Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Учител по английски език – Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии – гр. Шумен

Наименование:Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии
Община:Шумен
Населено място:Шумен
Адрес:бул.”Симеон Велики”№5
Телефон:864566
Ел. поща:pgssht_shumen@mail.bg
Директор:Живко Тодоров Желязков
Краен срок за
подаване на документи:
16.09.2021
Основание:чл. 216, ал.1 от ЗПУО

Длъжност: Учител по английски език

Необходими документи:

  1. Заявление до директора
  2. Трудова автобиография
  3. Диплома за завършено образование
  4. Медицинско свидетелство, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 3 месеца
  5. Свидетелство за съдимост, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 6 месеца

Данни за обявата

<<< Назад към всички обяви
Skip to content