9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Учител на деца с умствена изостаналост – ЦСОП гр. Шумен

Наименование:ЦСОП
Община:Шумен
Населено място:Шумен
Адрес:ул.”Милан Борисов” № 16
Телефон:860-349
Ел. поща:csop.shumen@gmail.com
Директор:Николинка Стефанова Герчева
Краен срок за
подаване на документи:
09.09.2021
Основание:чл. 216, ал.1 от ЗПУО

Длъжност: Учител на деца с умствена изостаналост

Необходими документи:

  1. Заявление до директора
  2. Трудова автобиография
  3. Диплома за завършено образование
  4. Медицинско свидетелство, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 3 месеца
  5. Свидетелство за съдимост, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 6 месеца

Данни за обявата

<<< Назад към всички обяви
Skip to content