9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Учител по история и география (0,5 щатна бройка) и учител на група ЦОУД (0,5 щатна бройка) – Основно училище “Св. Климент Охридски” – с. Пет могили

Наименование:Основно училище “Св. Климент Охридски”
Община:Никола Козлево
Населено място:Пет могили
Адрес:ул. “Васил Левски” №2
Телефон:0885 034365
Ел. поща:klimentohridski1978@abv.bg
Директор:Жулиета Дончева Нешкова
Краен срок за
подаване на документи:
16:00 часа на 20.03.2023 г.
Основание:чл. 216, ал.1 от ЗПУО

Допълнителна информация

<<< Назад към всички обяви
Skip to content