Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Информация за НВО в края на IV, VII и X клас

Заповед № РД09-2050/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейностите през учебната 2023/ 2024 година

Публ. на 15.11.2023 г.

НВО в IV клас

Модел на НВО по български език и литература в IV клас за учебната 2023-2024 година

Модел на НВО по математика в IV клас за учебната 2023-2024 година

Тестове и верни отговори от НВО за IV клас по години

Скала за оценяване

Публ. на 15.11.2023 г.

НВО в VII клас

Модел на НВО по български език и литература в VII клас учебната 2023-2024 година

Модел на НВО по математика в VII клас учебната 2023-2024 година

Модел на НВО по чужд език в VII клас учебната 2023-2024 година

Тестове и верни отговори от НВО за VII клас по години

Публ. на 15.11.2023 г.

НВО в X клас

Модел на НВО по български език и литература в X клас за учебната 2023-2024 година

Модел на НВО по математика в X клас за учебната 2023-2024 година

Модел на НВО по чужд език в X клас за учебната 2023-2024 година

Модел на НВО по ИТ за измерване на дигитални компетентности в X клас за учебната 2023-2024 година

Публ. на 15.11.2023 г.

Архив

Skip to content