Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Държавен план-прием на ученици в V клас и в VІІІ клас и допълнителен държавен план-прием на ученици в ХІ клас – общи положения

Държавен план-прием на ученици в V клас

В област Шумен държавен план-прием на ученици в V клас се осъществява от Профилирана природоматематическа гимназия „Нанчо Попович“ – гр. Шумен. Класирането се извършва от профилираната гимназия въз основа на резултата от националното външно оценяване по математика в ІV клас, оценките от удостоверението за завършен начален етап и резултатите от олимпиада и/или състезания, обявени на уеб-страницата на училището.

ППМГ “Нанчо Попович” – гр. Шумен

Държавен план-прием на ученици в VIII клас

Осъществява се от обединени училища, средни училища, професионални гимназии и профилирани гимназии. Съгласуваният с Министерството на образованието и науката и утвърден от началника на Регионалното управление на образованието държавен план-прием за училищата в област Шумен определя:

  • броят на паралелките по училища;
  • броят на местата в паралелките;
  • профилите и специалностите от професии по паралелки и по форми на обучение – дневна, вечерна, задочна, и дуална система на обучение.

СПИСЪК НА УЧИЛИЩАТА В ОБЛАСТ ШУМЕН, КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VІІІ КЛАС

ОбщинаНаселено мястоКод по АДМИНУчилищеСтатут по чл. 36 от ЗПУО
Велики Преславгр. Велики Преслав2700282Професионална гимназия по селско стопанствоОбщинско
Велики Преславгр. Велики Преслав2700024Професионална техническа гимназия “Симеон Велики”Държавно
Велики Преславгр. Велики Преслав2700103Средно училище “Черноризец Храбър”Общинско
Венецс. Венец2700069Средно училище “Никола Йонков Вапцаров”Общинско
Каспичанс. Марково2700263Обединено училище “Пенчо Петков  Славейков”Общинско
Върбицагр. Върбица2700062Средно училище “Свети Паисий Хилендарски”Общинско
Върбицас. Бяла река2700061Обединено училище “Свети свети Кирил и Методий”Общинско
Каолиновогр. Каолиново2700216Средно училище “Георги Стойков Раковски”Общинско
Каолиновос. Браничево2700238Обединено училище “Йордан Йовков”Общинско
Каолиновос. Тодор Икономово2700239Обединено училище “Панайот Волов”Общинско
Каспичангр. Каспичан2700067Средно училище “Панайот Волов”Общинско
Каспичанс. Каспичан2700068Обединено училище “Христо Ботев”Общинско
Каспичангр. Плиска2700078Обединено училище “Свети Паисий Хилендарски”Общинско
Никола Козлевос. Никола Козлево2700192Средно училище “Цанко Бакалов Церковски”Общинско
Нови пазаргр. Нови пазар2700220Професионална гимназия по селско стопанствоОбщинско
Нови пазаргр. Нови пазар2700224Професионална гимназия по химични технологии и дизайн “Проф. д-р Асен Златаров”Общинско
Нови пазаргр. Нови пазар2700047Средно училище “Васил Левски”Общинско
Нови пазаргр. Нови пазар2700071Средно училище “Хан Исперих”Общинско
Смядовогр. Смядово2700191Средно училище “Свети свети Кирил и Методий”Общинско
Хитринос. Хитрино2700088Средно училище “Д-р Петър Берон”Общинско
Шуменгр. Шумен2700011Професионална гимназия по икономикаДържавно
Шуменгр. Шумен2707033Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуника-ции и транспорт “Христо Ботев”Държавно
Шуменгр. Шумен2700031Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии “Проф. д-р Асен Златаров”Държавно
Шуменгр. Шумен2700064Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологииОбщинско
Шуменгр. Шумен2700006Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезияДържавно
Шуменгр. Шумен2700083Профилирана езикова гимназия “Никола Йонков Вапцаров”Общинско
Шуменгр. Шумен2700221Профилирана природоматематическа гимназия “Нанчо Попович”Общинско
Шуменгр. Шумен2700231Средно училище “Васил Левски”Общинско
Шуменгр. Шумен2700182Средно училище “Йоан Екзарх Български”Общинско
Шуменгр. Шумен2700076Средно училище ” Панайот Волов”Общинско
Шуменгр. Шумен2700197Средно училище “Сава Доброплодни”Общинско
Шуменгр. Шумен2700147Средно училище “Трайко Симеонов”Общинско
Шуменс. Друмево2700160Обединено училище “Христо Ботев”Общинско
Шуменс. Ивански2700273Обединено училище “Христо Ботев”Общинско

Допълнителен държавен план-прием на ученици в ХI клас – за ученици, завършващи обединените училища

Осигурява места за продължаване образованието на ученици, успешно завършили първия гимназиален етап в обединените училища. Обучението е по профили или специалности от професии, по които учениците са се обучавали в първия гимназиален етап. При наличие на достатъчно свободни места за обучение (по същите профили или специалности от професии) във втори гимназиален етап може да не се утвърждава допълнителен държавен план-прием.

Брой и разпределение на учениците в X клас на обединените училища през учебната 2023/2024 година и прогнозен брой на местата за записване в XI клас за учебната 2024/2025 година по съответстващи профили и специалности.

Публ. на 04.01.2024 г.

Skip to content