Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Учител по математика и информационни технологии – Обединено училище “Панайот Волов” – с. Тодор Икономово

Наименование:Обединено училище “Панайот Волов”
Община:Каолиново
Населено място:Тодор Икономово
Адрес:ул.“Преслав“ № 2
Телефон:05367 2362; 0888 747 801
Ел. поща:ou_ikonomovo@abv.bg
Директор:Жечко Петков Колев
Краен срок за
подаване на документи:
30.06.2023 г.
Основание:чл. 216, ал.1 от ЗПУО

Длъжност: Учител по математика и информационни технологии

Необходими документи:

  1. Заявление до директора;
  2. Професионална автобиография;
  3. Диплома за завършено висше образование – копие;
  4. Трудова книжка – копие;
  5. Медицинско свидетелство – представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 3 месеца
  6. Свидетелство за съдимост -представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 6 месеца

Допълнителна информация

<<< Назад към всички обяви
Skip to content