Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Учител по български език и литература и английки език (прогимназиален етап V-VII клас) – Основно училище “Васил Априлов” – с. Риш

Наименование:Основно училище “Васил Априлов”
Община:Смядово
Населено място:Риш
Адрес:ул.”Хан Крум” №13
Телефон:0885992938
Ел. поща:ourish@abv.bg
Директор:Гюлсевер Раимова Тефикова
Краен срок за
подаване на документи:
12, 00 часа на 10.11.2022 г.
Основание:чл. 216, ал.1 от ЗПУО

Допълнителна информация

<<< Назад към всички обяви
Skip to content