Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Учител по Математика и информационни технологии V-VII клас – Основно училище „Христо Смирненски“ – с. Пристое

Наименование:Основно училище „Христо Смирненски“
Община:Каолиново
Населено място:Пристое
Адрес:ул. „Аврора“ – 6
Телефон:22 – 49
Ел. поща:ou_pristoe@abv.bg
Директор:Снежана Маринова Чолакова
Краен срок за
подаване на документи:
29.09.2021 г.
Основание:чл. 216, ал.1 от ЗПУО

Длъжност: Учител по Математика и информационни технологии V-VII клас

Необходими документи:

  1. Заявление до директора
  2. Трудова автобиография
  3. Диплома за завършено образование
  4. Медицинско свидетелство, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 3 месеца
  5. Свидетелство за съдимост, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 6 месеца

Данни за обявата

<<< Назад към всички обяви
Skip to content