Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VІІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА. СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ІV ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

Този етап е последният, в който учениците могат да кандидатстват със списък от желания, вкючващ паралелки от различни училища.

Заявления за участие в ІV етап на класиране се подават в първите два дни от следващата седмица – 7 и 8 август 2023 година (понеделник и вторник). Също както на І или на ІІІ етап заявлението може да бъде подадено:

  • от родителите на ученика чрез електронна платформа на адрес https://infopriem.mon.bg
  • в определените от началника на съответното Регионално управление на образованието училища, в които да се приемат документи за участие в класирането.

Освен попълването на заявление за участие в класиране, учениците следва да подготвят (когато това е необходимо) и някои от следните документи – представят се в оригинал, прилага се сканирано копие:

  • свидетелство за завършено основно образование (ако образованието е придобито в предходна година);
  • медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар (когато в списъка с желания са включени и професионални паралелки);
  • удостоверение за признато основно образование (за учениците от училища в чужди държави).

Резултатите от ІV етап на класиране ще бъдат обявени не по-късно от 10 август. Записването на приетите ученици ще бъде в дните 11 и 14 август (петък и понеделник).

Повече информация относно приема на ученици и свободните места за IV етап на класиране в VIII клас за учебната 2023 / 2024 г. може да бъде намерена:

ТУК

Още новини

прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
Skip to content