Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Учител по природни науки – Обединено училище “Панайот Волов” – с. Тодор Икономово

Наименование:Обединено училище “Панайот Волов”
Община:Каолиново
Населено място:Тодор Икономово
Адрес:ул.“Преслав“ – 2
Телефон:2362
Ел. поща:ou_ikonomovo@abv.bg
Директор:Жечко Петков Колев
Краен срок за
подаване на документи:
15.10.2021 г.
Основание:чл. 216, ал.1 от ЗПУО

Длъжност: Учител по природни науки

Необходими документи:

  1. Заявление до директора
  2. Трудова автобиография
  3. Диплома за завършено образование
  4. Медицинско свидетелство, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 3 месеца
  5. Свидетелство за съдимост, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 6 месеца

Данни за обявата

<<< Назад към всички обяви
Skip to content