Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

198 лекторски часа за учител в начален етап на основно образование за работа с ученик от I клас, индивидуална форма на обучение – ОбУ “Христо Ботев”, с. Друмево, общ. Шумен

<<< Назад към всички обяви
Skip to content