Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

1. Учител в ЦДО I-IV клас; 2. Учител в ЦДО V-VII клас – Средно училище “Васил Левски” – гр. Шумен

Наименование:Средно училище “Васил Левски”
Община:Шумен
Населено място:Шумен
Адрес:„Дедеагач“ 24
Телефон:863530
Ел. поща:sou@souvl.com
Директор:Юлия Златанова Христова
Краен срок за
подаване на документи:
24.09.2021
Основание:чл. 216, ал.1 от ЗПУО

Длъжност: Учител в ЦДО I-IV клас; 2. Учител в ЦДО V-VII клас

Необходими документи:

  1. Заявление до директора
  2. Трудова автобиография
  3. Диплома за завършено образование
  4. Медицинско свидетелство, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 3 месеца
  5. Свидетелство за съдимост, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 6 месеца

Данни за обявата

<<< Назад към всички обяви
Skip to content