Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Панорама на училищата в областта

Община Шумен

ОбУ “Христо Ботев”

с. Друмево, ул. "Ленин" № 48

Училищен прием

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА

Шумен, бул. Симеон Велики №62

Училищен прием

ПГМЕТТ “Христо Ботев”

Шумен бул. "Велики Преслав" №51

Училищен прием

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

гр. Шумен, кв. “Тракия” бул. “Симеон Велики” №5

Училищен прием

ПГОХХТ “Асен Златаров”

Шумен, ул. Дедеагач №7

Училищен прием

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

Шумен, бул. ”В. Преслав” №49

Училищен прием

ППМГ “Нанчо Попович”

Шумен, ул. “Кирил и Методий” 68

Училищен прием

Профилирана езикова гимназия “Никола Йонков Вапцаров”

Шумен, бул. Мадара 36

Училищен прием

СУ “Трайко Симеонов”

Шумен, ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

Училищен прием

СУ “Йоан Екзарх Български”

Шумен, ул. "Преслав" № 1

Училищен прием

Община Велики Преслав

ПТГ “Симеон Велики”

Велики Преслав, ул."Любен Каравелов" 53

Училищен прием

СУ “Черноризец Храбър”

Велики Преслав, ул. Слави Петков №6

Училищен прием

Община Венец

СУ “Никола Йонков Вапцаров”

с. Венец, ул. Васил Левски № 2

Училищен прием

Община Върбица

СУ “Св. Паисий Хилендарски”

Върбица

Училищен прием

Община Каолиново

СУ “Георги Стойков Раковски”

Каолиново, ул. Христо Ботев №4

Училищен прием

Община Каспичан

СУ “Панайот Волов”

Каспичан, ул. "Мадарски конник" № 99

Училищен прием

Община Никола Козлево

Община Нови Пазар

Професионална гимназия по химични технологии и дизайн “Асен Златаров”

Нови Пазар, ул. Цар Асен № 38

Училищен прием

ПРОФЕСИОНАЛНА ФИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Нови пазар, ул."Плиска" №21

Училищен прием

СУ “Васил Левски”

Нови пазар, ул. „Кирил и Методий № 15

Училищен прием

СУ “Хан Исперих”

Нови пазар, ул. "Владимир Заимов" №1

Училищен прием

Община Хитрино

СУ “Д-р Петър Берон” село Хитрино

с. Хитрино

Училищен прием

Община Смядово

СУ “Св. св. Кирил и Методий”

Смядово, ул. Черноризец Храбър №16

Училищен прием
Skip to content