Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

XXXI годишна международна конференция на Българската асоциация на преподавателите по английски език и Втори централно- и източно европейски конгрес на Международната федерация на преподавателите по съвременни езици Шумен, 27-29.09.2024 г.

Българската асоциация на преподавателите по английски (БАПА) в сътрудничество с Международната федерация на преподавателите по съвременни езици (ФИПЛВ), СУ “Йоан Екзарх Български”, гр. Шумен и ШУ “Еписко Константин Преславски” организират XXXI годишна международна конференция на БАПА на тема “Languade teaching challenges: rediscovering, reconsidering, revisiting” и Вотри централно- и източноевропейски конгрес на ФИЛПВ от 27.09 до 29.09.2024 г. За повече подробности: ТУК

Публ. на 26.03.2024 г.

Skip to content