Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Прием на ученици с насочване (в VIII клас или в XI клас) за учебната 2023/2024 година

В работните дни от 3 май до 21 май 2023 г. Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания с работно място в сградата на Регионално управление на образованието – гр. Шумен (ул. „Цар Калоян“ №1) приема документи за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа и от центрове за настаняване от семеен тип, и ученици, настанени в приемни семейства, за приемане в VІІІ клас (или в ХІ клас).

Подробна информация е публикувана ТУК

Публикувано на 03.05.2023 г.

Още новини

прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
Skip to content