Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Учител общообразователен учебен предмет (български език и литература) – 2 щата, учител общообразователен учебен предмет (физика и астрономия) с допълване на часове като “учител теоретично обучение” по направление “Администрация и управление”, специалност “Малък и среден бизнес” – 1 щат, учител теоретично обучение по направление “Аудио – визуални изкуства и техники; производство на медийни продукт”, специалност “Графичен дизайн” – 0,5 щат, две свободни работни места за длъжността “учител ЦОУД начален етап” – 0,5 щат – СУ “Васил Левски”, гр. Нови пазар

<<< Назад към всички обяви
Skip to content