9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Учител по волейбол, Център за подкрепа на личностно развитие ученическа спортна школа “Хан Крум” – гр. Шумен

Наименование:ЦПЛР-УСШ “Хан Крум”
Община:Шумен
Населено място:гр. Шумен
Адрес:бул. “Симеон Велики“ № 32
Телефон:054 860 325
Ел. поща:ussh_69@abv.bg
Директор:Людмила Любенова
Краен срок за
подаване на документи:
до 12:00ч на 25.01.2023 г.
Основание:чл. 31, ал.1, р.13 от Наредба №15

Длъжност: Учител по волейбол – 1 щат

Необходими документи:

 1. Заявление до директора
 2. Трудова автобиография
 3. Кандидатите за длъжността трябва да имат завършено педагогическо образование, специалност “Учител по физическо” / квалификация “Треньор по волейбол”
  Предимства:
  – Опит за работа с деца по вида спорт – волейбол
  – Спортна автобиография
 4. Медицински документ, когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване от трудовия договор.
 5. Свидетелство за съдимост, когато са изтекли повече от шест месеца от последното прекратяване на трудовия договор.
 6. Трудова книжка (копие)

Допълнителна информация

<<< Назад към всички обяви
Skip to content