Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Контакти

За комуникация с РУО – Шумен физическите и юридическите лица могат да използват възможностите
на Системата за сигурно електронно връчване на адрес
edelivery.egov.bg

Адрес за кореспонденция с РУО град Шумен

9700 Шумен, ул. “Цар Калоян” №1,
тел./факс 054 800373
ел. поща: mail@ruo-shumen.bg


ЕЛЕКТРОННА ФОРМА ЗА КОНТАКТ

    Skip to content