Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Учител по математика, учител по физическо възпитание и спорт – ОУ “Св. св. Кирил и Методий”, с. Драгоево

Наименование:Основно училище “Св. св. Кирил и Методий”
Община:Велики Преслав
Населено място:Драгоево
Адрес:пл.“Девети септември“ 2
Телефон:20 21
Ел. поща:oukirilimetodii1920@abv.bg
Директор:Росица Светославова Казакова – Капра
Краен срок за
подаване на документи:
08.09.2022 г.
Основание:чл. 216, ал.1 от ЗПУО

Допълнителна информация

<<< Назад към всички обяви
Skip to content