Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ

Декларации по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

№ по редИме, презиме, фамилияДлъжностИнституция, населено мястоВх. №Дата на подаванеВид декларация
 по чл. 35, ал. 1, точка
1Евдокия Антонова ГеоргиевадиректорПГСС – гр. Велики ПреславРД28-1203.5.2023 г.т. 2
2Магдалена Александрова БожановадиректорОУ “Панайот Волов” – с. МадараРД28-2609.5.2023 г.т. 2
3Господин Николов ГосподиновдиректорОУ “Христо Ботев” – с. ВълнариРД28-428.03.2023 г.т. 2
4Грозданка Иванова МарчевадиректорСУ “Георги Ст. Раковски” – гр. КаолиновоРД28-1905.5.2023 г.т. 2
5Живко Тодоров ЖелязковдиректорПГССХТ – гр. ШуменРД28-4611.5.2023 г.т. 2
6Жечко Петков КолевдиректорОбУ “Панайот Волов” – Тодор ИкономовоРД28-6612.5.2023 г.т. 2
7Валентина Тодорова ТодоровадиректорСУ “Йоан Екзарх Български” – гр. ШуменРД28-826.4.2023 г.т. 2
8Мария Антонова Джиновска главен
специалист – човешки ресурси
РУО – ШуменРД28-6112.5.2023 г.т. 2 
9Ерхан Вахдет ХюсеиндиректорСУ “Д-р Петър Берон” – с. ХитриноРД28-4912.5.2023 г.т. 2
10Марияна Живкова ЙордановадиректорСУ “Св. св. Кирил и Методий” – гр. СмядовоРД28-726.4.2023 г.т. 2
11Бистра Неделчева ВацовадиректорПГИ – гр. ШуменРД28-5412.5.2023 г.т. 2
12Христина Пенчева БорисовадиректорПТГ “Симеон Велики” – гр. Велики ПреславРД28-2709.5.2023 г.т. 2
13Ербил Мехмедов КадировдиректорОУ “Петко Р. Славейков” – с. ИзгревРД28-3710.5.2023 г.т. 2
14Петранка Василева ДимитровадиректорОУ “Васил Левски” – с. ИвановоРД28-5512.5.2023 г.т. 2
15Теодора Димитрова ИвановадиректорОУ “Христо Ботев” – с. ЦърквицаРД28-5912.5.2023 г.т. 2
16Павлина Иванова ФилевадиректорОбУ “Христо Ботев” – с. КаспичанРД28-1805.5.2023 г.т. 2
17Галина Петрова БобадалиевадиректорОбУ “Пенчо Славейков” – с. МарковоРД28-1504.5.2023 г.т. 2
18Венцислава Калчева ДобревадиректорСУ “Хан Исперих” – гр. Нови пазарРД28-1604.5.2023 г.т. 2 
19Мариана Петрова -РусевадиректорОбУ “Св. Паисий Хилендарски” – гр. ПлискаРД28-3610.5.2023 г.т. 2
20Юлия Златанова ХристовадиректорСУ “Васил Левски” – гр. ШуменРД28-3009.5.2023 г.т. 2
21Селиме Мехмедова КърджалиевадиректорСУ “Никола Й. Вапцаров” – с. ВенецРД28-3204.5.2023 г.т. 2
22Стефан Йорданов СтояновдиректорОбУ “Христо Ботев” – с. ИванскиРД28-3510.5.2023 г.т. 2
23Магда Димитрова ДимитровадиректорПГХТД “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Нови пазарРД28-927.4.2023 г.т. 2
24Ирина Свиленова СтефановадиректорНУ “Илия Рашков Блъсков” – гр. ШуменРД28-7015.05.2023 г.т. 2
25Росица Светославова Казакова-КапрадиректорОУ “Св. св. Кирил и Методий” – с. ДрагоевоРД28-1704.5.2023 г.т. 2
26Румяна Ангелова Алексиеваглавен специалистРУО – ШуменРД28-6012.5.2023 г.т. 2
27Мариана Радева ЙордановадиректорVI ОУ “Еньо Марковски” – гр. ШуменРД28-726.4.2023 г.т. 2
28Борислав Петров ПанайотовдиректорПГ по строителство- архитектура и геодезия – гр. ШуменРД28-6512.5.2023 г.т. 2
29Вилиола Стоянова ЛюбеновадиректорППМГ “Нанчо Попович” – гр. ШуменРД28-2309.5.2023 г.т. 2
30Тодорка Цанкова ИвановадиректорСредношколско общежитие “Младост” – гр. ШуменРД28-2409.5.2023 г.т. 2 
31Рукие Ахмедова ДурлевадиректорОУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – с. Бяла РекаРД28-5612.05.2023 г.т. 2
32Жасмина Петрова СтанчевадиректорСУ “Черноризец Храбър” – гр. Велики ПреславРД28-2509.5.2023 г.т. 2
33Добрин Георгиев ИвановдиректорОУ “Никола Й. Вапцаров” – гр. Нови пазарРД28-1404.5.2023 г.т. 2
34Евгени ЯнакиевдиректорОУ “Христо Ботев” – с. ПамукчииРД28-2205.5.2023 г.т. 2 
35Гюлшен Ахмед АхмеддиректорНУ “Борис Първи” – Крива рекаРД28-4211.5.2023 г.т. 2
36Мариела Вълчева ЖековадиректорЦСОП “ХЕЛА” гр. Нови пазарРД28-6312.5.2023 г.т. 2
37Мергюл Хюсеин ЮмеровадиректорОУ  “Св. Климен Охридски” – с. Стоян МихайловскиРД28-5012.5.2023 г.т. 2 
38Ахмед Мустафов КапустревдиректорОУ “Гео Милев” – с. ЧернооковоРД28-3810.5.2023 г.т. 2 
39Стела Илиева ПетровадиректорОУ “Св. св. Кирил и Методий” – гр. Велики ПреславРД28-2105.5.2023 г.т. 2 
40Румяна Маринова ПанайотовадиректорОУ “Васил Левски” – с. ГрадищеРД28-6412.5.2023 г.т. 2
41Невим Хасан Тефик-ИбрямовадиректорОУ ” Георги Ст. Раковски” – с. КлиментРД28-4711.5.2023 г.т. 2 
42Гюлсевер Раимова ТефиковадиректорОУ “Васил Априлов” – с. РишРД28-1027.04.2023 г.т. 2
43Семра Кабилова СейфуладиректорОУ “Христо Смирненски” – с. ПристоеРД28-5112.5.2023 г.т. 2 
44Снежанка Минчева Петкова директорОУ “Христо Ботев” – с. ЗлатарРД28-4511.5.2023 г.т. 2 
45Галина Иванова СакаровадиректорСУ “Трайко Симеонов” – гр. ШуменРД28-7115.5.2023 г.т. 2 
46Катилиян Костадинов КостадиновдиректорСУ “Цанко Б. Церковски” – с. Никола КозлевоРД28-2005.5.2023 г.т. 2 
47Минка Янкова АтанасовадиректорСУ ” Св. Паисий Хилендарски” – гр. ВърбицаРД28-5712.5.2023 г.т. 2 
48Албена Димитрова Иванова-НеделчевадиректорСУ “Сава Доброплодни” – гр. ШуменРД28-6915.5.2023 г.т. 2
49Веселин Кирилов ТодоровдиректорПГОХХТ “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. ШуменРД28-3310.5.2023 г.т. 2
50Тихомир Розинов ТрифоновдиректорОУ “Св. св.Кирил и Методий” – с. Царев бродРД28-3109.5.2023 г.т. 2
51Павел Иванов ПавловдиректорII ОУ “Д-р Петър Беров” – гр. ШуменРД28-228.2.2023 г.т. 2
52Веселина Здравкова НиколовадиректорIII ОУ “Димитър Благоев” – гр. ШуменРД28-2909.5.2023 г.т. 2
53Валерий Тодоров ГеоргиевдиректорНУ “Княз Борис I” – гр. ШуменРД28-4011.5.2023 г.т. 2
54Дамян Стоянов НиколовдиректорПГ по селско стопанство – гр. Нови пазарРД28-3410.5.2023 г.т. 2
55Жулиета Дончева НешковадиректорОУ “Св. Климент Охридски” – с. Пет могилиРД28-1128.4.2023 г.
т. 2
56Айнур Юмер АхмеддиректорОбУ “Христо Ботев” – с. ДрумевоРД28-4411.5.2023 г.т. 2
57Елена Николаева МариновадиректорОУ “Никола Й. Вапцаров” – с ЛятноРД28-5812.05.2023 г.т. 2
58Явор Цеков ЯкимовдиректорСУ “Панайот Волов” – гр. КаспичанРД28-4311.05.2023 г.т. 2
59Димо Чавдаров ГеоргиевдиректорПЕГ “Никола Й. Вапцаров” – гр. ШуменРД28-4111.05.2023 г.т. 2
60Николинка Стефанова ГерчевадиректорЦентър за специална образователна подкрепа – гр. ШуменРД28-6212.05.2023 г.т. 2
61Цветелина Димитрова АнтоновадиректорСредношколско общежитие № 2 – гр. ШуменРД28-3910.05.2023 г.т. 2
62Даниела Иванчева АнгеловадиректорСУ “Васил Левски” – гр. Нови пазарРД28-1304.05.2023 г.т. 2
63Росина ИнджевадиректорСУ “Панайот Волов” – гр. ШуменРД28-6715.05.2023 г.т. 2
64Няргюл ТодоровадиректорОУ “Васил Левски” – с. МировциРД28-5312.05.2023 г.т. 2
65Веска ИлиевадиректорОУ “Христо Ботев” – с. ЯнковоРД28-626.04.2023 г.т. 2
66Татяна ДаковадиректорОУ “Христо Смирненски” – с. ЯсенковоРД28-4811.05.2023 г.т. 2
67инж. Машка КрумовадиректорПГМЕТТ “Христо Ботев” – гр. ШуменРД28-6815.05.2023 г.т. 2
68Тюркян СюрмелидиректорОбУ “Йордан Йовков” – с. БраничевоРД28-2809.05.2023 г.т. 2
69Диана ГеоргиевадиректорIX ОУ “Панайот Волов” – гр. ШуменРД28-5212.05.2023 г.т. 2
Последна редакция: 21.06.23 г.

Skip to content