Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ

Списък на задължените лица, които не са подали в срок декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ през 2023 г.

Публ. на 16.10.2023 г.

Декларации по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

№ по редИме, презиме, фамилияДлъжностИнституция, населено мястоВх. №Дата на подаванеВид декларация
 по чл. 35, ал. 1, точка
1Айнур Юмер АхмеддиректорОбУ “Христо Ботев” – с. ДрумевоРД28-4411.5.2023 г.т. 2
2Албена Димитрова Иванова-НеделчевадиректорСУ “Сава Доброплодни” – гр. ШуменРД28-6915.5.2023 г.т. 2
3Ахмед Мустафов КапустревдиректорОУ “Гео Милев” – с. ЧернооковоРД28-3810.5.2023 г.т. 2
4Борислав Петров ПанайотовдиректорПГ по строителство- архитектура и геодезия – гр. ШуменРД28-6512.5.2023 г.т. 2
5Валентина Тодорова ТодоровадиректорСУ “Йоан Екзарх Български” – гр. ШуменРД28-811.5.2023 г.т. 2
6Валерий Тодоров ГеоргиевдиректорНУ “Княз Борис I” – гр. ШуменРД28-4011.5.2023 г.т. 2
7Венцислава Калчева ДобревадиректорСУ “Хан Исперих” – гр. Нови пазарРД28-1604.5.2023 г.т. 2
8Веселин Кирилов ТодоровдиректорПГОХХТ “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. ШуменРД28-3310.5.2023 г.т. 2
9Веселина Здравкова НиколовадиректорIII ОУ “Димитър Благоев” – гр. ШуменРД28-2909.5.2023 г.т. 2
10Веска ИлиевадиректорОУ “Христо Ботев” – с. ЯнковоРД28-626.4.2023 г.т. 2
11Вилиола Стоянова ЛюбеновадиректорППМГ “Нанчо Попович” – гр. ШуменРД28-2309.5.2023 г.т. 2
12Галина Иванова СакаровадиректорСУ “Трайко Симеонов” – гр. ШуменРД28-7115.5.2023 г.т. 2
13Галина Петрова БобадалиевадиректорОбУ “Пенчо Славейков” – с. МарковоРД28-1504.5.2023 г.т. 2
14Господин Николов ГосподиновдиректорОУ “Христо Ботев” – с. ВълнариРД28-428.3.2023 г.т. 2
15Грозданка Иванова МарчевадиректорСУ “Георги Ст. Раковски” – гр. КаолиновоРД28-1905.5.2023 г.т. 2
16Гюлсевер Раимова ТефиковадиректорОУ “Васил Априлов” – с. РишРД28-1027.4.2023 г.т. 2
17Гюлшен Ахмед АхмеддиректорНУ “Борис Първи” – Крива рекаРД28-4211.5.2023 г.т. 2
18Даниела Иванчева АнгеловадиректорСУ “Васил Левски” – гр. Нови пазарРД28-1304.5.2023 г.т. 2
19Диана Тончева ГеоргиевадиректорIX ОУ “Панайот Волов” – гр. ШуменРД28-5212.5.2023 г.т. 2
20Димо Чавдаров ГеоргиевдиректорПЕГ “Никола Й. Вапцаров” – гр. ШуменРД28-4111.5.2023 г.т. 2
21Димка Михайлова КолевадиректорОУ “Христо Ботев” с. ПамукчииРД28-7414.8.2023 г.т. 2
22Добрин Георгиев ИвановдиректорОУ “Никола Й. Вапцаров” – гр. Нови пазарРД28-1404.5.2023 г.т. 2
23Евдокия Антонова ГеоргиевадиректорПГСС – гр. Велики ПреславРД28-1203.5.2023 г.т. 2
24Елена Николаева МариновадиректорОУ “Никола Й. Вапцаров” – с ЛятноРД28-5812.5.2023 г.т. 2
25Ербил Мехмедов КадировдиректорОУ “Петко Р. Славейков” – с. ИзгревРД28-3710.5.2023 г.т. 2
26Ерхан Вахдет ХюсеиндиректорСУ “Д-р Петър Берон” – с. ХитриноРД28-4912.5.2023 г.т. 2
27Жасмина Петрова СтанчевадиректорСУ “Черноризец Храбър” – гр. Велики ПреславРД28-2509.5.2023 г.т. 2
28Жечко Петков КолевдиректорОбУ “Панайот Волов” – Тодор ИкономовоРД28-6612.5.2023 г.т. 2
29Живко Тодоров ЖелязковдиректорПГССХТ – гр. ШуменРД28-4611.5.2023 г.т. 2
30Жулиета Дончева НешковадиректорОУ “Св. Климент Охридски” – с. Пет могилиРД28-1128.4.2023 г.т. 2
31инж. Машка Вълчанова КрумовадиректорПГМЕТТ “Христо Ботев” – гр. ШуменРД28-6815.5.2023 г.т. 2
32Ирина Свиленова СтефановадиректорНУ “Илия Рашков Блъсков” – гр. ШуменРД28-7015.5.2023 г.т. 2
33Йовка Иванова БалабановадиректорПрофесионална гимназия по икономика – гр. ШуменРД28-7710.10.2023 г.т. 2
34Катилиян Костадинов КостадиновдиректорСУ “Цанко Б. Церковски” – с. Никола КозлевоРД28-2005.5.2023 г.т. 2
35Красимира Петрова АлександровадиректорОбУ”Св.П.Хилендарски” – гр. ПлискаРД28-8010.10.2023 г.т. 2
36Магда Димитрова ДимитровадиректорПГХТД “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Нови пазарРД28-927.4.2023 г.т. 2
37Магдалена Александрова БожановадиректорОУ “Панайот Волов” – с. МадараРД28-2609.5.2023 г.т. 2
38Мариана Петрова -РусевадиректорОбУ “Св. Паисий Хилендарски” – гр. ПлискаРД28-3610.5.2023 г.т. 2
39Мариана Радева ЙордановадиректорVI ОУ “Еньо Марковски” – гр. ШуменРД28-726.4.2023 г.т. 2
40Мариела Вълчева ЖековадиректорЦСОП “ХЕЛА” гр. Нови пазарРД28-6312.5.2023 г.т. 2
41Мария Антонова Джиновскаглавен
специалист – човешки ресурси
РУО – ШуменРД28-6112.5.2023 г.т. 2
42Марияна Живкова ЙордановадиректорСУ “Св. св. Кирил и Методий” – гр. СмядовоРД28-726.4.2023 г.т. 2
43Мергюл Хюсеин ЮмеровадиректорОУ  “Св. Климен Охридски” – с. Стоян МихайловскиРД28-5012.5.2023 г.т. 2
44Милена Мерсинкова ЙордановадиректорСУ “Св. Паисий Хилендарски” – гр.ВърбицаРД28-7910.10.2023 г.т. 2
45Невим Хасан Тефик-ИбрямовадиректорОУ ” Георги Ст. Раковски” – с. КлиментРД28-4711.5.2023 г.т. 2
46Николинка Стефанова ГерчевадиректорЦентър за специална образователна подкрепа – гр. ШуменРД28-6212.5.2023 г.т. 2
47Няргюл Фахрединова ТодоровадиректорОУ “Васил Левски” – с. МировциРД28-5312.5.2023 г.т. 2
48Павел Иванов ПавловдиректорII ОУ “Д-р Петър Беров” – гр. ШуменРД28-228.2.2023 г.т. 2
49Павлина Иванова ФилевадиректорОбУ “Христо Ботев” – с. КаспичанРД28-1805.5.2023 г.т. 2
50Петранка Василева ДимитровадиректорОУ “Васил Левски” – с. ИвановоРД28-5512.5.2023 г.т. 2
51Росина Стойчева ИнджевадиректорСУ “Панайот Волов” – гр. ШуменРД28-6715.5.2023 г.т. 2
52Росица Светославова Казакова-КапрадиректорОУ “Св. св. Кирил и Методий” – с. ДрагоевоРД28-1704.5.2023 г.т. 2
53Рукие Ахмедова ДурлевадиректорОУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – с. Бяла РекаРД28-5612.5.2023 г.т. 2
54Румяна Ангелова Алексиеваглавен специалистРУО – ШуменРД28-6012.5.2023 г.т. 2
55Румяна Маринова ПанайотовадиректорОУ “Васил Левски” – с. ГрадищеРД28-6412.5.2023 г.т. 2
56Селиме Мехмедова КърджалиевадиректорСУ “Никола Й. Вапцаров” – с. ВенецРД28-3204.5.2023 г.т. 2
57Семра Кабилова СейфуладиректорОУ “Христо Смирненски” – с. ПристоеРД28-5112.5.2023 г.т. 2
58Симеон Върбанов СейковдиректорПрофесионална гимназия по селско стопанство – гр. Нови ПазарРД28-7304.7.2023 г.т. 2
59Снежанка Минчева Петкова директорОУ “Христо Ботев” – с. ЗлатарРД28-4511.5.2023 г.т. 2
60Стела Илиева ПетровадиректорОУ “Св. св. Кирил и Методий” – гр. Велики ПреславРД28-2105.5.2023 г.т. 2
61Стефан Йорданов СтояновдиректорОбУ “Христо Ботев” – с. ИванскиРД28-3510.5.2023 г.т. 2
62Татяна Иванова ДаковадиректорОУ “Христо Смирненски” – с. ЯсенковоРД28-4811.5.2023 г.т. 2
63Теодора Димитрова ИвановадиректорОУ “Христо Ботев” – с. ЦърквицаРД28-5912.5.2023 г.т. 2
64Тихомир Розинов ТрифоновдиректорОУ “Св. св.Кирил и Методий” – с. Царев бродРД28-3109.5.2023 г.т. 2
65Тодорка Цанкова ИвановадиректорСредношколско общежитие “Младост” – гр. ШуменРД28-2409.5.2023 г.т. 2
66Тюркян Мюмюн СюрмелидиректорОбУ “Йордан Йовков” – с. БраничевоРД28-2809.05.2023 г.т. 2
67Христина Пенчева БорисовадиректорПТГ “Симеон Велики” – гр. Велики ПреславРД28-2709.5.2023 г.т. 2
68Цветелина Димитрова АнтоновадиректорСредношколско общежитие № 2 – гр. ШуменРД28-3910.05.2023 г.т. 2
69Юлия Златанова ХристовадиректорСУ “Васил Левски” – гр. ШуменРД28-3009.5.2023 г.т. 2
70Явор Цеков ЯкимовдиректорСУ “Панайот Волов” – гр. КаспичанРД28-4311.5.2023 г.т. 2
Последна редакция: 12.10.23 г.

Skip to content