Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Професионална гимназия по химични технологии и дизайн “Асен Златаров”

Skip to content