Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Проект “NELLII”

Програма “Учене през целия живот”

NELLII – Network for Effective Lifelong Learning Initiatives and Information е едногодишна инициатива, която стартира на 1 март 2012 г. с финансовата подкрепа на Европейската комисия

NELLII е средство за реализирането на националната стратегия за учене през целия живот и приоритетите на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието “ Образование и обучение 2020“.

Network for Effective Lifelong Learning Initiatives and Information (NELLII) е едногодишна инициатива, която стартира на 1 март 2012 г. с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Проектът има за цел да популяризира ученето през целия живот чрез устойчиви инициативи и структури в цялата страна. В партньорство с Фондация на бизнеса за образованието и вестник Аз Буки” Министерството на образованието, младежта и науката изгради национална мрежа за инициативи и информация за ефективно учене през целия живот. Мрежата обхваща 28 местни съвета за учене през целия живот, в които участват активно обучителни, работодателски и неправителствени организации, местни власти и медии.

Skip to content