Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Втори задължителен държавен зрелостен изпит

Резултати от държавните зрелостни изпити по училища – майска сесия

Втори задължителен зрелостен изпит

 • Населено място Училище Предмет Явили се ученици Среден успех
  Велики Преслав ПГСС Биология и здравно образование 30 3.27
  Велики Преслав ПГСС Математика 1 2.31
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” Философски цикъл 1 5.67
  Велики Преслав СУ “Черноризец Храбър” Биология и здравно образование 8 3.33
  Велики Преслав СУ “Черноризец Храбър” Философски цикъл 1 4.46
  Венец СУ “Н. Й. Вапцаров” Биология и здравно образование 5 3.66
  Венец СУ “Н. Й. Вапцаров” Философски цикъл 4 3.35
  Върбица СУ “Св. Паисий Хилендарски” Биология и здравно образование 31 3.97
  Върбица СУ “Св. Паисий Хилендарски” Химия и опазване на околната среда 2 4.54
  Каолиново СУ “Г. С. Раковски” Биология и здравно образование 19 3.71
  Каолиново СУ “Г. С. Раковски” География и икономика 1 4.98
  Каспичан СУ “Панайот Волов” Биология и здравно образование 5 3.42
  Каспичан СУ “Панайот Волов” География и икономика 4 3.23
  Каспичан СУ “Панайот Волов” Математика 1 3.48
  Каспичан СУ “Панайот Волов” Химия и опазване на околната среда 1 5.12
  Никола Козлево СУ “Цанко Б. Церковски” Биология и здравно образование 15 3.45
  Никола Козлево СУ “Цанко Б. Церковски” География и икономика 12 3.46
  Нови пазар ПГСС Биология и здравно образование 12 2.78
  Нови пазар ПГХТД “Проф. д-р А. Златаров” Биология и здравно образование 10 3.15
  Нови пазар СУ “Васил Левски” Английски език 9 4.85
  Нови пазар СУ “Васил Левски” Биология и здравно образование 18 3.76
  Нови пазар СУ “Васил Левски” География и икономика 11 4.04
  Нови пазар СУ “Васил Левски” История и цивилизация 2 4.95
  Нови пазар СУ “Хан Исперих” Английски език 3 4.24
  Нови пазар СУ “Хан Исперих” Биология и здравно образование 19 3.75
  Нови пазар СУ “Хан Исперих” Философски цикъл 3 3.21
  Смядово СУ “Св. св. Кирил и Методий” Английски език 1 5.29
  Смядово СУ “Св. св. Кирил и Методий” Биология и здравно образование 20 4.45
  Смядово СУ “Св. св. Кирил и Методий” Философски цикъл 2 4.31
  Шумен ПЕГ “Н. Й. Вапцаров” Английски език 59 5.37
  Шумен ПЕГ “Н. Й. Вапцаров” Биология и здравно образование 28 4.64
  Шумен ПЕГ “Н. Й. Вапцаров” География и икономика 2 4.41
  Шумен ПЕГ “Н. Й. Вапцаров” История и цивилизация 2 4.55
  Шумен ПЕГ “Н. Й. Вапцаров” Математика 7 4.29
  Шумен ПЕГ “Н. Й. Вапцаров” Немски език 7 4.70
  Шумен ПЕГ “Н. Й. Вапцаров” Физика и астрономия 2 5.61
  Шумен ПЕГ “Н. Й. Вапцаров” Философски цикъл 10 4.59
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Биология и здравно образование 11 3.42
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” География и икономика 4 3.83
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Философски цикъл 3 3.65
  Шумен ППМГ “Нанчо Попович” Английски език 50 5.42
  Шумен ППМГ “Нанчо Попович” Биология и здравно образование 9 5.35
  Шумен ППМГ “Нанчо Попович” География и икономика 10 4.96
  Шумен ППМГ “Нанчо Попович” Математика 31 4.93
  Шумен ППМГ “Нанчо Попович” Физика и астрономия 1 5.56
  Шумен ППМГ “Нанчо Попович” Философски цикъл 27 4.59
  Шумен ПГ по икономика Английски език 14 5.08
  Шумен ПГ по икономика Биология и здравно образование 77 3.84
  Шумен ПГ по икономика География и икономика 2 4.78
  Шумен ПГ по икономика История и цивилизация 1 4.98
  Шумен ПГ по икономика Философски цикъл 43 4.25
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” Английски език 11 4.51
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” Биология и здравно образование 32 3.65
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” География и икономика 3 3.86
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” Философски цикъл 1 3.18
  Шумен ПГССХТ Английски език 1 5.64
  Шумен ПГССХТ Биология и здравно образование 19 3.38
  Шумен ПГССХТ Философски цикъл 1 3.64
  Шумен ПГСАГ Английски език 2 4.72
  Шумен ПГСАГ Биология и здравно образование 44 3.49
  Шумен ПГСАГ География и икономика 1 3.00
  Шумен ПГСАГ Философски цикъл 11 4.07
  Шумен ДУ “Нювваб” Английски език 1 4.56
  Шумен ДУ “Нювваб” Биология и здравно образование 22 4.09
  Шумен ДУ “Нювваб” География и икономика 3 4.13
  Шумен ДУ “Нювваб” Философски цикъл 1 4.87
  Шумен СУ “Панайот Волов” Английски език 14 4.50
  Шумен СУ “Панайот Волов” Биология и здравно образование 20 3.69
  Шумен СУ “Панайот Волов” Философски цикъл 17 4.17
  Шумен СУ ” Сава Доброплодни” Английски език 33 5.45
  Шумен СУ ” Сава Доброплодни” Биология и здравно образование 8 4.60
  Шумен СУ ” Сава Доброплодни” География и икономика 3 4.12
  Шумен СУ ” Сава Доброплодни” История и цивилизация 4 4.35
  Шумен СУ ” Сава Доброплодни” Математика 3 3.97
  Шумен СУ ” Сава Доброплодни” Руски език 3 5.23
  Шумен СУ ” Сава Доброплодни” Физика и астрономия 1 4.98
  Шумен СУ ” Сава Доброплодни” Философски цикъл 35 4.41
  Шумен СУ “Васил Левски” Английски език 1 5.26
  Шумен СУ “Васил Левски” Биология и здравно образование 6 4.14
  Шумен СУ “Васил Левски” География и икономика 1 3.39
  Шумен СУ “Васил Левски” Философски цикъл 1 4.78
  Шумен СУ “Йоан Екзарх Български” Английски език 23 5.15
  Шумен СУ “Йоан Екзарх Български” Биология и здравно образование 13 3.95
  Шумен СУ “Йоан Екзарх Български” История и цивилизация 5 5.50
  Шумен СУ “Йоан Екзарх Български” Философски цикъл 56 4.24
  Шумен СУ “Трайко Симеонов” Английски език 2 4.73
  Шумен СУ “Трайко Симеонов” Биология и здравно образование 5 4.09
  Хитрино СУ “Д-р Петър Берон” Биология и здравно образование 8 3.49
 • Населено място Училище Предмет Явили се ученици Среден успех
  Велики Преслав ПГСС Биология и здравно образование 43 3.31
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” Биология и здравно образование 11 3.78
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” Философски цикъл 2 3.73
  Велики Преслав СУ “Черноризец Храбър” Английски език 1 5.68
  Велики Преслав СУ “Черноризец Храбър” Биология и здравно образование 7 4.21
  Велики Преслав СУ “Черноризец Храбър” Философски цикъл 1 4.67
  Венец СУ “Н. Й. Вапцаров” Биология и здравно образование 4 3.58
  Венец СУ “Н. Й. Вапцаров” Философски цикъл 6 2.83
  Върбица СУ “Св. Паисий Хилендарски” Биология и здравно образование 18 4.17
  Върбица СУ “Св. Паисий Хилендарски” Химия и опазване на околната среда 2 4.11
  Каолиново СУ “Г. С. Раковски” Биология и здравно образование 18 3.38
  Каолиново СУ “Г. С. Раковски” История и цивилизация 1 2.86
  Каолиново СУ “Г. С. Раковски” Философски цикъл 1 3.21
  Каспичан СУ “Панайот Волов” Биология и здравно образование 10 3.76
  Каспичан СУ “Панайот Волов” География и икономика 2 3.84
  Каспичан СУ “Панайот Волов” История и цивилизация 1 5.07
  Никола Козлево СУ “Цанко Б. Церковски” Биология и здравно образование 10 3.17
  Никола Козлево СУ “Цанко Б. Церковски” География и икономика 20 3.49
  Нови пазар ПГСС Биология и здравно образование 13 3.35
  Нови пазар ПГСС Философски цикъл 1 4.26
  Нови пазар ПГХТД “Проф. д-р А. Златаров” Английски език 1 3.13
  Нови пазар ПГХТД “Проф. д-р А. Златаров” Биология и здравно образование 11 3.24
  Нови пазар СУ “Васил Левски” Английски език 2 5.87
  Нови пазар СУ “Васил Левски” Биология и здравно образование 27 3.61
  Нови пазар СУ “Васил Левски” География и икономика 2 4.13
  Нови пазар СУ “Васил Левски” История и цивилизация 2 5.01
  Нови пазар СУ “Васил Левски” Философски цикъл 2 4.04
  Нови пазар СУ “Хан Исперих” Биология и здравно образование 16 3.92
  Нови пазар СУ “Хан Исперих” Философски цикъл 2 4.44
  Смядово СУ “Св. св. Кирил и Методий” Биология и здравно образование 10 3.83
  Смядово СУ “Св. св. Кирил и Методий” Философски цикъл 1 3.90
  Шумен ПЕГ “Н. Й. Вапцаров” Английски език 66 5.50
  Шумен ПЕГ “Н. Й. Вапцаров” Биология и здравно образование 26 4.98
  Шумен ПЕГ “Н. Й. Вапцаров” География и икономика 3 4.71
  Шумен ПЕГ “Н. Й. Вапцаров” История и цивилизация 5 4.18
  Шумен ПЕГ “Н. Й. Вапцаров” Математика 3 4.97
  Шумен ПЕГ “Н. Й. Вапцаров” Немски език 7 4.65
  Шумен ПЕГ “Н. Й. Вапцаров” Физика и астрономия 1 5.70
  Шумен ПЕГ “Н. Й. Вапцаров” Философски цикъл 3 4.19
  Шумен ПЕГ “Н. Й. Вапцаров” Химия и опазване на околната среда 2 5.23
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Английски език 6 4.25
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Биология и здравно образование 38 3.48
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” География и икономика 2 3.61
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Философски цикъл 5 4.10
  Шумен ППМГ “Нанчо Попович” Английски език 52 5.59
  Шумен ППМГ “Нанчо Попович” Биология и здравно образование 11 5.49
  Шумен ППМГ “Нанчо Попович” География и икономика 9 4.75
  Шумен ППМГ “Нанчо Попович” История и цивилизация 3 4.88
  Шумен ППМГ “Нанчо Попович” Математика 21 5.19
  Шумен ППМГ “Нанчо Попович” Немски език 2 5.22
  Шумен ППМГ “Нанчо Попович” Руски език 1 5.91
  Шумен ППМГ “Нанчо Попович” Физика и астрономия 4 4.91
  Шумен ППМГ “Нанчо Попович” Философски цикъл 26 4.43
  Шумен ПГ по икономика Английски език 19 4.61
  Шумен ПГ по икономика Биология и здравно образование 36 4.09
  Шумен ПГ по икономика География и икономика 16 4.17
  Шумен ПГ по икономика История и цивилизация 1 5.67
  Шумен ПГ по икономика Математика 2 4.25
  Шумен ПГ по икономика Философски цикъл 45 4.05
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” Английски език 6 4.23
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” Биология и здравно образование 55 3.49
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” География и икономика 3 3.64
  Шумен ПГССХТ Английски език 1 2.73
  Шумен ПГССХТ Биология и здравно образование 23 3.37
  Шумен ПГСАГ Английски език 3 4.59
  Шумен ПГСАГ Биология и здравно образование 32 3.54
  Шумен ПГСАГ География и икономика 2 3.58
  Шумен ПГСАГ Философски цикъл 17 3.74
  Шумен ДУ “Нювваб” Английски език 1 4.95
  Шумен ДУ “Нювваб” Биология и здравно образование 20 3.92
  Шумен СУ “Панайот Волов” Английски език 14 5.27
  Шумен СУ “Панайот Волов” Биология и здравно образование 27 3.70
  Шумен СУ “Панайот Волов” География и икономика 1 3.98
  Шумен СУ “Панайот Волов” Математика 2 4.60
  Шумен СУ “Панайот Волов” Философски цикъл 20 4.24
  Шумен СУ ” Сава Доброплодни” Английски език 22 5.20
  Шумен СУ ” Сава Доброплодни” Биология и здравно образование 21 4.08
  Шумен СУ ” Сава Доброплодни” Математика 3 4.63
  Шумен СУ ” Сава Доброплодни” Руски език 4 5.66
  Шумен СУ ” Сава Доброплодни” Философски цикъл 39 4.05
  Шумен СУ “Васил Левски” Биология и здравно образование 32 3.96
  Шумен СУ “Йоан Екзарх Български” Английски език 9 5.18
  Шумен СУ “Йоан Екзарх Български” Биология и здравно образование 11 4.20
  Шумен СУ “Йоан Екзарх Български” Испански език 1 4.73
  Шумен СУ “Йоан Екзарх Български” История и цивилизация 3 4.88
  Шумен СУ “Йоан Екзарх Български” Математика 1 5.54
  Шумен СУ “Йоан Екзарх Български” Философски цикъл 34 4.23
  Шумен СУ “Йоан Екзарх Български” Химия и опазване на околната среда 1 4.56
  Шумен СУ “Трайко Симеонов” Биология и здравно образование 7 3.78
  Шумен СУ “Трайко Симеонов” Философски цикъл 1 3.22
  Хитрино СУ “Д-р Петър Берон” Биология и здравно образование 5 3.39
 • Населено място Училище Предмет Явили се ученици Среден успех
  Велики Преслав ПГСС Биология и здравно образование 46 3.08
  Велики Преслав ПГСС География и икономика 1 2.26
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” Биология и здравно образование 15 3.31
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” География и икономика 1 2.31
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” Философски цикъл 18 3.67
  Велики Преслав СУ “Черноризец Храбър” Биология и здравно образование 5 3.29
  Велики Преслав СУ “Черноризец Храбър” Философски цикъл 2 2.87
  Венец СУ “Н. Й. Вапцаров” Биология и здравно образование 9 3.58
  Венец СУ “Н. Й. Вапцаров” Философски цикъл 8 3.48
  Върбица СУ “Св. Паисий Хилендарски” Биология и здравно образование 21 4.57
  Върбица СУ “Св. Паисий Хилендарски” География и икономика 3 4.13
  Върбица СУ “Св. Паисий Хилендарски” Химия и опазване на околната среда 4 4.98
  Каолиново СУ “Г. С. Раковски” Биология и здравно образование 26 3.57
  Каспичан СУ “Панайот Волов” Биология и здравно образование 11 4.11
  Каспичан СУ “Панайот Волов” География и икономика 2 3.15
  Никола Козлево СУ “Цанко Б. Церковски” Биология и здравно образование 3 3.03
  Никола Козлево СУ “Цанко Б. Церковски” География и икономика 19 3.07
  Никола Козлево СУ “Цанко Б. Церковски” История и цивилизация 1 2.29
  Никола Козлево СУ “Цанко Б. Церковски” Немски език 1 5.35
  Нови пазар ПГСС Биология и здравно образование 17 3.26
  Нови пазар ПГХТД “Проф. д-р А. Златаров” Биология и здравно образование 24 3.20
  Нови пазар ПГХТД “Проф. д-р А. Златаров” История и цивилизация 1 3.14
  Нови пазар СУ “Васил Левски” Английски език 5 4.17
  Нови пазар СУ “Васил Левски” Биология и здравно образование 29 4.10
  Нови пазар СУ “Васил Левски” География и икономика 7 3.44
  Нови пазар СУ “Васил Левски” Философски цикъл 2 4.96
  Нови пазар СУ “Хан Исперих” Английски език 3 3.76
  Нови пазар СУ “Хан Исперих” Биология и здравно образование 19 4.23
  Нови пазар СУ “Хан Исперих” История и цивилизация 1 4.09
  Смядово СУ “Св. св. Кирил и Методий” Биология и здравно образование 8 3.74
  Смядово СУ “Св. св. Кирил и Методий” География и икономика 1 2.75
  Шумен ПЕГ “Н. Й. Вапцаров” Английски език 80 4.78
  Шумен ПЕГ “Н. Й. Вапцаров” Биология и здравно образование 29 4.81
  Шумен ПЕГ “Н. Й. Вапцаров” География и икономика 3 5.55
  Шумен ПЕГ “Н. Й. Вапцаров” История и цивилизация 3 4.73
  Шумен ПЕГ “Н. Й. Вапцаров” Математика 3 4.06
  Шумен ПЕГ “Н. Й. Вапцаров” Немски език 17 4.99
  Шумен ПЕГ “Н. Й. Вапцаров” Физика и астрономия 3 4.56
  Шумен ПЕГ “Н. Й. Вапцаров” Философски цикъл 4 4.35
  Шумен ПЕГ “Н. Й. Вапцаров” Френски език 1 4.78
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Английски език 1 3.53
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Биология и здравно образование 21 3.43
  Шумен ППМГ “Нанчо Попович” Английски език 55 5.02
  Шумен ППМГ “Нанчо Попович” Биология и здравно образование 12 5.29
  Шумен ППМГ “Нанчо Попович” География и икономика 7 5.21
  Шумен ППМГ “Нанчо Попович” История и цивилизация 1 5.68
  Шумен ППМГ “Нанчо Попович” Математика 33 4.77
  Шумен ППМГ “Нанчо Попович” Руски език 1 6.00
  Шумен ППМГ “Нанчо Попович” Философски цикъл 17 4.55
  Шумен ППМГ “Нанчо Попович” Химия и опазване на околната среда 3 5.75
  Шумен ПГ по икономика Английски език 23 4.11
  Шумен ПГ по икономика Биология и здравно образование 74 4.01
  Шумен ПГ по икономика География и икономика 8 3.99
  Шумен ПГ по икономика История и цивилизация 2 3.80
  Шумен ПГ по икономика Философски цикъл 21 4.19
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” Английски език 3 5.02
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” Биология и здравно образование 38 3.42
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” География и икономика 25 3.31
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” Философски цикъл 1 4.24
  Шумен ПГССХТ Биология и здравно образование 36 3.35
  Шумен ПГСАГ Английски език 5 4.02
  Шумен ПГСАГ Биология и здравно образование 48 3.61
  Шумен ПГСАГ География и икономика 11 3.22
  Шумен ПГСАГ История и цивилизация 1 3.32
  Шумен ПГСАГ Философски цикъл 10 3.91
  Шумен ДУ “Нювваб” Биология и здравно образование 20 3.97
  Шумен ДУ “Нювваб” Философски цикъл 1 4.81
  Шумен СУ “Панайот Волов” Английски език 17 4.20
  Шумен СУ “Панайот Волов” Биология и здравно образование 29 3.68
  Шумен СУ “Панайот Волов” География и икономика 1 3.20
  Шумен СУ “Панайот Волов” Математика 1 3.07
  Шумен СУ “Панайот Волов” Философски цикъл 12 4.42
  Шумен СУ ” Сава Доброплодни” Английски език 25 4.73
  Шумен СУ ” Сава Доброплодни” Биология и здравно образование 12 4.52
  Шумен СУ ” Сава Доброплодни” География и икономика 1 4.15
  Шумен СУ ” Сава Доброплодни” История и цивилизация 2 5.61
  Шумен СУ ” Сава Доброплодни” Математика 1 4.78
  Шумен СУ ” Сава Доброплодни” Руски език 7 5.19
  Шумен СУ ” Сава Доброплодни” Физика и астрономия 1 4.18
  Шумен СУ ” Сава Доброплодни” Философски цикъл 37 4.28
  Шумен СУ “Васил Левски” Английски език 1 3.78
  Шумен СУ “Васил Левски” Биология и здравно образование 33 3.78
  Шумен СУ “Васил Левски” Философски цикъл 2 3.78
  Шумен СУ “Йоан Екзарх Български” Английски език 18 4.36
  Шумен СУ “Йоан Екзарх Български” Биология и здравно образование 18 4.39
  Шумен СУ “Йоан Екзарх Български” География и икономика 1 3.50
  Шумен СУ “Йоан Екзарх Български” История и цивилизация 2 4.81
  Шумен СУ “Йоан Екзарх Български” Философски цикъл 34 4.08
  Шумен СУ “Трайко Симеонов” Биология и здравно образование 16 3.67
  Шумен СУ “Трайко Симеонов” География и икономика 1 3.56
  Шумен СУ “Трайко Симеонов” Философски цикъл 1 4.95
  Хитрино СУ “Д-р Петър Берон” Биология и здравно образование 2 3.43
 • Населено място Училище Предмет Явили се ученици Среден успех
  Велики Преслав ПГСС Биология и здравно образование 34 3.19
  Велики Преслав ПГСС География и икономика 1 2.57
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” Биология и здравно образование 2 2.87
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” Философски цикъл 2 3.71
  Велики Преслав СУ “Черноризец Храбър” Биология и здравно образование 3 3.44
  Велики Преслав СУ “Черноризец Храбър” География и икономика 1 4.98
  Велики Преслав СУ “Черноризец Храбър” Философски цикъл 2 3.35
  Венец СУ “Н. Й. Вапцаров” Биология и здравно образование 8 3.64
  Венец СУ “Н. Й. Вапцаров” Физика и астрономия 3 4.23
  Венец СУ “Н. Й. Вапцаров” Философски цикъл 3 3.10
  Върбица СУ “Св. Паисий Хилендарски” Биология и здравно образование 27 4.27
  Върбица СУ “Св. Паисий Хилендарски” Химия и опазване на околната среда 1 5.07
  Каолиново СУ “Г. С. Раковски” Биология и здравно образование 32 3.71
  Каспичан СУ “Панайот Волов” Биология и здравно образование 14 4.02
  Никола Козлево СУ “Цанко Б. Церковски” Биология и здравно образование 11 3.27
  Никола Козлево СУ “Цанко Б. Церковски” География и икономика 20 3.28
  Никола Козлево СУ “Цанко Б. Церковски” Руски език 1 5.46
  Нови пазар ПГСС Биология и здравно образование 8 3.48
  Нови пазар ПГХТД “Проф. д-р А. Златаров” Английски език 1 5.07
  Нови пазар ПГХТД “Проф. д-р А. Златаров” Биология и здравно образование 17 3.46
  Нови пазар ПГХТД “Проф. д-р А. Златаров” География и икономика 2 4.44
  Нови пазар СУ “Васил Левски” Английски език 3 5.45
  Нови пазар СУ “Васил Левски” Биология и здравно образование 22 3.67
  Нови пазар СУ “Васил Левски” География и икономика 5 4.34
  Нови пазар СУ “Васил Левски” История и цивилизация 1 5.54
  Нови пазар СУ “Васил Левски” Немски език 1 4.46
  Нови пазар СУ “Васил Левски” Физика и астрономия 1 3.10
  Нови пазар СУ “Хан Исперих” Английски език 2 5.18
  Нови пазар СУ “Хан Исперих” Биология и здравно образование 18 4.30
  Нови пазар СУ “Хан Исперих” География и икономика 1 4.07
  Нови пазар СУ “Хан Исперих” Физика и астрономия 1 5.64
  Нови пазар СУ “Хан Исперих” Философски цикъл 1 3.48
  Смядово СУ “Св. св. Кирил и Методий” Английски език 1 5.65
  Смядово СУ “Св. св. Кирил и Методий” Биология и здравно образование 16 4.20
  Шумен ПЕГ “Н. Й. Вапцаров” Английски език 93 5.64
  Шумен ПЕГ “Н. Й. Вапцаров” Биология и здравно образование 16 5.02
  Шумен ПЕГ “Н. Й. Вапцаров” География и икономика 3 5.27
  Шумен ПЕГ “Н. Й. Вапцаров” История и цивилизация 2 4.53
  Шумен ПЕГ “Н. Й. Вапцаров” Математика 10 5.49
  Шумен ПЕГ “Н. Й. Вапцаров” Немски език 9 5.56
  Шумен ПЕГ “Н. Й. Вапцаров” Физика и астрономия 7 5.14
  Шумен ПЕГ “Н. Й. Вапцаров” Философски цикъл 9 4.31
  Шумен ПЕГ “Н. Й. Вапцаров” Химия и опазване на околната среда 1 6.00
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Английски език 5 4.72
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Биология и здравно образование 34 3.45
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Философски цикъл 7 3.83
  Шумен ППМГ “Нанчо Попович” Английски език 64 5.78
  Шумен ППМГ “Нанчо Попович” Биология и здравно образование 10 5.51
  Шумен ППМГ “Нанчо Попович” География и икономика 10 4.71
  Шумен ППМГ “Нанчо Попович” История и цивилизация 2 5.85
  Шумен ППМГ “Нанчо Попович” Математика 28 5.27
  Шумен ППМГ “Нанчо Попович” Немски език 3 5.11
  Шумен ППМГ “Нанчо Попович” Руски език 2 5.82
  Шумен ППМГ “Нанчо Попович” Философски цикъл 8 4.45
  Шумен ПГ по икономика Английски език 15 5.64
  Шумен ПГ по икономика Биология и здравно образование 35 4.03
  Шумен ПГ по икономика География и икономика 42 3.89
  Шумен ПГ по икономика Немски език 1 3.90
  Шумен ПГ по икономика Философски цикъл 19 3.86
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” Английски език 8 4.72
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” Биология и здравно образование 45 3.46
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” География и икономика 33 3.53
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” История и цивилизация 1 4.84
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” Философски цикъл 3 3.31
  Шумен ПГССХТ Английски език 2 5.27
  Шумен ПГССХТ Биология и здравно образование 25 3.27
  Шумен ПГССХТ География и икономика 1 3.04
  Шумен ПГССХТ Философски цикъл 1 4.70
  Шумен ПГСАГ Английски език 3 5.29
  Шумен ПГСАГ Биология и здравно образование 47 3.55
  Шумен ПГСАГ География и икономика 21 3.38
  Шумен ПГСАГ Философски цикъл 8 4.14
  Шумен ДУ “Нювваб” Биология и здравно образование 19 3.85
  Шумен СУ “Панайот Волов” Английски език 22 5.20
  Шумен СУ “Панайот Волов” Биология и здравно образование 14 3.89
  Шумен СУ “Панайот Волов” География и икономика 1 3.31
  Шумен СУ “Панайот Волов” История и цивилизация 2 4.03
  Шумен СУ “Панайот Волов” Философски цикъл 21 4.08
  Шумен СУ ” Сава Доброплодни” Английски език 28 5.58
  Шумен СУ ” Сава Доброплодни” Биология и здравно образование 41 4.27
  Шумен СУ ” Сава Доброплодни” История и цивилизация 3 5.68
  Шумен СУ ” Сава Доброплодни” Математика 4 5.60
  Шумен СУ ” Сава Доброплодни” Руски език 7 5.14
  Шумен СУ ” Сава Доброплодни” Физика и астрономия 1 5.98
  Шумен СУ ” Сава Доброплодни” Философски цикъл 15 4.41
  Шумен СУ “Васил Левски” Биология и здравно образование 35 4.11
  Шумен СУ “Васил Левски” Философски цикъл 1 4.04
  Шумен СУ “Йоан Екзарх Български” Английски език 15 5.23
  Шумен СУ “Йоан Екзарх Български” Биология и здравно образование 43 4.31
  Шумен СУ “Йоан Екзарх Български” География и икономика 1 5.09
  Шумен СУ “Йоан Екзарх Български” Философски цикъл 9 4.20
  Шумен СУ “Трайко Симеонов” Биология и здравно образование 10 3.60
  Шумен СУ “Трайко Симеонов” География и икономика 1 4.04
  Шумен СУ “Трайко Симеонов” Философски цикъл 1 3.87
  Хитрино СУ “Д-р Петър Берон” Биология и здравно образование 9 3.78
 • Населено място Училище Предмет Явили се ученици Среден успех
  Велики Преслав ПГСС Биология и здравно образование 47 3.36
  Велики Преслав ПГСС География и икономика 1 2.97
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” Биология и здравно образование 23 3.69
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” Философски цикъл 13 3.96
  Велики Преслав СУ “Черноризец Храбър” Биология и здравно образование 10 3.64
  Велики Преслав СУ “Черноризец Храбър” Философски цикъл 4 3.50
  Велики Преслав СУ “Черноризец Храбър” Химия и опазване на околната среда 1 5.75
  Венец СУ “Н. Й. Вапцаров” Биология и здравно образование 9 4.14
  Венец СУ “Н. Й. Вапцаров” География и икономика 3 2.54
  Венец СУ “Н. Й. Вапцаров” Физика и астрономия 3 3.66
  Венец СУ “Н. Й. Вапцаров” Философски цикъл 2 2.89
  Върбица СУ “Св. Паисий Хилендарски” Биология и здравно образование 31 4.48
  Върбица СУ “Св. Паисий Хилендарски” Химия и опазване на околната среда 2 5.36
  Каолиново СУ “Г. С. Раковски” Биология и здравно образование 13 3.45
  Каспичан СУ “Панайот Волов” Английски език 1 4.21
  Каспичан СУ “Панайот Волов” Биология и здравно образование 8 4.63
  Никола Козлево СУ “Цанко Б. Церковски” Биология и здравно образование 7 2.99
  Никола Козлево СУ “Цанко Б. Церковски” География и икономика 23 2.90
  Нови пазар ПГСС Биология и здравно образование 15 3.39
  Нови пазар ПГХТД “Проф. д-р А. Златаров” Биология и здравно образование 26 3.55
  Нови пазар СУ “Васил Левски” Английски език 4 5.46
  Нови пазар СУ “Васил Левски” Биология и здравно образование 19 3.96
  Нови пазар СУ “Васил Левски” География и икономика 24 3.83
  Нови пазар СУ “Васил Левски” История и цивилизация 2 4.40
  Нови пазар СУ “Васил Левски” Философски цикъл 1 4.41
  Нови пазар СУ “Хан Исперих” Английски език 3 4.77
  Нови пазар СУ “Хан Исперих” Биология и здравно образование 12 5.34
  Нови пазар СУ “Хан Исперих” География и икономика 1 4.24
  Нови пазар СУ “Хан Исперих” История и цивилизация 5 3.57
  Нови пазар СУ “Хан Исперих” Математика 1 5.12
  Нови пазар СУ “Хан Исперих” Физика и астрономия 1 3.17
  Нови пазар СУ “Хан Исперих” Химия и опазване на околната среда 2 5.71
  Смядово СУ “Св. св. Кирил и Методий” Биология и здравно образование 9 4.13
  Смядово СУ “Св. св. Кирил и Методий” География и икономика 1 4.12
  Смядово СУ “Св. св. Кирил и Методий” Философски цикъл 2 4.04
  Шумен ПЕГ “Н. Й. Вапцаров” Английски език 77 5.64
  Шумен ПЕГ “Н. Й. Вапцаров” Биология и здравно образование 40 4.94
  Шумен ПЕГ “Н. Й. Вапцаров” География и икономика 1 4.92
  Шумен ПЕГ “Н. Й. Вапцаров” История и цивилизация 4 5.84
  Шумен ПЕГ “Н. Й. Вапцаров” Математика 2 3.96
  Шумен ПЕГ “Н. Й. Вапцаров” Немски език 12 5.44
  Шумен ПЕГ “Н. Й. Вапцаров” Физика и астрономия 1 5.68
  Шумен ПЕГ “Н. Й. Вапцаров” Философски цикъл 1 4.09
  Шумен ПЕГ “Н. Й. Вапцаров” Химия и опазване на околната среда 1 5.61
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Английски език 4 4.65
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Биология и здравно образование 30 3.57
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” История и цивилизация 1 3.20
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Философски цикъл 2 3.58
  Шумен ППМГ “Нанчо Попович” Английски език 55 5.72
  Шумен ППМГ “Нанчо Попович” Биология и здравно образование 13 5.56
  Шумен ППМГ “Нанчо Попович” География и икономика 4 5.36
  Шумен ППМГ “Нанчо Попович” История и цивилизация 2 5.75
  Шумен ППМГ “Нанчо Попович” Математика 23 5.09
  Шумен ППМГ “Нанчо Попович” Немски език 5 5.52
  Шумен ППМГ “Нанчо Попович” Руски език 3 5.71
  Шумен ППМГ “Нанчо Попович” Философски цикъл 22 4.59
  Шумен ПГ по икономика Английски език 13 4.82
  Шумен ПГ по икономика Биология и здравно образование 52 4.25
  Шумен ПГ по икономика География и икономика 26 3.68
  Шумен ПГ по икономика История и цивилизация 1 3.98
  Шумен ПГ по икономика Математика 3 3.86
  Шумен ПГ по икономика Руски език 1 4.87
  Шумен ПГ по икономика Философски цикъл 12 3.62
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” Английски език 6 4.65
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” Биология и здравно образование 37 3.84
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” География и икономика 26 3.72
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” Философски цикъл 1 2.64
  Шумен ПГССХТ Английски език 1 4.95
  Шумен ПГССХТ Биология и здравно образование 27 3.33
  Шумен ПГССХТ География и икономика 1 4.43
  Шумен ПГССХТ Философски цикъл 3 3.45
  Шумен ПГСАГ Английски език 8 5.00
  Шумен ПГСАГ Биология и здравно образование 28 3.76
  Шумен ПГСАГ География и икономика 17 3.40
  Шумен ПГСАГ Философски цикъл 6 3.83
  Шумен ДУ “Нювваб” Биология и здравно образование 19 4.22
  Шумен СУ “Панайот Волов” Английски език 9 4.86
  Шумен СУ “Панайот Волов” Биология и здравно образование 7 3.57
  Шумен СУ “Панайот Волов” География и икономика 1 3.20
  Шумен СУ “Панайот Волов” История и цивилизация 1 3.34
  Шумен СУ “Панайот Волов” Математика 3 3.36
  Шумен СУ “Панайот Волов” Философски цикъл 12 3.63
  Шумен СУ “Панайот Волов” Химия и опазване на околната среда 1 4.41
  Шумен СУ ” Сава Доброплодни” Английски език 22 5.19
  Шумен СУ ” Сава Доброплодни” Биология и здравно образование 28 4.68
  Шумен СУ ” Сава Доброплодни” География и икономика 2 2.95
  Шумен СУ ” Сава Доброплодни” Математика 1 6.00
  Шумен СУ ” Сава Доброплодни” Руски език 2 5.80
  Шумен СУ ” Сава Доброплодни” Философски цикъл 15 3.66
  Шумен СУ “Васил Левски” Биология и здравно образование 24 4.05
  Шумен СУ “Васил Левски” География и икономика 1 2.97
  Шумен СУ “Йоан Екзарх Български” Английски език 11 5.44
  Шумен СУ “Йоан Екзарх Български” Биология и здравно образование 27 4.53
  Шумен СУ “Йоан Екзарх Български” География и икономика 1 3.14
  Шумен СУ “Йоан Екзарх Български” Испански език 1 5.95
  Шумен СУ “Йоан Екзарх Български” История и цивилизация 2 4.94
  Шумен СУ “Йоан Екзарх Български” Математика 1 4.09
  Шумен СУ “Йоан Екзарх Български” Философски цикъл 8 3.86
  Шумен СУ “Трайко Симеонов” Английски език 1 5.49
  Шумен СУ “Трайко Симеонов” Биология и здравно образование 14 3.72
  Шумен СУ “Трайко Симеонов” Философски цикъл 2 3.34
  Хитрино СУ “Д-р Петър Берон” Биология и здравно образование 6 3.58
 • Населено място Училище Предмет Явили се ученици Среден успех
  Велики Преслав ПГСС Биология и здравно образование 17 3.51
  Велики Преслав ПГСС География и икономика 18 2.79
  Велики Преслав ПГСС Философски цикъл 1 3.32
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” Биология и здравно образование 27 3.95
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” География и икономика 1 2.57
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” Философски цикъл 9 3.84
  Велики Преслав СОУ “Черноризец Храбър” Биология и здравно образование 9 3.90
  Велики Преслав СОУ “Черноризец Храбър” География и икономика 1 3.78
  Велики Преслав СОУ “Черноризец Храбър” Философски цикъл 1 4.50
  Венец СОУ “Н. Й. Вапцаров” Биология и здравно образование 7 3.92
  Венец СОУ “Н. Й. Вапцаров” География и икономика 3 2.90
  Венец СОУ “Н. Й. Вапцаров” Физика и астрономия 7 3.95
  Венец СОУ “Н. Й. Вапцаров” Философски цикъл 2 2.92
  Върбица СОУ “Св. Паисий Хилендарски” Биология и здравно образование 22 4.82
  Върбица СОУ “Св. Паисий Хилендарски” Химия и опазване на околната среда 2 4.71
  Каолиново СОУ “Г. С. Раковски” Биология и здравно образование 25 3.69
  Каспичан СОУ “Панайот Волов” Биология и здравно образование 7 4.31
  Каспичан СОУ “Панайот Волов” География и икономика 1 2.66
  Никола Козлево СОУ “Цанко Б. Церковски” Биология и здравно образование 9 3.80
  Никола Козлево СОУ “Цанко Б. Церковски” География и икономика 32 3.07
  Никола Козлево СОУ “Цанко Б. Церковски” Математика 1 5.12
  Нови пазар ПГСС Биология и здравно образование 10 3.43
  Нови пазар ПГСС География и икономика 2 2.69
  Нови пазар ПГСС Философски цикъл 1 3.50
  Нови пазар ПГХТД “Проф. д-р А. Златаров” Биология и здравно образование 22 3.39
  Нови пазар ПГХТД “Проф. д-р А. Златаров” История и цивилизация 1 2.40
  Нови пазар СОУ “Васил Левски” Биология и здравно образование 29 4.22
  Нови пазар СОУ “Васил Левски” География и икономика 9 3.36
  Нови пазар СОУ “Васил Левски” История и цивилизация 1 3.56
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” Английски език 2 4.35
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” Биология и здравно образование 11 5.09
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” География и икономика 1 5.56
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” История и цивилизация 2 3.80
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” Философски цикъл 3 4.89
  Смядово СОУ “Св. св. Кирил и Методий” Английски език 1 5.85
  Смядово СОУ “Св. св. Кирил и Методий” Биология и здравно образование 11 4.74
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Английски език 77 5.43
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Биология и здравно образование 19 5.19
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” География и икономика 4 5.34
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” История и цивилизация 5 4.42
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Математика 12 5.06
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Немски език 4 5.10
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Руски език 1 5.81
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Физика и астрономия 1 3.70
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Философски цикъл 1 4.67
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Химия и опазване на околната среда 1 3.28
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Биология и здравно образование 46 3.60
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” География и икономика 3 3.94
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” История и цивилизация 4 3.85
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Философски цикъл 13 3.45
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Английски език 44 5.60
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Биология и здравно образование 13 5.33
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” География и икономика 8 5.00
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” История и цивилизация 1 2.62
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Математика 18 5.32
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Немски език 3 5.53
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Философски цикъл 21 4.07
  Шумен ПГ по икономика Английски език 14 4.28
  Шумен ПГ по икономика Биология и здравно образование 50 4.54
  Шумен ПГ по икономика География и икономика 29 3.97
  Шумен ПГ по икономика История и цивилизация 2 4.64
  Шумен ПГ по икономика Математика 9 4.13
  Шумен ПГ по икономика Философски цикъл 25 4.12
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” Английски език 10 4.42
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” Биология и здравно образование 33 4.09
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” География и икономика 40 3.46
  Шумен ПГ по машиностроене Биология и здравно образование 23 3.65
  Шумен ПГ по машиностроене География и икономика 3 3.36
  Шумен ПГ по машиностроене Философски цикъл 2 3.31
  Шумен ПГССХТ Биология и здравно образование 30 3.55
  Шумен ПГССХТ География и икономика 2 3.18
  Шумен ПГСАГ Английски език 2 4.67
  Шумен ПГСАГ Биология и здравно образование 30 3.76
  Шумен ПГСАГ География и икономика 27 3.29
  Шумен ПГСАГ История и цивилизация 1 4.49
  Шумен ПГСАГ Философски цикъл 14 3.89
  Шумен СОДУ “Нювваб” Биология и здравно образование 13 3.97
  Шумен СОУ “Панайот Волов” Английски език 9 4.14
  Шумен СОУ “Панайот Волов” Биология и здравно образование 20 3.84
  Шумен СОУ “Панайот Волов” История и цивилизация 1 4.09
  Шумен СОУ “Панайот Волов” Математика 2 3.72
  Шумен СОУ “Панайот Волов” Немски език 1 5.49
  Шумен СОУ “Панайот Волов” Философски цикъл 10 3.70
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” Английски език 12 4.80
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” Биология и здравно образование 23 4.97
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” География и икономика 3 4.68
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” История и цивилизация 6 3.51
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” Математика 1 5.54
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” Руски език 3 5.14
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” Физика и астрономия 2 4.48
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” Философски цикъл 31 4.03
  Шумен СОУ “Васил Левски” Английски език 1 4.46
  Шумен СОУ “Васил Левски” Биология и здравно образование 36 4.34
  Шумен СОУ “Васил Левски” География и икономика 1 4.04
  Шумен СОУ “Васил Левски” История и цивилизация 1 2.62
  Шумен СОУ “Васил Левски” Философски цикъл 1 4.49
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” Английски език 11 4.71
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” Биология и здравно образование 24 4.69
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” Испански език 1 3.98
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” Философски цикъл 8 4.21
  Шумен СОУ “Трайко Симеонов” Биология и здравно образование 8 3.71
  Шумен СОУ “Трайко Симеонов” Философски цикъл 3 4.54
  Хитрино СОУ “Д-р Петър Берон” Биология и здравно образование 3 4.30
 • Населено място Училище Предмет Явили се ученици Среден успех
  Велики Преслав ПГСС Биология и здравно образование 24 3.42
  Велики Преслав ПГСС География и икономика 4 3.12
  Велики Преслав ПГСС Философски цикъл 1 4.09
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” Английски език 1 5.82
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” Биология и здравно образование 32 3.67
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” География и икономика 8 3.02
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” Философски цикъл 15 4.03
  Велики Преслав СОУ “Черноризец Храбър” Биология и здравно образование 1 2.35
  Венец СОУ “Н. Й. Вапцаров” Биология и здравно образование 9 3.96
  Венец СОУ “Н. Й. Вапцаров” География и икономика 6 3.18
  Венец СОУ “Н. Й. Вапцаров” Физика и астрономия 4 4.56
  Венец СОУ “Н. Й. Вапцаров” Философски цикъл 1 4.07
  Върбица СОУ “Св. Паисий Хилендарски” Биология и здравно образование 42 4.65
  Върбица СОУ “Св. Паисий Хилендарски” География и икономика 2 5.00
  Върбица СОУ “Св. Паисий Хилендарски” Химия и опазване на околната среда 6 5.25
  Каолиново СОУ “Г. С. Раковски” Биология и здравно образование 26 3.61
  Каспичан СОУ “Панайот Волов” Биология и здравно образование 9 4.87
  Каспичан СОУ “Панайот Волов” География и икономика 2 3.88
  Никола Козлево СОУ “Цанко Б. Церковски” Биология и здравно образование 16 4.10
  Никола Козлево СОУ “Цанко Б. Церковски” География и икономика 44 3.29
  Нови пазар ПГСС Биология и здравно образование 17 3.40
  Нови пазар ПГСС География и икономика 2 3.45
  Нови пазар ПГХТД “Проф. д-р А. Златаров” Биология и здравно образование 33 3.54
  Нови пазар ПГХТД “Проф. д-р А. Златаров” География и икономика 1 3.11
  Нови пазар ПГХТД “Проф. д-р А. Златаров” Философски цикъл 1 3.95
  Нови пазар СОУ “Васил Левски” Английски език 2 4.46
  Нови пазар СОУ “Васил Левски” Биология и здравно образование 30 4.24
  Нови пазар СОУ “Васил Левски” География и икономика 8 3.69
  Нови пазар СОУ “Васил Левски” История и цивилизация 2 4.57
  Нови пазар СОУ “Васил Левски” Руски език 1 5.12
  Нови пазар СОУ “Васил Левски” Философски цикъл 2 4.09
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” Биология и здравно образование 12 4.76
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” История и цивилизация 1 5.01
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” Физика и астрономия 2 4.20
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” Философски цикъл 4 3.97
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” Химия и опазване на околната среда 1 5.64
  Смядово СОУ “Св. св. Кирил и Методий” Биология и здравно образование 14 4.34
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Английски език 84 5.18
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Биология и здравно образование 20 5.05
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” География и икономика 4 4.69
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” История и цивилизация 5 4.13
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Математика 9 4.33
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Немски език 18 5.47
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Руски език 1 5.63
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Физика и астрономия 1 5.38
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Философски цикъл 6 4.94
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Английски език 3 3.18
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Биология и здравно образование 28 3.42
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” География и икономика 6 3.00
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” История и цивилизация 1 3.18
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Философски цикъл 16 3.76
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Английски език 41 5.35
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Биология и здравно образование 21 5.39
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” География и икономика 6 4.99
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Математика 28 4.62
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Руски език 1 5.67
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Философски цикъл 12 4.83
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Химия и опазване на околната среда 1 5.61
  Шумен ПГ по икономика Английски език 18 4.74
  Шумен ПГ по икономика Биология и здравно образование 34 4.43
  Шумен ПГ по икономика География и икономика 37 3.84
  Шумен ПГ по икономика История и цивилизация 4 4.51
  Шумен ПГ по икономика Математика 5 4.11
  Шумен ПГ по икономика Философски цикъл 28 4.63
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” Английски език 5 4.51
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” Биология и здравно образование 23 3.66
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” География и икономика 61 3.34
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” Философски цикъл 5 3.80
  Шумен ПГ по машиностроене Английски език 1 2.62
  Шумен ПГ по машиностроене Биология и здравно образование 19 3.49
  Шумен ПГ по машиностроене География и икономика 5 3.44
  Шумен ПГССХТ Биология и здравно образование 31 3.47
  Шумен ПГССХТ Философски цикъл 1 3.28
  Шумен ПГСАГ Английски език 6 4.48
  Шумен ПГСАГ Биология и здравно образование 51 3.66
  Шумен ПГСАГ География и икономика 34 3.13
  Шумен ПГСАГ Руски език 1 5.81
  Шумен ПГСАГ Философски цикъл 17 4.25
  Шумен СОДУ “Нювваб” Биология и здравно образование 23 4.37
  Шумен СОУ “Панайот Волов” Английски език 8 4.04
  Шумен СОУ “Панайот Волов” Биология и здравно образование 16 3.53
  Шумен СОУ “Панайот Волов” География и икономика 1 3.06
  Шумен СОУ “Панайот Волов” Математика 3 3.63
  Шумен СОУ “Панайот Волов” Философски цикъл 14 4.12
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” Английски език 7 4.96
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” Биология и здравно образование 18 4.52
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” География и икономика 4 3.40
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” Руски език 10 5.43
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” Философски цикъл 29 3.94
  Шумен СОУ “Васил Левски” Английски език 1 4.15
  Шумен СОУ “Васил Левски” Биология и здравно образование 31 4.38
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” Английски език 8 5.00
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” Биология и здравно образование 42 4.96
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” География и икономика 5 4.96
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” История и цивилизация 2 3.09
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” Математика 1 2.84
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” Философски цикъл 20 4.41
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” Химия и опазване на околната среда 1 5.53
  Шумен СОУ “Трайко Симеонов” Биология и здравно образование 11 3.65
  Шумен СОУ “Трайко Симеонов” Философски цикъл 4 3.91
  Хитрино СОУ “Д-р Петър Берон” Биология и здравно образование 7 3.84
 • Населено място Училище Предмет Явили се ученици Среден успех
  Велики Преслав ПГСС Биология и здравно образование 33 3.36
  Велики Преслав ПГСС География и икономика 2 3.52
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” Биология и здравно образование 21 3.67
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” География и икономика 16 3.77
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” Философски цикъл 20 3.59
  Велики Преслав СОУ “Черноризец Храбър” Биология и здравно образование 6 3.50
  Велики Преслав СОУ “Черноризец Храбър” Философски цикъл 5 3.22
  Венец СОУ “Н. Й. Вапцаров” Биология и здравно образование 9 4.06
  Венец СОУ “Н. Й. Вапцаров” География и икономика 1 5.18
  Венец СОУ “Н. Й. Вапцаров” Физика и астрономия 4 3.82
  Върбица СОУ “Св. Паисий Хилендарски” Биология и здравно образование 26 4.19
  Върбица СОУ “Св. Паисий Хилендарски” География и икономика 3 3.16
  Върбица СОУ “Св. Паисий Хилендарски” История и цивилизация 1 3.73
  Върбица СОУ “Св. Паисий Хилендарски” Химия и опазване на околната среда 1 3.48
  Каолиново СОУ “Г. С. Раковски” Биология и здравно образование 42 3.59
  Каолиново СОУ “Г. С. Раковски” Философски цикъл 1 3.07
  Каспичан СОУ “Панайот Волов” Биология и здравно образование 18 3.98
  Никола Козлево СОУ “Цанко Б. Церковски” Биология и здравно образование 5 4.84
  Никола Козлево СОУ “Цанко Б. Церковски” География и икономика 37 3.15
  Никола Козлево СОУ “Цанко Б. Церковски” Математика 1 4.15
  Нови пазар ПГСС Биология и здравно образование 18 3.40
  Нови пазар ПГСС География и икономика 1 2.35
  Нови пазар ПГХТД “Проф. д-р А. Златаров” Биология и здравно образование 11 3.64
  Нови пазар ПГХТД “Проф. д-р А. Златаров” История и цивилизация 2 3.09
  Нови пазар ПГХТД “Проф. д-р А. Златаров” Философски цикъл 2 3.16
  Нови пазар СОУ “Васил Левски” Английски език 1 5.58
  Нови пазар СОУ “Васил Левски” Биология и здравно образование 29 4.38
  Нови пазар СОУ “Васил Левски” География и икономика 14 3.82
  Нови пазар СОУ “Васил Левски” История и цивилизация 8 3.50
  Нови пазар СОУ “Васил Левски” Философски цикъл 2 4.47
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” Биология и здравно образование 13 4.00
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” География и икономика 1 3.42
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” История и цивилизация 2 4.17
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” Математика 1 3.61
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” Философски цикъл 1 4.24
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” Химия и опазване на околната среда 1 3.78
  Смядово СОУ “Св. св. Кирил и Методий” Английски език 2 5.19
  Смядово СОУ “Св. св. Кирил и Методий” Биология и здравно образование 20 4.60
  Смядово СОУ “Св. св. Кирил и Методий” Философски цикъл 1 3.92
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Английски език 99 5.05
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Биология и здравно образование 10 5.26
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” География и икономика 5 5.23
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” История и цивилизация 4 4.85
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Математика 5 4.62
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Немски език 19 5.54
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Руски език 1 5.74
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Физика и астрономия 1 3.95
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Философски цикъл 3 4.14
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Френски език 3 4.95
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Биология и здравно образование 40 3.61
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” География и икономика 2 3.43
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” История и цивилизация 7 2.73
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Математика 1 3.25
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Философски цикъл 30 3.31
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Английски език 65 5.08
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Биология и здравно образование 16 5.52
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” География и икономика 5 5.09
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” История и цивилизация 3 4.62
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Математика 28 5.05
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Руски език 1 5.29
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Физика и астрономия 1 5.64
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Философски цикъл 22 4.25
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Химия и опазване на околната среда 1 6.00
  Шумен ПГ по икономика Английски език 11 4.24
  Шумен ПГ по икономика Биология и здравно образование 28 4.55
  Шумен ПГ по икономика География и икономика 41 4.14
  Шумен ПГ по икономика Математика 5 4.49
  Шумен ПГ по икономика Философски цикъл 52 4.00
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” Английски език 22 4.03
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” Биология и здравно образование 26 3.46
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” География и икономика 45 3.42
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” Математика 1 4.29
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” Руски език 1 4.12
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” Физика и астрономия 1 2.99
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” Философски цикъл 12 3.00
  Шумен ПГ по машиностроене Биология и здравно образование 10 3.37
  Шумен ПГ по машиностроене География и икономика 13 3.47
  Шумен ПГ по машиностроене Философски цикъл 5 2.89
  Шумен ПГССХТ Биология и здравно образование 22 3.52
  Шумен ПГССХТ География и икономика 1 3.00
  Шумен ПГССХТ Философски цикъл 1 3.01
  Шумен ПГСАГ Английски език 13 4.46
  Шумен ПГСАГ Биология и здравно образование 47 3.57
  Шумен ПГСАГ География и икономика 29 3.21
  Шумен ПГСАГ История и цивилизация 2 2.67
  Шумен ПГСАГ Философски цикъл 36 3.32
  Шумен СОДУ “Нювваб” Английски език 1 2.81
  Шумен СОДУ “Нювваб” Биология и здравно образование 10 3.93
  Шумен СОУ “Панайот Волов” Английски език 2 3.62
  Шумен СОУ “Панайот Волов” Биология и здравно образование 8 3.73
  Шумен СОУ “Панайот Волов” Философски цикъл 14 3.19
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” Английски език 4 4.60
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” Биология и здравно образование 34 4.71
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” География и икономика 9 3.61
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” Руски език 1 5.68
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” Философски цикъл 42 3.65
  Шумен СОУ “Васил Левски” Биология и здравно образование 27 3.87
  Шумен СОУ “Васил Левски” География и икономика 1 3.10
  Шумен СОУ “Васил Левски” Математика 3 4.18
  Шумен СОУ “Васил Левски” Философски цикъл 5 3.33
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” Английски език 14 4.58
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” Биология и здравно образование 23 4.43
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” География и икономика 2 4.41
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” Испански език 1 4.75
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” История и цивилизация 5 4.72
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” Философски цикъл 26 3.74
  Шумен СОУ “Трайко Симеонов” Биология и здравно образование 13 3.43
  Шумен СОУ “Трайко Симеонов” География и икономика 1 3.08
  Хитрино СОУ “Д-р Петър Берон” Биология и здравно образование 9 3.71
 • Населено място Училище Предмет Явили се ученици Среден успех
  Велики Преслав ПГСС Биология и здравно образование 37 3.47
  Велики Преслав ПГСС География и икономика 6 2.59
  Велики Преслав ПГСС Философски цикъл 2 3.34
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” Английски език 1 3.11
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” Биология и здравно образование 5 2.96
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” География и икономика 15 3.54
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” История и цивилизация 1 4.15
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” Математика 1 2.22
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” Философски цикъл 31 3.33
  Велики Преслав СОУ “Черноризец Храбър” Английски език 1 4.87
  Велики Преслав СОУ “Черноризец Храбър” Биология и здравно образование 4 4.03
  Велики Преслав СОУ “Черноризец Храбър” История и цивилизация 3 3.51
  Велики Преслав СОУ “Черноризец Храбър” Физика и астрономия 1 3.00
  Велики Преслав СОУ “Черноризец Храбър” Философски цикъл 3 3.93
  Велики Преслав СОУ “Черноризец Храбър” Химия и опазване на околната среда 2 5.62
  Венец СОУ “Н. Й. Вапцаров” Биология и здравно образование 10 4.07
  Венец СОУ “Н. Й. Вапцаров” География и икономика 3 4.54
  Венец СОУ “Н. Й. Вапцаров” Физика и астрономия 4 3.75
  Върбица СОУ “Св. Паисий Хилендарски” Биология и здравно образование 15 4.82
  Върбица СОУ “Св. Паисий Хилендарски” География и икономика 17 3.02
  Върбица СОУ “Св. Паисий Хилендарски” Руски език 4 3.07
  Върбица СОУ “Св. Паисий Хилендарски” Химия и опазване на околната среда 4 4.42
  Каолиново СОУ “Г. С. Раковски” Биология и здравно образование 33 3.45
  Каолиново СОУ “Г. С. Раковски” География и икономика 1 3.08
  Каспичан СОУ “Панайот Волов” Биология и здравно образование 4 2.95
  Каспичан СОУ “Панайот Волов” География и икономика 9 3.50
  Каспичан СОУ “Панайот Волов” История и цивилизация 2 3.39
  Каспичан СОУ “Панайот Волов” Философски цикъл 1 3.00
  Никола Козлево СОУ “Цанко Б. Церковски” Биология и здравно образование 5 4.01
  Никола Козлево СОУ “Цанко Б. Церковски” География и икономика 39 3.16
  Нови пазар ПГСС Биология и здравно образование 21 3.44
  Нови пазар ПГСС География и икономика 1 3.42
  Нови пазар ПГХТД “Проф. д-р А. Златаров” Биология и здравно образование 29 3.40
  Нови пазар ПГХТД “Проф. д-р А. Златаров” География и икономика 3 2.65
  Нови пазар ПГХТД “Проф. д-р А. Златаров” Философски цикъл 1 2.55
  Нови пазар СОУ “Васил Левски” Биология и здравно образование 7 4.65
  Нови пазар СОУ “Васил Левски” География и икономика 17 3.49
  Нови пазар СОУ “Васил Левски” История и цивилизация 8 3.69
  Нови пазар СОУ “Васил Левски” Математика 5 4.80
  Нови пазар СОУ “Васил Левски” Философски цикъл 3 4.87
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” Английски език 1 4.58
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” Биология и здравно образование 9 4.34
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” История и цивилизация 6 3.06
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” Математика 2 3.41
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” Философски цикъл 3 4.15
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” Химия и опазване на околната среда 1 5.70
  Смядово СОУ “Св. св. Кирил и Методий” Биология и здравно образование 15 4.21
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Английски език 69 4.94
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Биология и здравно образование 4 5.53
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” География и икономика 9 4.10
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” История и цивилизация 6 4.67
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Математика 8 4.10
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Немски език 31 5.34
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Руски език 1 5.56
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Физика и астрономия 4 4.57
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Философски цикъл 31 3.94
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Английски език 1 5.09
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Биология и здравно образование 46 3.49
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” География и икономика 5 3.02
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” История и цивилизация 4 3.91
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Руски език 1 4.24
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Философски цикъл 12 3.29
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Химия и опазване на околната среда 1 3.42
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Английски език 42 5.39
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Биология и здравно образование 6 5.79
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” География и икономика 6 4.42
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” История и цивилизация 2 4.12
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Математика 23 5.29
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Немски език 2 4.38
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Физика и астрономия 4 5.10
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Философски цикъл 28 4.03
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Химия и опазване на околната среда 2 5.92
  Шумен ПГ по икономика Английски език 15 4.82
  Шумен ПГ по икономика Биология и здравно образование 13 4.24
  Шумен ПГ по икономика География и икономика 66 3.93
  Шумен ПГ по икономика История и цивилизация 1 3.64
  Шумен ПГ по икономика Математика 13 4.10
  Шумен ПГ по икономика Философски цикъл 52 3.78
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” Английски език 5 3.80
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” Биология и здравно образование 10 3.32
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” География и икономика 63 2.94
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” История и цивилизация 1 3.67
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” Философски цикъл 37 3.02
  Шумен ПГ по машиностроене Биология и здравно образование 12 3.21
  Шумен ПГ по машиностроене География и икономика 12 2.81
  Шумен ПГ по машиностроене История и цивилизация 1 2.48
  Шумен ПГ по машиностроене Философски цикъл 3 2.40
  Шумен ПГССХТ Биология и здравно образование 34 3.29
  Шумен ПГССХТ География и икономика 3 2.67
  Шумен ПГССХТ Философски цикъл 5 3.43
  Шумен ПГСАГ Английски език 16 4.29
  Шумен ПГСАГ Биология и здравно образование 31 3.56
  Шумен ПГСАГ География и икономика 41 2.93
  Шумен ПГСАГ История и цивилизация 4 3.80
  Шумен ПГСАГ Философски цикъл 58 3.22
  Шумен СОДУ “Нювваб” Биология и здравно образование 11 4.34
  Шумен СОДУ “Нювваб” География и икономика 9 3.14
  Шумен СОУ “Панайот Волов” Английски език 4 4.66
  Шумен СОУ “Панайот Волов” Биология и здравно образование 6 3.39
  Шумен СОУ “Панайот Волов” География и икономика 1 2.53
  Шумен СОУ “Панайот Волов” Математика 2 3.48
  Шумен СОУ “Панайот Волов” Философски цикъл 34 3.55
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” Английски език 6 3.98
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” Биология и здравно образование 11 4.88
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” География и икономика 4 3.31
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” Математика 1 3.50
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” Философски цикъл 48 3.36
  Шумен СОУ “Васил Левски” Английски език 6 4.25
  Шумен СОУ “Васил Левски” Биология и здравно образование 31 3.84
  Шумен СОУ “Васил Левски” География и икономика 5 2.64
  Шумен СОУ “Васил Левски” История и цивилизация 2 3.56
  Шумен СОУ “Васил Левски” Математика 2 4.59
  Шумен СОУ “Васил Левски” Руски език 1 5.61
  Шумен СОУ “Васил Левски” Физика и астрономия 1 5.99
  Шумен СОУ “Васил Левски” Философски цикъл 11 3.49
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” Английски език 13 4.85
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” Биология и здравно образование 10 4.22
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” История и цивилизация 2 5.22
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” Философски цикъл 52 3.76
  Шумен СОУ “Трайко Симеонов” Биология и здравно образование 11 3.17
  Шумен СОУ “Трайко Симеонов” География и икономика 1 2.88
  Шумен СОУ “Трайко Симеонов” Философски цикъл 2 4.31
  Хитрино СОУ “Д-р Петър Берон” Биология и здравно образование 8 3.21
 • Населено място Училище Предмет Явили се ученици Среден успех
  Велики Преслав ПГСС Биология и здравно образование 39 3.66
  Велики Преслав ПГСС География и икономика 13 3.10
  Велики Преслав ПГСС Математика 3 3.19
  Велики Преслав ПГСС Философски цикъл 5 3.83
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” Английски език 2 4.84
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” Биология и здравно образование 9 3.44
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” География и икономика 37 3.20
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” История и цивилизация 1 3.78
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” Философски цикъл 32 3.54
  Велики Преслав СОУ “Черноризец Храбър” Английски език 2 4.97
  Велики Преслав СОУ “Черноризец Храбър” Биология и здравно образование 2 4.60
  Велики Преслав СОУ “Черноризец Храбър” География и икономика 2 4.48
  Велики Преслав СОУ “Черноризец Храбър” История и цивилизация 1 5.15
  Велики Преслав СОУ “Черноризец Храбър” Философски цикъл 13 4.05
  Венец СОУ “Н. Й. Вапцаров” Биология и здравно образование 15 3.91
  Венец СОУ “Н. Й. Вапцаров” География и икономика 11 3.14
  Венец СОУ “Н. Й. Вапцаров” Физика и астрономия 1 3.14
  Венец СОУ “Н. Й. Вапцаров” Философски цикъл 1 3.01
  Върбица СОУ “Св. Паисий Хилендарски” Биология и здравно образование 17 4.97
  Върбица СОУ “Св. Паисий Хилендарски” География и икономика 17 3.68
  Върбица СОУ “Св. Паисий Хилендарски” История и цивилизация 2 3.64
  Върбица СОУ “Св. Паисий Хилендарски” Химия и опазване на околната среда 6 5.00
  Каолиново СОУ “Г. С. Раковски” Биология и здравно образование 36 3.65
  Каолиново СОУ “Г. С. Раковски” География и икономика 1 3.42
  Каолиново СОУ “Г. С. Раковски” Физика и астрономия 2 3.77
  Каолиново СОУ “Г. С. Раковски” Философски цикъл 3 3.78
  Каспичан СОУ “Панайот Волов” Биология и здравно образование 7 3.38
  Каспичан СОУ “Панайот Волов” География и икономика 10 3.73
  Каспичан СОУ “Панайот Волов” Руски език 1 4.12
  Каспичан СОУ “Панайот Волов” Философски цикъл 2 2.97
  Никола Козлево СОУ “Цанко Б. Церковски” География и икономика 52 3.98
  Нови пазар ПГСС Биология и здравно образование 28 3.59
  Нови пазар ПГСС География и икономика 4 2.63
  Нови пазар ПГСС История и цивилизация 1 3.14
  Нови пазар ПГСС Философски цикъл 2 3.45
  Нови пазар ПГХТД “Проф. д-р А. Златаров” Биология и здравно образование 26 3.57
  Нови пазар ПГХТД “Проф. д-р А. Златаров” География и икономика 3 2.93
  Нови пазар ПГХТД “Проф. д-р А. Златаров” История и цивилизация 2 3.16
  Нови пазар СОУ “Васил Левски” Английски език 1 5.53
  Нови пазар СОУ “Васил Левски” Биология и здравно образование 17 4.56
  Нови пазар СОУ “Васил Левски” География и икономика 14 4.17
  Нови пазар СОУ “Васил Левски” История и цивилизация 5 3.73
  Нови пазар СОУ “Васил Левски” Математика 2 5.54
  Нови пазар СОУ “Васил Левски” Философски цикъл 3 4.48
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” Английски език 6 4.33
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” Биология и здравно образование 10 4.89
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” История и цивилизация 3 4.88
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” Руски език 2 4.96
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” Философски цикъл 8 3.99
  Смядово СОУ “Св. св. Кирил и Методий” Английски език 1 5.21
  Смядово СОУ “Св. св. Кирил и Методий” Биология и здравно образование 21 5.18
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Английски език 87 5.29
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Биология и здравно образование 5 5.57
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” География и икономика 11 4.41
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” История и цивилизация 13 4.75
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Математика 8 5.18
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Немски език 15 5.04
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Физика и астрономия 4 5.64
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Философски цикъл 6 4.54
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Френски език 4 4.23
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Английски език 2 3.25
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Биология и здравно образование 72 3.62
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” География и икономика 11 3.03
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” История и цивилизация 6 3.17
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Математика 2 2.77
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Руски език 1 3.42
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Философски цикъл 43 3.27
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Химия и опазване на околната среда 3 4.22
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Английски език 38 5.51
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Биология и здравно образование 12 5.69
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” География и икономика 5 4.86
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” История и цивилизация 6 4.94
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Математика 45 5.16
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Немски език 1 5.38
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Руски език 1 5.61
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Физика и астрономия 1 4.87
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Философски цикъл 16 4.76
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Химия и опазване на околната среда 1 6.00
  Шумен ПГ по икономика Английски език 10 4.99
  Шумен ПГ по икономика Биология и здравно образование 7 5.08
  Шумен ПГ по икономика География и икономика 81 4.46
  Шумен ПГ по икономика История и цивилизация 3 4.19
  Шумен ПГ по икономика Математика 10 3.94
  Шумен ПГ по икономика Философски цикъл 40 4.08
  Шумен ПГ по икономика Химия и опазване на околната среда 1 5.56
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” Английски език 16 4.20
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” Биология и здравно образование 6 3.28
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” География и икономика 77 3.10
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” История и цивилизация 4 3.36
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” Математика 1 2.92
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” Физика и астрономия 1 3.87
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” Философски цикъл 55 3.40
  Шумен ПГ по машиностроене Биология и здравно образование 8 3.14
  Шумен ПГ по машиностроене География и икономика 31 2.94
  Шумен ПГ по машиностроене История и цивилизация 1 2.62
  Шумен ПГ по машиностроене Философски цикъл 5 3.08
  Шумен ПГССХТ Английски език 1 3.20
  Шумен ПГССХТ Биология и здравно образование 28 3.41
  Шумен ПГССХТ География и икономика 15 3.04
  Шумен ПГССХТ История и цивилизация 1 2.62
  Шумен ПГССХТ Философски цикъл 13 2.90
  Шумен ПГСАГ Английски език 11 4.35
  Шумен ПГСАГ Биология и здравно образование 24 3.79
  Шумен ПГСАГ География и икономика 40 3.17
  Шумен ПГСАГ История и цивилизация 10 3.36
  Шумен ПГСАГ Математика 6 3.89
  Шумен ПГСАГ Руски език 1 5.24
  Шумен ПГСАГ Философски цикъл 39 3.60
  Шумен СОДУ “Нювваб” Биология и здравно образование 6 5.05
  Шумен СОДУ “Нювваб” География и икономика 10 3.24
  Шумен СОУ “Панайот Волов” Английски език 11 4.42
  Шумен СОУ “Панайот Волов” Биология и здравно образование 16 4.19
  Шумен СОУ “Панайот Волов” География и икономика 2 4.47
  Шумен СОУ “Панайот Волов” История и цивилизация 4 3.95
  Шумен СОУ “Панайот Волов” Математика 9 4.00
  Шумен СОУ “Панайот Волов” Философски цикъл 31 3.96
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” Английски език 9 4.86
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” Биология и здравно образование 13 4.72
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” История и цивилизация 1 2.57
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” Руски език 3 5.98
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” Философски цикъл 62 3.85
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” Химия и опазване на околната среда 2 4.48
  Шумен СОУ “Васил Левски” Английски език 4 4.37
  Шумен СОУ “Васил Левски” Биология и здравно образование 10 4.02
  Шумен СОУ “Васил Левски” География и икономика 5 3.30
  Шумен СОУ “Васил Левски” История и цивилизация 1 2.66
  Шумен СОУ “Васил Левски” Математика 3 3.05
  Шумен СОУ “Васил Левски” Философски цикъл 12 3.62
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” Английски език 18 4.55
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” Биология и здравно образование 9 5.34
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” География и икономика 4 3.68
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” Испански език 1 4.98
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” История и цивилизация 7 4.19
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” Математика 1 3.34
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” Философски цикъл 53 4.05
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” Химия и опазване на околната среда 1 5.58
  Шумен СОУ “Трайко Симеонов” Английски език 1 5.46
  Шумен СОУ “Трайко Симеонов” Биология и здравно образование 23 3.89
  Шумен СОУ “Трайко Симеонов” Философски цикъл 2 2.71
  Хитрино СОУ “Д-р Петър Берон” Биология и здравно образование 10 3.19
 • Населено място Училище Предмет Явили се ученици Среден успех
  Велики Преслав ПГСС Биология и здравно образование 22 3.17
  Велики Преслав ПГСС География и икономика 10 2.89
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” Биология и здравно образование 15 3.07
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” География и икономика 42 3.32
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” История и цивилизация 2 3.55
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” Математика 1 3.08
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” Физика и астрономия 2 3.80
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” Философски цикъл 25 3.73
  Велики Преслав СОУ “Черноризец Храбър” Биология и здравно образование 1 5.81
  Велики Преслав СОУ “Черноризец Храбър” Математика 3 3.87
  Велики Преслав СОУ “Черноризец Храбър” Философски цикъл 12 3.93
  Венец СОУ “Н. Й. Вапцаров” Биология и здравно образование 16 3.46
  Венец СОУ “Н. Й. Вапцаров” География и икономика 2 3.45
  Венец СОУ “Н. Й. Вапцаров” Философски цикъл 21 3.08
  Върбица СОУ “Св. Паисий Хилендарски” Биология и здравно образование 7 4.66
  Върбица СОУ “Св. Паисий Хилендарски” География и икономика 23 3.94
  Върбица СОУ “Св. Паисий Хилендарски” Руски език 3 3.17
  Върбица СОУ “Св. Паисий Хилендарски” Химия и опазване на околната среда 4 4.78
  Каолиново СОУ “Г. С. Раковски” Биология и здравно образование 35 3.20
  Каолиново СОУ “Г. С. Раковски” География и икономика 1 4.38
  Каолиново СОУ “Г. С. Раковски” История и цивилизация 7 2.72
  Каолиново СОУ “Г. С. Раковски” Философски цикъл 1 3.49
  Каспичан СОУ “Панайот Волов” Биология и здравно образование 8 3.27
  Каспичан СОУ “Панайот Волов” География и икономика 7 3.48
  Каспичан СОУ “Панайот Волов” История и цивилизация 1 4.29
  Каспичан СОУ “Панайот Волов” Философски цикъл 2 3.41
  Каспичан СОУ “Панайот Волов” Химия и опазване на околната среда 1 5.67
  Никола Козлево СОУ “Цанко Б. Церковски” Биология и здравно образование 15 4.09
  Никола Козлево СОУ “Цанко Б. Церковски” География и икономика 41 3.81
  Никола Козлево СОУ “Цанко Б. Церковски” Математика 1 4.49
  Нови пазар ПГСС Биология и здравно образование 37 3.04
  Нови пазар ПГСС География и икономика 1 3.03
  Нови пазар ПГСС История и цивилизация 1 2.44
  Нови пазар ПГХТД “Проф. д-р А. Златаров” Биология и здравно образование 25 3.13
  Нови пазар ПГХТД “Проф. д-р А. Златаров” География и икономика 11 3.18
  Нови пазар ПГХТД “Проф. д-р А. Златаров” Философски цикъл 3 3.47
  Нови пазар СОУ “Васил Левски” Биология и здравно образование 11 4.24
  Нови пазар СОУ “Васил Левски” География и икономика 34 4.03
  Нови пазар СОУ “Васил Левски” История и цивилизация 8 5.67
  Нови пазар СОУ “Васил Левски” Математика 3 5.40
  Нови пазар СОУ “Васил Левски” Философски цикъл 1 3.75
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” Английски език 1 4.09
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” Биология и здравно образование 12 4.38
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” История и цивилизация 7 3.60
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” Философски цикъл 2 3.23
  Смядово СОУ “Св. св. Кирил и Методий” Английски език 2 4.86
  Смядово СОУ “Св. св. Кирил и Методий” Биология и здравно образование 16 3.81
  Смядово СОУ “Св. св. Кирил и Методий” История и цивилизация 2 3.27
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Английски език 51 5.32
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Биология и здравно образование 3 4.98
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” География и икономика 6 4.91
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” История и цивилизация 12 4.68
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Математика 18 4.70
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Немски език 24 5.50
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Физика и астрономия 1 5.88
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Философски цикъл 7 4.15
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Английски език 6 3.77
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Биология и здравно образование 50 3.18
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” География и икономика 17 3.03
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” История и цивилизация 13 3.15
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Математика 2 2.98
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Руски език 1 3.64
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Философски цикъл 55 3.26
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Химия и опазване на околната среда 7 4.58
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Английски език 40 5.54
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Биология и здравно образование 16 5.53
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” География и икономика 1 5.50
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” История и цивилизация 2 5.35
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Математика 52 5.56
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Физика и астрономия 1 6.00
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Философски цикъл 14 4.94
  Шумен ПГ по икономика Английски език 16 4.64
  Шумен ПГ по икономика Биология и здравно образование 13 4.28
  Шумен ПГ по икономика География и икономика 64 4.27
  Шумен ПГ по икономика История и цивилизация 4 4.60
  Шумен ПГ по икономика Математика 18 4.21
  Шумен ПГ по икономика Физика и астрономия 1 4.98
  Шумен ПГ по икономика Философски цикъл 27 4.37
  Шумен ПГ по икономика Химия и опазване на околната среда 3 5.13
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” Английски език 9 3.56
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” Биология и здравно образование 5 3.13
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” География и икономика 117 3.18
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” История и цивилизация 4 3.60
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” Математика 7 3.10
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” Руски език 2 3.32
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” Физика и астрономия 1 5.38
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” Философски цикъл 30 3.16
  Шумен ПГ по машиностроене Английски език 1 2.44
  Шумен ПГ по машиностроене Биология и здравно образование 6 3.01
  Шумен ПГ по машиностроене География и икономика 33 2.79
  Шумен ПГ по машиностроене История и цивилизация 4 2.67
  Шумен ПГ по машиностроене Математика 1 2.44
  Шумен ПГ по машиностроене Руски език 1 3.39
  Шумен ПГ по машиностроене Физика и астрономия 1 2.79
  Шумен ПГ по машиностроене Философски цикъл 5 3.09
  Шумен ПГССХТ Биология и здравно образование 44 2.98
  Шумен ПГССХТ География и икономика 30 2.92
  Шумен ПГССХТ История и цивилизация 2 2.98
  Шумен ПГССХТ Математика 1 3.03
  Шумен ПГССХТ Философски цикъл 15 3.28
  Шумен ПГСАГ Английски език 11 4.42
  Шумен ПГСАГ Биология и здравно образование 47 3.47
  Шумен ПГСАГ География и икономика 29 3.09
  Шумен ПГСАГ Математика 5 3.15
  Шумен ПГСАГ Руски език 3 4.59
  Шумен ПГСАГ Философски цикъл 47 3.61
  Шумен СОДУ “Нювваб” Биология и здравно образование 12 4.05
  Шумен СОДУ “Нювваб” География и икономика 10 3.30
  Шумен СОУ “Панайот Волов” Английски език 7 4.66
  Шумен СОУ “Панайот Волов” Биология и здравно образование 13 3.09
  Шумен СОУ “Панайот Волов” География и икономика 5 3.77
  Шумен СОУ “Панайот Волов” История и цивилизация 5 3.85
  Шумен СОУ “Панайот Волов” Математика 4 4.30
  Шумен СОУ “Панайот Волов” Физика и астрономия 1 3.58
  Шумен СОУ “Панайот Волов” Философски цикъл 37 3.74
  Шумен СОУ “Панайот Волов” Химия и опазване на околната среда 1 5.24
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” Английски език 9 4.84
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” Биология и здравно образование 10 4.31
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” География и икономика 5 3.67
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” История и цивилизация 10 3.71
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” Математика 2 3.29
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” Руски език 5 5.46
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” Философски цикъл 56 3.79
  Шумен СОУ “Васил Левски” Английски език 6 4.26
  Шумен СОУ “Васил Левски” Биология и здравно образование 39 3.73
  Шумен СОУ “Васил Левски” География и икономика 8 3.04
  Шумен СОУ “Васил Левски” История и цивилизация 2 2.94
  Шумен СОУ “Васил Левски” Математика 1 4.58
  Шумен СОУ “Васил Левски” Философски цикъл 26 3.38
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” Английски език 11 4.61
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” Биология и здравно образование 9 4.48
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” География и икономика 3 4.34
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” История и цивилизация 6 4.13
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” Немски език 1 3.35
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” Философски цикъл 42 4.14
  Шумен СОУ “Трайко Симеонов” Английски език 1 3.38
  Шумен СОУ “Трайко Симеонов” Биология и здравно образование 21 3.16
  Шумен СОУ “Трайко Симеонов” География и икономика 3 3.82
  Шумен СОУ “Трайко Симеонов” История и цивилизация 1 4.50
  Шумен СОУ “Трайко Симеонов” Философски цикъл 2 2.90
  Хитрино СОУ “Д-р Петър Берон” Биология и здравно образование 13 3.05
 • Населено място Училище Предмет Явили се ученици Среден успех
  Велики Преслав ПГСС Английски език 1 5.07
  Велики Преслав ПГСС Биология и здравно образование 36 3.44
  Велики Преслав ПГСС География и икономика 9 2.87
  Велики Преслав ПГСС История и цивилизация 4 3.54
  Велики Преслав ПГСС Руски език 1 2.84
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” Биология и здравно образование 1 2.70
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” География и икономика 63 2.81
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” История и цивилизация 3 2.79
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” Физика и астрономия 4 2.80
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” Философски цикъл 1 4.87
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” Химия и опазване на околната среда 6 2.71
  Велики Преслав СОУ “Черноризец Храбър” Английски език 3 3.94
  Велики Преслав СОУ “Черноризец Храбър” География и икономика 9 3.03
  Велики Преслав СОУ “Черноризец Храбър” История и цивилизация 2 3.05
  Велики Преслав СОУ “Черноризец Храбър” Математика 1 3.38
  Венец СОУ “Н. Й. Вапцаров” Биология и здравно образование 16 3.29
  Венец СОУ “Н. Й. Вапцаров” География и икономика 25 2.48
  Върбица СОУ “Св. Паисий Хилендарски” Биология и здравно образование 9 4.70
  Върбица СОУ “Св. Паисий Хилендарски” География и икономика 25 3.23
  Върбица СОУ “Св. Паисий Хилендарски” Химия и опазване на околната среда 1 3.67
  Каолиново СОУ “Г. С. Раковски” Биология и здравно образование 45 3.48
  Каолиново СОУ “Г. С. Раковски” География и икономика 2 2.31
  Каолиново СОУ “Г. С. Раковски” История и цивилизация 9 2.76
  Каолиново СОУ “Г. С. Раковски” Философски цикъл 1 3.31
  Каспичан СОУ “Панайот Волов” География и икономика 13 2.96
  Каспичан СОУ “Панайот Волов” История и цивилизация 1 2.42
  Никола Козлево СОУ “Цанко Б. Церковски” География и икономика 35 3.08
  Никола Козлево СОУ “Цанко Б. Церковски” Философски цикъл 1 2.92
  Нови пазар ПГСС Биология и здравно образование 26 3.07
  Нови пазар ПГСС География и икономика 7 2.74
  Нови пазар ПГСС История и цивилизация 1 2.35
  Нови пазар ПГХТД “Проф. д-р А. Златаров” Биология и здравно образование 13 3.46
  Нови пазар ПГХТД “Проф. д-р А. Златаров” География и икономика 15 2.67
  Нови пазар ПГХТД “Проф. д-р А. Златаров” Философски цикъл 2 3.84
  Нови пазар ПГХТД “Проф. д-р А. Златаров” Химия и опазване на околната среда 2 4.33
  Нови пазар СОУ “Васил Левски” Биология и здравно образование 5 3.28
  Нови пазар СОУ “Васил Левски” География и икономика 27 3.18
  Нови пазар СОУ “Васил Левски” История и цивилизация 5 4.11
  Нови пазар СОУ “Васил Левски” Математика 8 4.55
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” Английски език 1 5.21
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” Биология и здравно образование 9 5.37
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” География и икономика 6 2.86
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” История и цивилизация 4 4.36
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” Математика 3 4.81
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” Философски цикъл 2 4.38
  Смядово СОУ “Св. св. Кирил и Методий” Биология и здравно образование 7 4.09
  Смядово СОУ “Св. св. Кирил и Методий” География и икономика 14 3.15
  Смядово СОУ “Св. св. Кирил и Методий” История и цивилизация 1 3.58
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Английски език 54 5.24
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Биология и здравно образование 3 5.08
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” География и икономика 10 3.63
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” История и цивилизация 16 5.02
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Математика 22 4.77
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Немски език 16 5.03
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Английски език 3 3.62
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Биология и здравно образование 43 3.33
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” География и икономика 89 2.79
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” История и цивилизация 22 2.91
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Математика 3 3.75
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Руски език 2 3.54
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Философски цикъл 14 3.85
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Химия и опазване на околната среда 3 3.79
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Английски език 40 5.45
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Биология и здравно образование 4 5.05
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” География и икономика 9 3.55
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” История и цивилизация 13 4.83
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Математика 51 5.02
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Немски език 2 5.00
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Руски език 2 5.80
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Философски цикъл 8 5.21
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Химия и опазване на околната среда 1 5.49
  Шумен ПГ по икономика Английски език 10 5.05
  Шумен ПГ по икономика География и икономика 112 3.69
  Шумен ПГ по икономика История и цивилизация 4 3.85
  Шумен ПГ по икономика Математика 35 4.04
  Шумен ПГ по икономика Философски цикъл 4 4.99
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” Английски език 8 4.22
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” Биология и здравно образование 4 3.86
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” География и икономика 131 2.84
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” История и цивилизация 8 2.83
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” Математика 15 3.38
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” Философски цикъл 2 4.19
  Шумен ПГ по машиностроене Биология и здравно образование 1 2.75
  Шумен ПГ по машиностроене География и икономика 47 2.62
  Шумен ПГ по машиностроене Математика 1 2.44
  Шумен ПГ по машиностроене Физика и астрономия 1 3.34
  Шумен ПГССХТ Английски език 1 5.15
  Шумен ПГССХТ Биология и здравно образование 6 3.18
  Шумен ПГССХТ География и икономика 62 2.81
  Шумен ПГССХТ История и цивилизация 2 3.16
  Шумен ПГСАГ Английски език 1 4.98
  Шумен ПГСАГ Биология и здравно образование 10 3.57
  Шумен ПГСАГ География и икономика 110 2.80
  Шумен ПГСАГ История и цивилизация 5 3.16
  Шумен ПГСАГ Математика 5 2.87
  Шумен ПГСАГ Философски цикъл 7 3.68
  Шумен СОДУ “Нювваб” Биология и здравно образование 7 4.01
  Шумен СОДУ “Нювваб” География и икономика 15 2.88
  Шумен СОДУ “Нювваб” История и цивилизация 1 3.73
  Шумен СОУ “Панайот Волов” Английски език 2 4.45
  Шумен СОУ “Панайот Волов” Биология и здравно образование 15 3.29
  Шумен СОУ “Панайот Волов” География и икономика 23 3.01
  Шумен СОУ “Панайот Волов” История и цивилизация 4 4.07
  Шумен СОУ “Панайот Волов” Математика 2 3.44
  Шумен СОУ “Панайот Волов” Философски цикъл 5 4.24
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” Английски език 13 4.95
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” Биология и здравно образование 8 4.61
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” География и икономика 18 2.96
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” История и цивилизация 19 3.47
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” Математика 16 3.48
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” Руски език 2 5.11
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” Философски цикъл 31 4.22
  Шумен СОУ “Васил Левски” Английски език 2 4.78
  Шумен СОУ “Васил Левски” Биология и здравно образование 15 4.19
  Шумен СОУ “Васил Левски” География и икономика 32 3.01
  Шумен СОУ “Васил Левски” История и цивилизация 7 3.74
  Шумен СОУ “Васил Левски” Руски език 2 5.16
  Шумен СОУ “Васил Левски” Физика и астрономия 1 2.79
  Шумен СОУ “Васил Левски” Философски цикъл 2 4.25
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” Английски език 7 4.97
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” Биология и здравно образование 10 4.27
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” География и икономика 5 3.31
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” История и цивилизация 11 4.86
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” Математика 3 3.15
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” Философски цикъл 31 4.35
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” Химия и опазване на околната среда 1 5.81
  Шумен СОУ “Трайко Симеонов” Биология и здравно образование 27 3.32
  Шумен СОУ “Трайко Симеонов” География и икономика 18 2.68
  Шумен СОУ “Трайко Симеонов” История и цивилизация 2 3.01
 • Населено място Училище Предмет Явили се ученици Среден успех
  Велики Преслав ПГСС Английски език 2 4.26
  Велики Преслав ПГСС Биология и здравно образование 47 3.60
  Велики Преслав ПГСС География и икономика 28 3.36
  Велики Преслав ПГСС История и цивилизация 1 3.14
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” Биология и здравно образование 10 3.55
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” География и икономика 68 3.04
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” История и цивилизация 1 3.90
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” Математика 7 3.52
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” Физика и астрономия 1 3.24
  Велики Преслав СОУ “Черноризец Храбър” Английски език 1 4.43
  Велики Преслав СОУ “Черноризец Храбър” Биология и здравно образование 9 3.96
  Велики Преслав СОУ “Черноризец Храбър” География и икономика 4 3.98
  Велики Преслав СОУ “Черноризец Храбър” История и цивилизация 1 4.81
  Велики Преслав СОУ “Черноризец Храбър” Математика 2 3.60
  Венец СОУ “Н. Й. Вапцаров” Биология и здравно образование 6 4.77
  Венец СОУ “Н. Й. Вапцаров” География и икономика 17 4.13
  Венец СОУ “Н. Й. Вапцаров” Философски цикъл 13 3.17
  Върбица СОУ “Св. Паисий Хилендарски” География и икономика 46 3.86
  Върбица СОУ “Св. Паисий Хилендарски” История и цивилизация 3 3.38
  Върбица СОУ “Св. Паисий Хилендарски” Математика 1 3.28
  Каолиново СОУ “Г. С. Раковски” Биология и здравно образование 37 3.97
  Каолиново СОУ “Г. С. Раковски” География и икономика 1 2.55
  Каолиново СОУ “Г. С. Раковски” История и цивилизация 8 2.93
  Каспичан СОУ “Панайот Волов” Биология и здравно образование 2 3.53
  Каспичан СОУ “Панайот Волов” География и икономика 8 3.47
  Каспичан СОУ “Панайот Волов” История и цивилизация 1 3.24
  Каспичан СОУ “Панайот Волов” Философски цикъл 5 3.17
  Каспичан СОУ “Панайот Волов” Химия и опазване на околната среда 3 4.66
  Никола Козлево СОУ “Цанко Б. Церковски” География и икономика 42 3.75
  Никола Козлево СОУ “Цанко Б. Церковски” История и цивилизация 4 3.22
  Нови пазар ПГСС Биология и здравно образование 50 3.73
  Нови пазар ПГСС География и икономика 12 3.18
  Нови пазар ПГСС История и цивилизация 1 3.08
  Нови пазар ПГСС Математика 1 3.31
  Нови пазар ПГХТД “Проф. д-р А. Златаров” Биология и здравно образование 9 4.17
  Нови пазар ПГХТД “Проф. д-р А. Златаров” География и икономика 15 2.89
  Нови пазар ПГХТД “Проф. д-р А. Златаров” История и цивилизация 1 4.56
  Нови пазар ПГХТД “Проф. д-р А. Златаров” Математика 3 2.80
  Нови пазар СОУ “Васил Левски” Биология и здравно образование 9 5.57
  Нови пазар СОУ “Васил Левски” География и икономика 24 3.57
  Нови пазар СОУ “Васил Левски” История и цивилизация 5 4.18
  Нови пазар СОУ “Васил Левски” Математика 8 4.11
  Нови пазар СОУ “Васил Левски” Философски цикъл 2 4.57
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” Биология и здравно образование 8 4.67
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” География и икономика 6 3.54
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” История и цивилизация 9 4.21
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” Математика 1 3.18
  Смядово СОУ “Св. св. Кирил и Методий” Биология и здравно образование 3 4.28
  Смядово СОУ “Св. св. Кирил и Методий” География и икономика 19 3.48
  Смядово СОУ “Св. св. Кирил и Методий” История и цивилизация 1 4.64
  Смядово СОУ “Св. св. Кирил и Методий” Математика 1 3.25
  Хитрино СОУ “Д-р П. Берон” Биология и здравно образование 15 3.85
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Английски език 33 5.57
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Биология и здравно образование 2 5.80
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” География и икономика 13 4.67
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” История и цивилизация 17 4.99
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Математика 39 4.34
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Немски език 21 5.27
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Руски език 2 5.83
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Философски цикъл 6 4.90
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Френски език 7 5.57
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Английски език 8 4.17
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Биология и здравно образование 25 3.60
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” География и икономика 125 2.87
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” История и цивилизация 28 2.75
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Математика 12 3.09
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Руски език 2 4.31
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Философски цикъл 4 4.43
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Химия и опазване на околната среда 7 3.56
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Английски език 23 5.34
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Биология и здравно образование 4 5.79
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” География и икономика 13 4.38
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” История и цивилизация 13 5.15
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Математика 68 4.69
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Немски език 6 4.61
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Руски език 1 5.53
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Физика и астрономия 4 4.75
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Философски цикъл 1 4.64
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Химия и опазване на околната среда 1 5.24
  Шумен ПГ по икономика Английски език 6 5.19
  Шумен ПГ по икономика География и икономика 78 4.13
  Шумен ПГ по икономика История и цивилизация 2 3.95
  Шумен ПГ по икономика Математика 63 3.77
  Шумен ПГ по икономика Философски цикъл 6 5.07
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” Английски език 2 4.03
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” Биология и здравно образование 1 3.84
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” География и икономика 121 3.38
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” История и цивилизация 9 2.91
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” Математика 36 3.19
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” Физика и астрономия 4 3.87
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” Философски цикъл 4 4.64
  Шумен ПГ по машиностроене Английски език 1 4.64
  Шумен ПГ по машиностроене Биология и здравно образование 1 2.90
  Шумен ПГ по машиностроене География и икономика 35 2.86
  Шумен ПГ по машиностроене Руски език 1 3.11
  Шумен ПГССХТ Английски език 1 2.84
  Шумен ПГССХТ Биология и здравно образование 16 3.34
  Шумен ПГССХТ География и икономика 36 2.84
  Шумен ПГССХТ История и цивилизация 7 3.01
  Шумен ПГССХТ Математика 2 2.90
  Шумен ПГССХТ Физика и астрономия 9 2.69
  Шумен ПГСАГ Английски език 6 4.32
  Шумен ПГСАГ Биология и здравно образование 11 3.91
  Шумен ПГСАГ География и икономика 90 3.07
  Шумен ПГСАГ История и цивилизация 3 3.08
  Шумен ПГСАГ Математика 29 3.22
  Шумен ПГСАГ Руски език 1 5.61
  Шумен ПГСАГ Философски цикъл 1 3.46
  Шумен СОДУ “Нювваб” География и икономика 20 3.02
  Шумен СОДУ “Нювваб” Математика 6 3.07
  Шумен СОУ “Панайот Волов” Английски език 5 5.30
  Шумен СОУ “Панайот Волов” Биология и здравно образование 4 3.36
  Шумен СОУ “Панайот Волов” География и икономика 7 4.05
  Шумен СОУ “Панайот Волов” История и цивилизация 5 3.24
  Шумен СОУ “Панайот Волов” Математика 18 3.20
  Шумен СОУ “Панайот Волов” Физика и астрономия 1 3.48
  Шумен СОУ “Панайот Волов” Философски цикъл 13 4.14
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” Английски език 9 4.37
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” Биология и здравно образование 6 4.18
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” География и икономика 21 3.51
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” История и цивилизация 26 3.23
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” Математика 15 3.35
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” Руски език 5 5.06
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” Философски цикъл 2 3.66
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” Френски език 1 3.04
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” Химия и опазване на околната среда 1 5.43
  Шумен СОУ “Васил Левски” Английски език 4 4.24
  Шумен СОУ “Васил Левски” Биология и здравно образование 25 4.10
  Шумен СОУ “Васил Левски” География и икономика 20 3.10
  Шумен СОУ “Васил Левски” Математика 9 3.10
  Шумен СОУ “Васил Левски” Философски цикъл 1 4.41
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” Английски език 10 4.34
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” Биология и здравно образование 5 5.11
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” География и икономика 26 3.40
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” История и цивилизация 32 4.24
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” Математика 7 3.29
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” Философски цикъл 22 4.93
  Шумен СОУ “Трайко Симеонов” Биология и здравно образование 32 3.38
  Шумен СОУ “Трайко Симеонов” География и икономика 17 3.10
 • Населено място Училище Предмет Явили се ученици Среден успех
  Велики Преслав ПГСС Биология и здравно образование 41 4.23
  Велики Преслав ПГСС География и икономика 17 4.01
  Велики Преслав ПГСС История и цивилизация 1 2.48
  Велики Преслав ПГСС Математика 4 3.15
  Велики Преслав ПГСС Руски език 2 4.06
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” Английски език 1 3.95
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” Биология и здравно образование 2 3.98
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” География и икономика 59 3.59
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” История и цивилизация 22 2.37
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” Математика 3 4.01
  Велики Преслав ПТГ “Симеон Велики” Философски цикъл 4 2.97
  Велики Преслав СОУ “Черноризец Храбър” Биология и здравно образование 2 5.51
  Велики Преслав СОУ “Черноризец Храбър” География и икономика 2 4.57
  Велики Преслав СОУ “Черноризец Храбър” История и цивилизация 7 3.72
  Велики Преслав СОУ “Черноризец Храбър” Математика 9 5.36
  Велики Преслав СОУ “Черноризец Храбър” Философски цикъл 8 3.88
  Венец СОУ “Н. Й. Вапцаров” Биология и здравно образование 7 3.03
  Венец СОУ “Н. Й. Вапцаров” География и икономика 20 3.27
  Венец СОУ “Н. Й. Вапцаров” Математика 2 2.36
  Венец СОУ “Н. Й. Вапцаров” Философски цикъл 1 3.14
  Венец СОУ “Н. Й. Вапцаров” Химия и опазване на околната среда 1 2.62
  Върбица СОУ “Св. Паисий Хилендарски” География и икономика 17 4.77
  Върбица СОУ “Св. Паисий Хилендарски” История и цивилизация 14 3.93
  Върбица СОУ “Св. Паисий Хилендарски” Математика 1 4.24
  Каолиново СОУ “Г. С. Раковски” Биология и здравно образование 12 5.42
  Каолиново СОУ “Г. С. Раковски” География и икономика 4 4.07
  Каолиново СОУ “Г. С. Раковски” История и цивилизация 23 4.00
  Каолиново СОУ “Г. С. Раковски” Физика и астрономия 1 3.28
  Каолиново СОУ “Г. С. Раковски” Философски цикъл 1 4.29
  Каолиново СОУ “Г. С. Раковски” Химия и опазване на околната среда 6 4.33
  Каспичан СОУ “Панайот Волов” География и икономика 16 3.50
  Каспичан СОУ “Панайот Волов” История и цивилизация 1 3.48
  Каспичан СОУ “Панайот Волов” Математика 2 3.23
  Каспичан СОУ “Панайот Волов” Философски цикъл 1 2.26
  Никола Козлево СОУ “Цанко Б. Церковски” Биология и здравно образование 7 4.09
  Никола Козлево СОУ “Цанко Б. Церковски” География и икономика 4 3.50
  Никола Козлево СОУ “Цанко Б. Церковски” История и цивилизация 25 4.39
  Никола Козлево СОУ “Цанко Б. Церковски” Математика 2 3.89
  Никола Козлево СОУ “Цанко Б. Церковски” Физика и астрономия 1 3.43
  Никола Козлево СОУ “Цанко Б. Церковски” Философски цикъл 2 3.62
  Нови пазар ПГСС Биология и здравно образование 41 3.31
  Нови пазар ПГСС География и икономика 1 4.75
  Нови пазар ПГХТД “Проф. д-р А. Златаров” Английски език 1 3.08
  Нови пазар ПГХТД “Проф. д-р А. Златаров” География и икономика 12 3.29
  Нови пазар ПГХТД “Проф. д-р А. Златаров” История и цивилизация 2 3.51
  Нови пазар ПГХТД “Проф. д-р А. Златаров” Математика 7 3.45
  Нови пазар ПГХТД “Проф. д-р А. Златаров” Философски цикъл 3 4.17
  Нови пазар ПГХТД “Проф. д-р А. Златаров” Химия и опазване на околната среда 6 3.06
  Нови пазар СОУ “Васил Левски” Биология и здравно образование 4 5.70
  Нови пазар СОУ “Васил Левски” География и икономика 25 3.90
  Нови пазар СОУ “Васил Левски” История и цивилизация 3 4.94
  Нови пазар СОУ “Васил Левски” Математика 5 5.74
  Нови пазар СОУ “Васил Левски” Руски език 1 4.41
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” Биология и здравно образование 7 5.57
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” География и икономика 3 4.27
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” История и цивилизация 2 3.53
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” Руски език 3 3.85
  Нови пазар СОУ “Хан Исперих” Философски цикъл 3 3.68
  Смядово СОУ “Св. св. Кирил и Методий” Биология и здравно образование 11 4.07
  Смядово СОУ “Св. св. Кирил и Методий” География и икономика 1 4.49
  Смядово СОУ “Св. св. Кирил и Методий” История и цивилизация 3 4.32
  Смядово СОУ “Св. св. Кирил и Методий” Математика 2 4.13
  Хитрино СОУ “Д-р П. Берон” Биология и здравно образование 15 3.66
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Английски език 43 5.67
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Биология и здравно образование 1 4.90
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” География и икономика 13 5.14
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” История и цивилизация 14 4.89
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Математика 22 5.77
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Немски език 25 5.53
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Руски език 1 6.00
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Физика и астрономия 4 5.49
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Философски цикъл 13 4.20
  Шумен ГПЧЕ “Н. Й. Вапцаров” Френски език 15 5.89
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Биология и здравно образование 4 3.77
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” География и икономика 29 3.44
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” История и цивилизация 65 3.11
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Математика 8 3.42
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Руски език 4 4.45
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Философски цикъл 2 3.68
  Шумен ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров” Химия и опазване на околната среда 22 3.14
  Шумен ВГ География и икономика 13 3.25
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Английски език 30 5.28
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Биология и здравно образование 3 5.73
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” География и икономика 5 4.86
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” История и цивилизация 8 5.20
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Математика 62 5.80
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Немски език 6 4.94
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Философски цикъл 7 4.74
  Шумен ПМГ “Нанчо Попович” Химия и опазване на околната среда 1 4.46
  Шумен ПГ по икономика Английски език 5 4.80
  Шумен ПГ по икономика Биология и здравно образование 1 4.12
  Шумен ПГ по икономика География и икономика 84 4.49
  Шумен ПГ по икономика История и цивилизация 3 3.18
  Шумен ПГ по икономика Математика 60 4.69
  Шумен ПГ по икономика Физика и астрономия 1 4.35
  Шумен ПГ по икономика Философски цикъл 14 3.81
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” Биология и здравно образование 1 2.88
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” География и икономика 54 3.80
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” История и цивилизация 22 3.17
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” Математика 4 4.54
  Шумен ПГМЕТТ “Христо Ботев” Философски цикъл 27 3.17
  Шумен ПГТ Английски език 6 4.55
  Шумен ПГТ Биология и здравно образование 2 4.86
  Шумен ПГТ География и икономика 22 4.19
  Шумен ПГТ История и цивилизация 13 3.69
  Шумен ПГТ Математика 22 4.67
  Шумен ПГТ Физика и астрономия 1 4.58
  Шумен ПГ по машиностроене Английски език 1 3.07
  Шумен ПГ по машиностроене География и икономика 33 3.31
  Шумен ПГ по машиностроене История и цивилизация 2 2.17
  Шумен ПГ по машиностроене Руски език 4 2.60
  Шумен ПГ по машиностроене Философски цикъл 5 2.68
  Шумен ПГССХТ Английски език 1 4.53
  Шумен ПГССХТ Биология и здравно образование 26 3.21
  Шумен ПГССХТ География и икономика 23 3.52
  Шумен ПГССХТ История и цивилизация 5 2.97
  Шумен ПГССХТ Математика 2 3.62
  Шумен ПГССХТ Физика и астрономия 2 3.04
  Шумен ПГССХТ Химия и опазване на околната среда 1 3.70
  Шумен ПГСАГ Английски език 2 4.20
  Шумен ПГСАГ Биология и здравно образование 10 3.55
  Шумен ПГСАГ География и икономика 75 3.61
  Шумен ПГСАГ История и цивилизация 5 2.82
  Шумен ПГСАГ Математика 15 3.65
  Шумен ПГСАГ Философски цикъл 2 3.23
  Шумен ПГСАГ Химия и опазване на околната среда 2 2.98
  Шумен СОДУ “Нювваб” Биология и здравно образование 4 4.00
  Шумен СОДУ “Нювваб” География и икономика 14 3.71
  Шумен СОДУ “Нювваб” История и цивилизация 1 3.13
  Шумен СОУ “Панайот Волов” Английски език 10 4.25
  Шумен СОУ “Панайот Волов” Биология и здравно образование 1 3.41
  Шумен СОУ “Панайот Волов” География и икономика 6 3.71
  Шумен СОУ “Панайот Волов” История и цивилизация 13 3.79
  Шумен СОУ “Панайот Волов” Математика 13 4.65
  Шумен СОУ “Панайот Волов” Философски цикъл 25 3.59
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” Английски език 9 5.01
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” Биология и здравно образование 20 4.66
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” География и икономика 31 3.58
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” История и цивилизация 9 4.22
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” Математика 20 4.25
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” Руски език 10 4.20
  Шумен СОУ ” Сава Доброплодни” Философски цикъл 5 4.16
  Шумен СОУ “Васил Левски” Английски език 1 3.42
  Шумен СОУ “Васил Левски” Биология и здравно образование 25 4.77
  Шумен СОУ “Васил Левски” География и икономика 14 3.58
  Шумен СОУ “Васил Левски” Математика 16 4.24
  Шумен СОУ “Васил Левски” Руски език 1 3.32
  Шумен СОУ “Васил Левски” Философски цикъл 12 3.55
  Шумен СОУ “Васил Левски” Химия и опазване на околната среда 1 5.64
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” Английски език 9 4.67
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” Биология и здравно образование 9 5.05
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” География и икономика 25 3.73
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” История и цивилизация 32 4.36
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” Математика 7 3.50
  Шумен СОУ “Йоан Екзарх Български” Философски цикъл 10 3.96
  Шумен СОУ “Трайко Симеонов” Биология и здравно образование 11 4.16
  Шумен СОУ “Трайко Симеонов” География и икономика 25 3.43
  Шумен СОУ “Трайко Симеонов” История и цивилизация 7 2.73
  Шумен СОУ “Трайко Симеонов” Философски цикъл 8 3.05
  Шумен СОУ “Трайко Симеонов” Химия и опазване на околната среда 1 6.00
Skip to content