. Шумен;

– Астрономия: ПГ по строителство, архитектура и геодезия – гр. Шумен;

– Химия и опазване на околната среда: ПГ по строителство, архитектура и геодезия – гр. Шумен;

– Биология и здравно образование: ПГ по строителство, архитектура и геодезия – гр. Шумен;

– Техническо чертане: ПГМЕТТ „Христо Ботев“ – гр. Шумен.


2. Училища за домакини на националните състезания през учебната 2023/2024 година в област Шумен:

– Математическо състезание „Европейско кенгуру“: VI ОУ „Еньо Марковски“ – гр. Шумен;

– Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас: III ОУ „Димитър Благоев“ – гр. Шумен;

– Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“: ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен;

– Национално състезание „Ключът на музиката“: II ОУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Шумен;

– Национално състезание „Фолклорна плетеница“: СУ „Сава Доброплодни“ – гр. Шумен;

– Национално състезание „Практични финанси”: ПТГ „Симеон Велики” – гр. Велики Преслав;

– Национално състезание „Компютърно моделиране“: СУ „Сава Доброплодни“ – гр. Шумен;

– Национално състезание по изобразително изкуство „Лаборатория за изкуство“: СУ „Сава Доброплодни“ – гр. Шумен;

– Национално състезание по безопасност на движението по пътищата: СУ „Трайко Симеонов“ – гр. Шумен;

(публ. на 14.11.2023 г.)


Архив олимпиади и състезания за учебната 2022/2023 година

Skip to content