9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Отворени данни

Портал за отворени данни на Република България

Резултати от държавните зрелостни изпити по училища – майска сесия

Български език и литература

Втори задължителен държаван зрелостен изпит

Резултати от Национално външно оценяване в IV клас през учебната 2020/2021 година

Среден брой точки от НВО по БЕЛ

Среден брой точки от НВО по математика

Резултати от Национално външно оценяване в X клас през учебната 2020/2021 година

Среден брой точки от НВО по БЕЛ

Среден брой точки от НВО по математика

Резултати от Национално външно оценяване в VII клас през учебната 2020/2021 година

Среден брой точки от НВО по БЕЛ

Среден брой точки от НВО по математика

Резултати от Национално външно оценяване в VII клас през учебната 2019/2020 година

Среден брой точки от НВО по БЕЛ

Среден брой точки от НВО по математика

Резултати от Национално външно оценяване в VII клас през учебната 2018/2019 година

Среден брой точки от НВО по БЕЛ

Среден брой точки от НВО по математика

Резултати от Национално външно оценяване в VII клас през учебната 2015/2016 година

Среден успех по БЕЛ и математика по училища и предмети

Среден успех по училища и предмети

Резултати от Национално външно оценяване в IV клас през учебната 2015/2016 година

Среден успех по училища и предмети

Skip to content