Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (математика с допълване на нормата за задължителна преподавателска работа с часове по информатика и информационни технологии); Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (английски език); Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (физическо възпитание и спорт) – БСУ “Христо Ботев”, гр. Братислава, Словакия

<<< Назад към всички обяви
Skip to content