Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Електронен адрес

Родителят/настойникът/попечителят/представителят на детето, търсещо или получило международна или временна закрила, може да подаде заявление за прием в държавните и в общинските детски градини и училища и по електронен път на следния електронен адрес: mail@ruo-shumen.bg

Skip to content