Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Учител по Български език и литература; Учител – лектор по Музика – Средно училище “Трайко Симеонов” – гр. Шумен

Наименование:Средно училище “Трайко Симеонов”
Община:Шумен
Населено място:Шумен
Адрес:ул.“Ген.Драгомиров“ №44 Б
Телефон:0889433455
Ел. поща:tr_simeonov@abv.bg
Директор:Галина Иванова Сакарова
Краен срок за
подаване на документи:
01.10.2021 г.
Основание:чл. 216, ал.1 от ЗПУО

Длъжност: Учител по Български език и литература; Учител – лектор по Музика

Необходими документи:

  1. Заявление до директора
  2. Трудова автобиография
  3. Диплома за завършено образование
  4. Медицинско свидетелство, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 3 месеца
  5. Свидетелство за съдимост, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 6 месеца

Данни за обявата

<<< Назад към всички обяви
Skip to content