Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Помощник възпитател – Детска градина “Звънче”, гр. Шумен

Наименование:Детска градина “Звънче”
Община:Шумен
Населено място:Шумен
Адрес:ул.”Димитър Благоев” № 12
Телефон:054 877 494
Ел. поща:cdgzvanche@abv.bg
Директор:Галина Благомилова
Краен срок за
подаване на документи:
12,00 часа на 14.10.2022 г.
Основание:чл. 258, ал. 1 от ЗПУО, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Допълнителна информация

<<< Назад към всички обяви
Skip to content