Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Данни за образователните институции в системата на предучилищното и училищното образование в област Шумен

 • Населено място Код по НЕИСПУО Училище/ДГ ПК Адрес Директор Телефон e-mail
  Драгоево 2700246 Детска градина “Славейче” 9860 ул. Девети септември 4 Дора Янкова Борисова 20 78 info-2700246@edu.mon.bg
  Златар 2700248 Детска градина “Червената шапчица” 9880 ул. Никола Петков 5 Калбие Мехмед 2388 info-2700248@edu.mon.bg
  Миланово 2700243 Детска градина “Детелина” 9859 ул. Хан Крум 1 Айше Ахмед Кавунска 22 16 info-2700243@edu.mon.bg
  Кочово 2700247 Детска градина “Първи юни” 9862 с. Кочово, ул. Кирил и Методий 22 Бистра Георгиева Господинова 2262 info-2700247@edu.mon.bg
  Троица 2700244 Детска градина “Снежанка” 9864 ул. Борис І 16 Ангелина Радославова Русева 2276 info-2700244@edu.mon.bg
  Велики Преслав 2700249 Детска градина “Снежанка” 9850 ул. Александър Стамболийски 96 Даниела Венкова Христова 4 25 61 info-2700249@edu.mon.bg
  Драгоево 2700255 Основно училище “Св. св. Кирил и Методий” 9860 пл.”Девети септември” 2 Росица Светославова Казакова – Капра 20 21 info-2700255@edu.mon.bg
  Велики Преслав 2700180 Основно училище “Св. св. Кирил и Методий” 9850 Симеон Велики 27 Стела Илиева Петрова 4 21 55 info-2700180@edu.mon.bg
  Златар 2700196 Основно училище “Христо Ботев” 9880 ул. “Христо Ботев”1 Снежанка Минчева Петкова 2321 info-2700196@edu.mon.bg
  Велики Преслав 2700282 Професионална гимназия по селско стопанство 9850 ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 49 Евдокия Георгиева Антонова 42401 info-2700282@edu.mon.bg
  Велики Преслав 2700024 Професионална техническа гимназия “Симеон Велики” 9850 ул. “Любен Каравелов” 53 Христина Пенчева Борисова 42073 profschool@ptg-sv.eu
  Велики Преслав 2700103 Средно училище “Черноризец Храбър” 9850 ул. “Слави Петков” № 6 Жасмина Петрова Станчева 42039 info-2700103@edu.mon.bg
 • <!–

  –>

  Населено място Код по НЕИСПУО Училище/ДГ ПК Адрес Директор Телефон e-mail
  Осеновец 2700166 Детска градина “1-ви Юни” 9753 ул.”Еделвайс”11 Айше Бейти Кьосе 21 82 info-2700166@edu.mon.bg
  Борци 2700167 Детска градина “Знаме на мира” 9752 ул. “Родопи” 6 Даринка Енчева Янева 0887696097 info-2700167@edu.mon.bg
  Капитан Петко 2700163 Детска градина “Мир” 9770 ул. “Победа” 26 Айля Ниязи Халилова 05342/ 7389 dg_kpetko@venets.bg
  Изгрев 2700168 Детска градина “Снежанка” 9754 ул.”Лудогорие”57 Невин Фаик Ефраим 0887696098 info-2700168@edu.mon.bg
  Венец 2700170 Детска градина “Щастливо детство” 9751 ул.”Кирил и Методий”40 Шермин Ахмедова Узунова 2150 info-2700170@edu.mon.bg
  Черноглавци 2700171 Детска градина “Щастливо детство” 9778 ул. “Васил Левски” № 5 Дилбер Хайредин Бахри 323 info-2700171@edu.mon.bg
  Ясенково 2700169 Детска градина ”Радост” 9777 ул. “Надежда”32 Ивелина Димитрова Иванова 320 info-2700169@edu.mon.bg
  Изгрев 2700041 Основно училище “Петко Рачев Славейков” 9754 ул. “Лудогорие” 51 Ербил Мехмедов Кадиров 378 info-2700041@edu.mon.bg
  Ясенково 2700283 Основно училище “Христо Смирненски” 9777 ул. “Надежда” 26 Татяна Ивановна Дакова 340 info-2700283@edu.mon.bg
  Венец 2700069 Средно училище “Никола Йонков Вапцаров” 9751 ул. “Васил Левски” №2 Селиме Мехмедова Кърджалиева 2040 info-2700069@edu.mon.bg
 • Населено място Код по НЕИСПУО Училище/ДГ ПК Адрес Директор Телефон e-mail
  Върбица 2700234 Детска градина “Славейче” 9870 ул. “Ал. Стамболийски” № 26 Магбуле Дерменджиева 0885683188 info-2700234@edu.mon.bg
  Бяла река 2700229 Детска градина “Кокиче” 9882 ул.”Рила” № 1 Нюлфер Джевдетова Шабанова 0889177144 info-2700229@edu.mon.bg
  Менгишево 2700022 Детска градина “Червената шапчица” 9885 ул. “Чавдар” № 1 Фатме Мехмедова Бошнакова 0885301437 info-2700022@edu.mon.bg
  Нова бяла река 2700020 Детска градина “Щастливо детство” 9883 ул. “Септември” № 9 Вайде Билялова Лешкова 0885301434 info-2700020@edu.mon.bg
  Ловец 2700232 Детска градина “Детелина” 9869 Ул. “Свобода” № 4 Айгюл Али Руфи 0885301440 info-2700232@edu.mon.bg
  Иваново 2700242 Детска градина “Детски свят” 9865 ул. “Васил Коларов” № 8 Емине Адемова Мустафа 0892379216 info-2700242@edu.mon.bg
  Маломир 2700278 Детска градина “Мир” 9871 ул. “Септември” № 1 Фатме Токучева 0889462207 info-2700278@edu.mon.bg
  Чернооково 2700227 Детска градина “Младост” 9873 ул. “Н. Вапцаров” 4 Себиле Ахмедова Капустрева 0885301436 info-2700227@edu.mon.bg
  Сушина 2700026 Детска градина “Снежанка” 9868 ул. “Рила” №3 Кибарие Еюб Пехливан 0885301435 info-2700026@edu.mon.bg
  Тушовица 2700028 Детска градина “Щурче” 9884 ул. “Г. Димитров” № 15 Фатима Вехова 0885301433 info-2700028@edu.mon.bg
  Бяла река 2700061 Обединено училище “Св. св. Кирил и Методий” 9882 ул.”Г.Димитров”31 Рукие Дурлева 2273 info-2700061@edu.mon.bg
  Иваново 2700253 Основно училище “Васил Левски” 9865 ул. ” Васил Левски ” № 10 Петранка Василева Димитрова 0885301426 info-2700253@edu.mon.bg
  Чернооково 2700073 Основно училище “Гео Милев” 9873 ул. Ленин 1 Ахмед Мустафов Капустрев 0897923466 info-2700073@edu.mon.bg
  Върбица 2700062 Средно училище “Св. Паисий Хилендарски” 0878469083 ул.”Септемврийско въстание” 2 Милена Мерсинкова-Йорданова 2142 info-2700062@edu.mon.bg
 • Населено място Код по НЕИСПУО Училище/ДГ ПК Адрес Директор Телефон e-mail
  Загориче 2700208 Детска градина “Червена шапчица” 9966 ул.”Плиска”№6 Сюмейра Мустафа 0895669927 info-2700208@edu.mon.bg
  Сини вир 2700207 Детска градина “Здравец” 9950 ул.Чапаев” 3 Гюлшан Назиф Мехмед 0897882072 info-2700207@edu.mon.bg
  Долина 2700054 Детска градина “Зорница” 9947 ул.”Г.Димитров” 9 Звезделина Енчева Русева 0899724528 info-2700054@edu.mon.bg
  Дойранци 2700052 Детска градина “Лиляна Димитрова” 9961 ул.”Г.Димитров” 6 Джансел Белгин Мехмед-Али 0897595789 info-2700052@edu.mon.bg
  Тъкач 2700058 Детска градина “Пролет” 9953 ул.Балкан”-5 Ширин Шерафидинова Мехмед 0895635065 info-2700058@edu.mon.bg
  Пристое 2700213 Детска градина “Радост” 9965 ул.”Млада гвардия” 6 Себиле Исмаил Мехмедова 0894374561 info-2700213@edu.mon.bg
  Гусла 2700053 Детска градина “Славейче” 9969 ул.”Н.Й.Вапцаров” – 2 Дилбер Исмаилова Махмуд 0899708575 info-2700053@edu.mon.bg
  Климент 2700055 Детска градина “Слънчево детство” 9970 ул.”Мир” 6 Севим Сюлейман Хюсню 0896565943 info-2700055@edu.mon.bg
  Средковец 2700057 Детска градина “Снежанка” 9968 ул.В.Левски 7 Бахри Ахмед Ахмед 0898930862 info-2700057@edu.mon.bg
  Лятно 2700205 Детска градина “Червена шапчица” 9948 ул.”Ленин” 5 Гюлюмсяр Сами Тасин 0899138083 info-2700205@edu.mon.bg
  Браничево 2700051 Детска градина “Щастливо детство” 9967 ул.”Демокрация” 8 Азизе Исмаил Моллова 0898780117 info-2700051@edu.mon.bg
  Тодор Икономово 2700049 Детска градина “Щастливо детство” 9964 бул.”Т.Икономов”-6 Бедрие Сабит Назиф 0889648289 info-2700049@edu.mon.bg
  Наум 2700206 Детска градина “Щастливо детство” 9962 ул. Явор 1 Леман Заид Реджеб 0889286388 info-2700206@edu.mon.bg
  Каолиново 2700204 Детска градина №1 “Снежанка” 9960 ул.”Миньор” 4 Фериде Емин Али 0896625848 info-2700204@edu.mon.bg
  Каолиново 2700050 Детска градина №2 9960 ул.Хан Крум” 5 Айнур Османова Шакир 0898583750 info-2700050@edu.mon.bg
  Браничево 2700238 Обединено училище “Йордан Йовков” 9967 ул.”Радецки” -9 Тюркян Сюрмели 21-41 info-2700238@edu.mon.bg
  Тодор Икономово 2700239 Обединено училище “Панайот Волов” 9964 ул.”Преслав” – 2 Жечко Петков Колев 2362 info-2700239@edu.mon.bg
  Климент 2700237 Основно училище “Георги Стойков Раковски” 9970 бул.”Съединение” – 62 Невим Хасан Тефик- Ибрямова 2268 info-2700237@edu.mon.bg
  Лятно 2700260 Основно училище “Никола Йонков Вапцаров” 9948 ул.”Г. Димитров” – 4 Елена Николаева Маринова 5236 info-2700260@edu.mon.bg
  Пристое 2700212 Основно училище “Христо Смирненски” 9965 ул. “Аврора” – 6 Семра Кабилова Сейфула 22 – 49 info-2700212@edu.mon.bg
  Каолиново 2700216 Средно училище “Георги Стойков Раковски” 9960 ул.”Христо Ботев” №4 Грозданка Иванова Марчева 22-53 info-2700216@edu.mon.bg
 • Населено място Код по НЕИСПУО Училище/ДГ ПК Адрес Директор Телефон e-mail
  Марково 2700276 Детска градина “Ален мак” 9973 ул.”Станко Георгиев”№3 Силвия Иванова Маринова 0899345305

  dg.alenmak@kaspichan.org

  Плиска 2700004 Детска градина “Детелина” 9920 ул.”Хан Омуртаг”№10 Мая Георгиева Петрова 0885797667 dg.detelina@kaspichan.org
  Каспичан 2700066 Детска градина “Радост” 9931 ул. Мусала № 8 Атанаска Герчева Георгиева 0889591908 dg.radost@kaspichan.org
  Каспичан 2700127 Детска градина “Снежанка” 9930 ул.”Димитър Благоев” №63 Борислава Георгиева Петрова 5878 info-2700127@edu.mon.bg, dg.snejanka@kaspichan.org
  Косово 2700277 Детска градина “Червената шапчица” 9974 ул. “В. Левски” 1 Снежа Тонева Костадинова 0885787556 dg.kosovo@kaspichan.org
  Златна нива 2700007 Детска градина “Червената шапчица” 9944 ул.”П. Ченгелов” 1 Румяна Георгиева Димитрова 510 dg.zniva@kaspichan.org
  Марково 2700263 Обединено училище “Пенчо Славейков” 9973 Станьо Василев 26 Галина Петрова Бобадалиева 053222 339 info-2700263@edu.mon.bg
  Плиска 2700078 Обединено училище “Св. Паисий Хилендарски” 9920 “Отец Паисий” 2 Мариана Симеонова Петрова – Русева 2042 info-2700078@edu.mon.bg
  Каспичан 2700068 Обединено училище “Христо Ботев” 9931 ул. “Цар Симеон” № 8 Павлина Иванова Филева 6040 info-2700068@edu.mon.bg
  Каспичан 2700067 Средно училище “Панайот Волов” 9930 “Мадарски конник” №99 Явор Цеков Якимов 61-14
  Каспичан 2700401 Център за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца 9930 ул.”Мадарски конник” 95 Стефан Тодоров Петков 0897274292 info-2700401@edu.mon.bg
 • Населено място Код по НЕИСПУО Училище/ДГ ПК Адрес Директор Телефон e-mail
  Вълнари 2700271 Детска градина “Ален мак” 9963 ул. “Христо Ботев” №2а Нурджихан Хасан Хасан 0898594211 DGAlenmak@nikolakozlevo.bg
  Църквица 2700257 Детска градина “Здравец” 9939 ул”Христо Ботев”№10 Гюлтен Ясим Хамид 0888841843 DGZdravec@nikolakozlevo.bg
  Никола Козлево 2700270 Детска градина “Зорница” 9955 ул. “Гроздан Узунов” №6 Красимира Райкова Георгиева 0878786649
  Ружица 2700261 Детска градина “Пролет” 9954 ул. “Гроздан Узунов” №3 Айсун Нерминова Мехмедова 0878986640 DGProlet@nikolakozlevo.bg
  Пет могили 2700300 Детска градина “Радост” 9940 ул. “Васил Левски” №3 Надия Севим Мехмедова 0882410660 DGRadost@nikolakozlevo.bg
  Крива река 2700258 Детска градина “Слънчево детство” 9938 ул. “Георги Димитров” №15 Галина Христова Трифонова 0887522818 DGSlanchevodetstvo@nikolakozlevo.bg
  Каравелово 2700037 Детска градина “Щастливо детство” 9942 ул. “Чапаев” №32 Гергана Митева Михайлова 0887050321 DGShtastlivodetstvo@nikolakozlevo.bg
  Крива река 2700265 Начално училище “Борис Първи” 9938 ул. Георги Димитров №8 Гюлшен Ахмед Ахмед 230 info-2700265@edu.mon.bg
  Пет могили 2700080 Основно училище “Св. Климент Охридски” 9940 ул. “Васил Левски” №2 Жулиета Дончева Нешкова 2149 info-2700080@edu.mon.bg
  Църквица 2700266 Основно училище “Христо Ботев” 9939 ул.”Хр.Ботев” Теодора Димитрова Иванова 053223-263 info-2700266@edu.mon.bg
  Вълнари 2700251 Основно училище “Христо Ботев” 9963 ул.”ХРИСТО БОТЕВ” №3 Господин Николов Господинов 05328/2152 info-2700251@edu.mon.bg
  Никола Козлево 2700192 Средно училище “Цанко Бакалов Церковски” 9955 ул.”Гроздан Узунов”№5 Катилиян Костадинов Костадинов 2188 info-2700192@edu.mon.bg
 • Населено място Код по НЕИСПУО Училище/ДГ ПК Адрес Директор Телефон e-mail
  Стоян Михайловски 2700151 Детска градина “Синчец” 9928 ул.Ал.Стамболийски №3 Юлия Димитрова Цвяткова 0885302769 info-2700151@edu.mon.bg
  Памукчии 2700152 Детска градина “Слънчо” 9934 ул.”Трети март” № 2а Татяна Стоянова Григорова 0885302768 info-2700152@edu.mon.bg
  Избул 2700142 Детска градина “Горска теменужка” 9959 Родопи 2 Далила Петрова Димитрова 0885302771 info-2700142@edu.mon.bg
  Войвода 2700154 Детска градина “Здравец” 9958 “Здравец” 1 Вероника Милева 0877488812 info-2700154@edu.mon.bg
  Нови пазар 2700301 Детска градина “Китка” 9900 “Стефан Караджа”40 Ана Стоянова Стефанова 0897559446 info-2700301@edu.mon.bg
  Нови пазар 2700176 Детска градина “Пролет” 9900 “Братя Миладинови” №17 Петя Димитрова Тодорова 0537/2 23 47 info-2700176@edu.mon.bg
  Мировци 2700281 Детска градина “Радост” 9921 “Н.Й.Вапцаров” №8 Миглена Стойчева 0885302770 info-2700281@edu.mon.bg
  Нови пазар 2700157 Детска градина № 2 “Калина Малина” 9900 ул. “Бачо Киро” № 5 Дарина Светлева Павлова 0885302765 info-2700157@edu.mon.bg
  Нови пазар 2700174 Детска градина №3 “Зорница” 9900 ул.”Цар Асен”№77 Севдалена Венкова Арсова 0885302766 info-2700174@edu.mon.bg
  Мировци 2700036 Основно училище “Васил Левски” 9921 ул.”Родопи”11 Няргюл Фахрединова Тодорова 0885302759 info-2700036@edu.mon.bg
  Нови пазар 2700194 Основно училище “Никола Йонков Вапцаров” 9900 ул.”Гурко” №2 Добрин Георгиев Иванов 2-22-73 info-2700194@edu.mon.bg
  Стоян Михайловски 2700048 Основно училище “Св. Климент Охридски” 9928 ул. “Димитър Полянов” 1 Мергюл Хюсеин Юмерова 0885302755 info-2700048@edu.mon.bg
  Памукчии 2700060 Основно училище “Христо Ботев” 9934 пл. ” Свобода ” № 2А Димка Михайлова Колева 0884129799 info-2700060@edu.mon.bg
  Нови пазар 2700220 Професионална гимназия по селско стопанство 9900 ул. “Плиска” N 21 Дамян Стоянов Николов 22080 info-2700220@edu.mon.bg
  Нови пазар 2700224 Професионална гимназия по химични технологии и дизайн ” Проф. д-р Асен Златаров” 9900 ул. “Цар Асен” № 38 Магда Димитрова Димитрова 0537/2-20-03 info-2700224@edu.mon.bg
  Нови пазар 2700047 Средно училище “Васил Левски” 9900 “Кирил и Методий” 15 Даниела Иванчева Ангелова 2-24-65 info-2700047@edu.mon.bg
  Нови пазар 2700071 Средно училище “Хан Исперих” 9900 ул. “Владимир Заимов” №1 Венцислава Калчева Добрева 2-57-09 info-2700071@edu.mon.bg
  Нови пазар 2700115 Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс, гр. Нови пазар 9900 ул. “Плиска” 18 Сирма Станиславова Комитова 0898480100
  Нови пазар 2700267 ЦСОП “ХЕЛА” 9900 гр.Нови пазар ул.Цар Освободител № 26 Мариела Вълчева Жекова 22181 info-2700267@edu.mon.bg
 • Населено място Код по НЕИСПУО Училище/ДГ ПК Адрес Директор Телефон e-mail
  Смядово 2700012 Детска градина “Маргаритка” 9820 УЛ. ЦАР КАЛОЯН №5 Светла Иванова Кайкова 0898234991 info-2700012@edu.mon.bg
  Янково 2700015 Детска градина “Радост” 9823 ул.Панайот Волов” № 3 Пепа Манолова Танева 0898256881 info-2700015@edu.mon.bg
  Риш 2700279 Детска градина “Щастливо детство” 9830 ул. “Божурица” 20 Мария Вичева Георгиева 22 23 info-2700279@edu.mon.bg
  Риш 2700155 Основно училище “Васил Априлов” 9830 ул.”Хан Крум” №13 Гюлсевер Раимова Тефикова 0885992938 info-2700155@edu.mon.bg
  Янково 2700105 Основно училище “Христо Ботев” 9823 ул.”Възраждане”4 Веска Василева Илиева 2265 info-2700105@edu.mon.bg
  Смядово 2700191 Средно училище “Св. св. Кирил и Методий” 9820 ул.”Черноризец Храбър” 16 Марияна Живкова Йорданова 20-90 info-2700191@edu.mon.bg
 • Населено място Код по НЕИСПУО Училище/ДГ ПК Адрес Директор Телефон e-mail
  Живково 2700120 Детска градина “Радост” 9794 ул. ” Тополите ” №24 Айше Исмаил Халил 2231 info-2700120@edu.mon.bg
  Тимарево 2700016 Детска градина “Червената шапчица” 9785 Гюнел Мемду Исмаил 0895272089 info-2700016@edu.mon.bg
  Хитрино 2700308 Детска градина “1-ви юни” 0 ул. “Ален мак” 2 Семра Илхан Мехмед 0896701727 info-2700308@edu.mon.bg
  Черна 2700111 Детска градина “Славейче” 9773 ул. “Искър” № 29 Абибе Османова Ахмедова 0882046313 info-2700111@edu.mon.bg
  Трем 2700112 Детска градина “Червената шапчица” 9764 Ул.”Свобода ” № 5 Дилбер Ниязиева Ехлиманова 2370 info-2700112@edu.mon.bg
  Хитрино 2700088 Средно училище “Д-р Петър Берон” 0 ул.”Възраждане” №20 Ерхан Вахдет Хюсеин 22-38 info-2700088@edu.mon.bg
 • Населено място Код по НЕИСПУО Училище/ДГ ПК Адрес Директор Телефон e-mail
  Вехтово 2700086 Детска градина “Червената шапчица” 9822 ул. “Георги Димитров” 19 Йорданка Господинова Господинова 0895705274
  Шумен 2700114 Второ основно училище “Д-р Петър Берон” 9700 ул.”Съединение”, No. 49 Павел Иванов Павлов 901555 office@bazovo.com
  Шумен 2700104 Девето основно училище “Панайот Волов” 9700 ул.”Шестте Ястребинчета”№1 Диана Тончева Георгиева 828 136 info-2700104@edu.mon.bg
  Шумен 2700124 Детска градина “Брезичка” 9700 ул. Август Попов 22 Соня Маринова Недялкова 875219 info-2700124@edu.mon.bg
  Шумен 2700099 Детска градина “Звънче” 9700 ул. Димитър Благоев 12 Галина Благомилова Георгиева 877494 info-2700099@edu.mon.bg
  Шумен 2700183 Детска градина “Изворче” 9700 ул. Кирил и Методий 57 Даниела Димитрова Димитрова 877327 info-2700183@edu.mon.bg
  Шумен 2700159 Детска градина “Конче вихрогонче” 9700 ул. “Червени ескадрони” № 16 Юлияна Пантелеева Георгиева 869812 info-2700159@edu.mon.bg
  Шумен 2700186 Детска градина “Латинка” 9700 ул. Любен Каравелов №4 Яна Благоева Жечева 862731 info-2700186@edu.mon.bg
  Шумен 2700177 Детска градина “Пролетна дъга” 9700 ул. Софийско шосе 2 Ивелина Тодорова Пенчева 878093 info-2700177@edu.mon.bg
  Шумен 2700137 Детска градина “Чучулига” 9700 ул. “Васил Дяков” 4 Марияна Димитрова Милева 828117 info-2700137@edu.mon.bg
  Шумен 2700139 Детска градина “Светулка” 9700 кв. Б. Българанов, ул. “Генерал Драгомиров” Надежда Цветанова Минчева 801541 info-2700139@edu.mon.bg
  Царев брод 2700097 Детска градина “Щастливо детство” 9747 УЛ. “ХАН КРУМ” № 5 Пепина Ангелова 20-88
  Шумен 2700405 Детска градина ” Пчелица” 9700 Шумен Стела Жекова Василева 800 252 info-2700405@edu.mon.bg
  Салманово 2700094 Детска градина ” Славейче “ 9817 ул.”Ал.Стамболийски” №1 Валентина Стоянова Сербезова 0886852004 info-2700094@edu.mon.bg
  Шумен 2700126 Детска градина “Братя Грим” 9700 ул. Родопи 28 Евгения Цветанова Михова 861375 info-2700126@edu.mon.bg
  Шумен 2700123 Детска градина “Буратино” 9700 кв.Макак,ул.Елин Пелин 1А Ваня Миткова Николова 0893060254
  Черенча 2700090 Детска градина “Васил Левски” 9799 ул. Фисека,10 Йорданка Иванова Владимирова 8348 info-2700090@edu.mon.bg
  Дибич 2700093 Детска градина “Добри Люцканов” 9811 ул. “Митко Палаузов” 7 Саша Иванова Георгиева 2163 info-2700093@edu.mon.bg
  Шумен 2700148 Детска градина “Дружба” 9700 ул. “Странджа” 8 Анна Димитрова Георгиева 864416 info-2700148@edu.mon.bg
  Струино 2700141 Детска градина “Калинка” 9804 ул”Бузлуджа”№5 Людмила Стефанова Ангелова 5326 info-2700141@edu.mon.bg
  Друмево 2700129 Детска градина “Камбанка” 9815 ул. Лиляна Димитрова 1 Ваня Симеонова Кръстева 2122 info-2700129@edu.mon.bg
  Шумен 2700128 Детска градина “Космонавт” 9700 ул.”Съединение”№ 12 А Дарина Георгиева Димитрова 862 773 info-2700128@edu.mon.bg
  Мадара 2700095 Детска градина “Мадарски конник” 9971 ул.”Кирил и Методий” № 9 Йорданка Минчева Димитрова 05313/21-57 info-2700095@edu.mon.bg
  Градище 2700081 Детска градина “Осми март” 9803 ул. “Васил Друмев” № 1 Мария Великова Калудова 05311/54-18 info-2700081@edu.mon.bg
  Новосел 2700092 Детска градина “Радост” 9807 ул. “Поп Андрей” № 17 Катя Стефанова Стоянова 0899155368 info-2700092@edu.mon.bg
  Шумен 2700102 Детска градина “Слънце” 9700 ул. Съединение 99; ул. Владайско въстание 176А Мима Георгиева Желева 877096 info-2700102@edu.mon.bg
  Шумен 2700134 Детска градина “Смехорани” 9700 ул. Христо Генчев 6 Румяна Георгиева Русева 887047 info-2700134@edu.mon.bg
  Ивански 2700096 Детска градина “Снежанка” 9810 ул. “Иван Кръстев Ивански” 14 Марияна Николова Маринова 2038 info-2700096@edu.mon.bg
  Шумен 2700101 Детска градина “Щурче” 9700 ул. ” Цвята Кънчева”№12 Галина Георгиева Ангелова 869880 info-2700101@edu.mon.bg
  Шумен 2700125 Детска градина “Златната рибка” 9700 ул. “Д-р Петър Берон” № 50 Красимира Николаева Милева 877481 info-2700125@edu.mon.bg
  Шумен 2700217 Духовно училище “Нювваб” 9700 ул. “Г.С.Раковски” № 36 Шериф Исмет Хюсню 874804 info-2700217@edu.mon.bg
  Шумен 2700082 Начално училище “Илия Рашков Блъсков” 9700 ул.”Христо Смирненски” 9 Ирина Стефанова 0878 282 192 info-2700082@edu.mon.bg
  Шумен 2700153 Начално училище “Княз Борис І” 9700 ул.Тотлебен №20 Валерий Тодоров Георгиев 87-48-93 info-2700153@edu.mon.bg
  Друмево 2700160 Обединено училище “Христо Ботев” 9815 ул.”Ленин” № 48 Айнур Юмер Ахмед 0878 134 615 info-2700160@edu.mon.bg
  Ивански 2700273 Обединено училище “Христо Ботев” 9810 ул.”Д.Благоев” №21 Стефан Йорданов Стоянов 21 14 info-2700273@edu.mon.bg
  Градище 2700087 Основно училище “Васил Левски” 9803 “Г. Димитров” 28 Драгомир Стоянов Янков 0878134642 info-2700087@edu.mon.bg
  Мадара 2700144 Основно училище “Панайот Волов” 9971 с. Мадара, ул. “Хан Крум” № 15 Магдалена Александрова Божанова 2025 info-2700144@edu.mon.bg
  Царев брод 2700189 Основно училище “Св. св. Кирил и Методий” 9747 ул.”Васил Коларов” № 14 Тихомир Розинов Трифонов 21-92 info-2700189@edu.mon.bg
  Шумен 2700011 Професионална гимназия по икономика 9700 бул. “Симеон Велики” № 62 Йовка Балабанова 800-326 info-2700011@edu.mon.bg
  Шумен 2707033 Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт “Христо Ботев” 9700 бул. “Велики Преслав” 51 Машка Влъчкова Крумова 86 99 95 pgmet@icon.bg
  Шумен 2700031 Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии “Проф. д-р Асен Златаров” 9700 кв.Тракия ул. “Деде Агач” №7А Веселин Кирилов Тодоров 869869 info-2700031@edu.mon.bg
  Шумен 2700064 Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии 9700 бул.”Симеон Велики”№5 Живко Тодоров Желязков 864566 info-2700064@edu.mon.bg
  Шумен 2700006 Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия 9700 бул. “Велики Преслав” 49 Борислав Петров Панайотов 87-68-05 info-2700006@edu.mon.bg
  Шумен 2700083 Профилирана езикова гимназия “Никола Йонков Вапцаров” 9700 бул. “Мадара” №36 Димо Чавдаров Георгиев 860153 info-2700083@edu.mon.bg
  Шумен 2700221 Профилирана Природоматематическа гимназия “Нанчо Попович” 9700 ул.”Кирил и Методий” №68 Вилиола Стоянова Любенова 850232 info-2700221@edu.mon.bg
  Шумен 2700200 РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ШУМЕН 9700 ул. “Милан Борисов” № 16 Антоанета Димитрова Тодоранова 832260
  Шумен 2700076 Средно училище ” Панайот Волов” 9700 ул. ” Съединение” № 100 Росина Стойчева Инджева 802-653 info-2700076@edu.mon.bg
  Шумен 2700231 Средно училище “Васил Левски” 9700 “Дедеагач” 24 Юлия Златанова Христова 863530 sou@souvl.com
  Шумен 2700182 Средно училище “Йоан Екзарх Български” 9700 ул. “Преслав” №1 Валентина Тодорова Тодорова 860018 mail@suyeb.com
  Шумен 2700197 Средно училище “Сава Доброплодни” 9700 бул. “Мадара” № 34 Албена Димитрова Иванова-Неделчева 860533 mail@suizku.com
  Шумен 2700147 Средно училище “Трайко Симеонов” 9700 ул.”Ген.Драгомиров” №44 Б Галина Иванова Сакарова 0889433455
  Шумен 2700400 Средношколско общежитие “Младост” 9700 УЛ. “ВЪЗРОЖДЕНЕЦ” № 17 Тодорка Цанкова Иванова 883 – 119 info-2700400@edu.mon.bg
  Шумен 2700158 Средношколско общежитие №2 9700 ул.”Александър Пушкин”5 Цветелина Димитрова Антонова 832048 info-2700158@edu.mon.bg
  Шумен 2700146 Трето основно училище “Димитър Благоев” 9700 УЛ.”ХАРАЛАН АНГЕЛОВ”17А Веселина Здравкова Николова 802367 info-2700146@edu.mon.bg
  Шумен 2700138 Център за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс “Анастас Стоянов” 9700 бул. “Славянски” № 72 д-р Найден Стоянов Косев 054 860 056 info-2700138@edu.mon.bg
  Шумен 2700164 Център за подкрепа за личностно развитие – Ученическа спортна школа “Хан Крум” 9700 бул.”Симеон Велики”№32 Людмила Любенова 864 438 info-2700164@edu.mon.bg
  Шумен 2700133 ЦСОП 9700 ул.”Милан Борисов” № 16 Николинка Стефанова Герчева 860-349 info-2700133@edu.mon.bg
  Шумен 2700269 Шесто основно училище “Еньо Марковски” 9700 ул.”Нанчо Попович” № 1 Мариана Радева Йорданова 876 – 913 info-2700269@edu.mon.bg

   

Skip to content