Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Учител по Математика и Физика (прогимназиален етап V-VII клас) – Основно училище “Васил Априлов” – с. Риш

Наименование:Основно училище “Васил Априлов”
Община:Смядово
Населено място:Риш
Адрес:ул.”Хан Крум” №13
Телефон:0885992938
Ел. поща:ourish@abv.bg
Директор:Гюлсевер Раимова Тефикова
Краен срок за
подаване на документи:
30.12.2021 г.
Основание:чл. 216, ал.1 от ЗПУО

Длъжност: Учител по Математика и Физика (прогимназиален етап V-VII клас)

Необходими документи:

  1. Заявление до директора
  2. Трудова автобиография
  3. Диплома за завършено образование
  4. Медицинско свидетелство, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 3 месеца
  5. Свидетелство за съдимост, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 6 месеца

Данни за обявата

<<< Назад към всички обяви
Skip to content