Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Насоки за повече информираност на учителите, родителите, учениците и образователните институции при използване на изкуствения интелект

Министерството на образованието и науката изготви насоки за повече информираност при използване на изкуствен интелект (ИИ) в обучителния процес. Насоките са разпространени до образователните институции, като целят тяхната подкрепа при използването на нови технологии, без да има задължителен или обвързващ характер.

В документа са представени примерни начини, по които ИИ може да се използва в образованието и да подобри някои учебни процеси, да насърчи индивидуалния подход и да допринесе за повишаване на резултатите на учениците. Анализирани са внимателно и потенциалните рискове, като са включени конкретни сценарии, в които употребата трябва да бъде прецизно управлявана.

Описаните напътствия и конкретни ситуации са в помощ на учители, ученици и родители в различни педагогически сценарии и операции в учебния процес за постигане на образователни цели. В документа е отбелязано също, че въпреки мащабните казуси, които ИИ е способен да решава, той не е заместител на умения и системите трябва да служат като поддържащи и помощни инструменти, без да заместват отговорностите на ученици, учители или администратори. Специално внимание е обърнато и на оценяването, където някои инструменти, базирани на изкуствения интелект, могат да бъдат много полезни, но само ако се използват внимателно. Подчертано е, че учителите не трябва в никакъв момент да се предоверяват на ИИ в този процес, а да го използват само като помощно средство, което да им освобождава повече време за индивидуална работа с учениците.

За екипа на МОН разработването на насоките е първа стъпка от дълъг процес, обусловен от постоянното и много динамично развитие на ИИ. Важно е обаче да се постави началото, като се даде систематизирана информация, която развенчава и някои от митовете и за пореден път категорично потвърждава, че в никакъв момент учителят не може да бъде заменен от технологиите. Неговата работа обаче може да бъде подобрена и подкрепена от технологични инструменти, ако те бъдат използвани правилно.

Публ. на 23.02.2024 г.

Още новини

прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
Skip to content