Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Начално училище “Княз Борис І”

Skip to content