Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Учител теоретично и практическо обучение за специалности “Автотранспортна техника” и “Автомобилна мехатроника” – Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт “Христо Ботев” – гр. Шумен

Наименование:Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт “Христо Ботев”
Община:Шумен
Населено място:Шумен
Адрес:бул. “Велики Преслав” 51
Телефон:86 99 95
Ел. поща:pgmet@icon.bg
Директор:Машка Влъчкова Крумова
Краен срок за
подаване на документи:
29.10.2021 г.
Основание:чл. 216, ал.1 от ЗПУО

Длъжност: Учител теоретично и практическо обучение за специалности “Автотранспортна техника” и “Автомобилна мехатроника”

Необходими документи:

  1. Заявление до директора
  2. Трудова автобиография
  3. Диплома за завършено образование
  4. Медицинско свидетелство, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 3 месеца
  5. Свидетелство за съдимост, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 6 месеца

Данни за обявата

<<< Назад към всички обяви
Skip to content