Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Проекти на документи

Проект на заповед за утвърждаване на държавния план-прием в V и в VIII клас за учебната2024/2025 година

Приложение № 1 към Проект на заповед за утвърждаване на държавния план-прием в V клас за учебната 2024/2025 година.

Приложение № 2 към Проект на заповед за утвърждаване на държавния план-прием в VIII клас за учебната 2024/2025 година.

Проект на заповед за утвърждаване на допълнителен държавен план-прием за учебната 2024/2025 година в XI клас в средни училища и професионални гимназии в област Шумен – съгласно Приложението.

Приложение към Проект на заповед за допълнителен държавен план-прием за учебната 2024/2025 година

Бележки, становища и предложения по приложенията могат да бъдат изпращани, чрез формата за контакт: ТУК или на e-mail: mail@ruo-shumen.bg  в срок до 24.04.2024 г. включително.

публ. на 01.04.2024 г.

Проект на Заповед за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2021/2022 г.

  1. Приложение № 1: Държавен план-прием за учебната 2021/2022 година в V клас в профилирани гимназии с профил „Математически“ или Природни науки“ в област Шумен
  2. Приложение № 2: Държавен план-прием за учебната 2021/2022 г. в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища в област Шумен, след завършено основно образование – дневна форма на обучение и дуална система на обучение
  3. Приложение № 3: Държавен план-прием за учебната 2021/2022 г. в професионалните гимназии в област Шумен, след завършено основно образование – задочна форма на обучение

Проект на Заповед за утвърждаване на допълнителен държавен план-прием след завършен първи гимназиален етап – в XI клас, дневна форма на обучение:

  1. Приложение № 1

Бележки, становища и предложения по проектите на заповедите могат да бъдат изпращани към Албена Тодоринова – началник на отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ на e-mail: a.todorinova.ruo@gmail.com в срок до 30.04.2021 включително

(публикувано на 30.03.2021 г.)

Skip to content