Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Обучение от разстояние в електронна среда

В периода от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г. обучението на учениците от 5 до 12 клас, записани в дневна, вечерна, задочна, индивидуална и комбинирана форма на обучение и в дуална система на обучение, с изключение на учениците от 5 до 12 клас, обучавани в слети паралелки и в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището, както и за учениците със сензорни увреждания, обучаващи се в специалните училища, се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, както следва:

  • В периода от 05.05.2021 г. до 07.05.2021 г. за учениците от 6, 7, 8, 10 и 11 клас
  • В периода от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. за учениците от 7, 8 и 10 клас
  • В периода от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. за учениците от 5 и 9 клас

Още новини

прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
Skip to content