9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Инфомация за НВО в кря на IV, VII и X клас

Модел на НВО за IV клас

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в IV клас през учебната 2020-2021 година

Тест и ключ по математика, 28 май 2021 г.

Български език и литература, 27 май 2021 г.

Модел на НВО по български език и литература в IV клас за учебната 2020-2021 година

Модел на НВО по математика в IV клас за учебната 2020-2021 година
Горните модели на НВО са публикувани на 24.08.2020 г.

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в IV клас през учебната 2019-2020 година

Модел на НВО по български език и литература в IV клас за учебната 2019–2020 година

Модел на НВО по математика в IV клас за учебната 2019–2020 година 
Горните модели на НВО са публикувани на 31.07.2019 г.

Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2018/2019 година

Човекът и природата, 16 май 2019 г.

Човекът и обществото, 14 май 2019 г.

Математика, 10 май 2019 г.

Български език и литература, 09 май 2019 г.

Модел на НВО за VII клас

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас през учебната 2020-2021 година

Изпитен вариант по български език и литература и ключ с верните отговори
16 юни 2021 г. 

Изпитен вариант по математика и ключ с верните отговори
18 юни 2021 г.

Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2020-2021 година

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2020-2021 година

Модел на НВО по чужд език в VII клас за учебната 2020-2021 година

Горните модели на НВО са публикувани на 27.08.2020 г.

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас през учебната 2019-2020 година

Математика, 17 юни 2020 г.

Български език и литература, 15 юни 2020 г.

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас през учебната 2019-2020 година

Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2019–2020 година

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2019–2020 година

Модел на НВО по чужд език в VII клас за учебната 2019–2020 година

Горните модели на НВО са публикувани на 05.09.2019 г. 

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас през учебната 2018-2019 година

Математика, 19 юни 2019 г.

Български език и литература, 17 юни 2019 г.

Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2018-2019 година

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2018-2019 година

Mодел на НВО по чужд език в VII клас за учебната 2018-2019 година
(по желание на ученика)

Модел на НВО за X клас

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в X клас през учебната 2020-2021 година

Изпитен вариант по български език и литература и ключ с верните отговори 16 юни 2021 г. 

Изпитен вариант по математика и ключ с верните отговори 18 юни 2021 г. 

Модел на НВО по български език и литература в X клас за учебната 2020-2021 година

Модел на НВО по математика в X клас за учебната 2020-2021 година

Модел на НВО по чужд език в X клас за учебната 2020-2021 година

Модел на НВО по ИТ за измерване на дигитални компентентности в X клас за учебната 2020-2021 година

Горните модели на НВО са публикувани на 27.08.2020 г.

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в X клас през учебната 2019-2020 година

Модел на НВО по български език и литература в X клас за учебната 2019–2020 година 

Модел на НВО по математика в X клас за учебната 2019–2020 година 

Модел на НВО по чужд език в X клас за учебната 2019–2020 година 

Модел на НВО по ИТ за измерване на дигитални компентентности в X клас за учебната 2019–2020 година 

Горните модели на НВО са публикувани на 05.09.2019 г. 

Национално онлайн оценяване на дигиталните компетентности на учениците от X клас през учебната 2018/2019 година

Инфо

Анализ на резултатите от Националното онлайн оценяване на дигиталните компетентности на учениците от X клас за учебната 2018-2019 година

Примерна практическа задача с решение

Условие на задачата

Данни

Решение

Skip to content