9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Учител по История и цивилизация и География и икономика, ОУ “Христо Ботев” – с. Янково

Наименование:ОУ “Христо Ботев”
Община:Смядово
Населено място:с. Янково
Адрес:ул.”Възраждане” №4
Телефон:0888 574 493
Ел. поща:ou-qnkovo@abv.bg
Директор:Веска Илиева
Краен срок за
подаване на документи:
23.01.2023 г.
Основание:чл. 216, ал.1 от ЗПУО

Длъжност: Учител по История и цивилизация и География и икономика

Необходими документи:

  1. Заявление до директора;
  2. Документи за придобито образование, специалност, квалификация и правоспособност – оригинал и копие;
  3. Професионална автобиография /CV/;
  4. Копие на документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит;
  5. Документи за проведен медецински прегледа, удостоверяващ липсата на заболявания по смисъла на чл.2 от Наредба №4/24.10.2016г на МЗ

Допълнителна информация

<<< Назад към всички обяви
Skip to content