Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Учител на деца с умствена изостаналост – ЦСОП гр. Шумен

Наименование:ЦСОП
Община:Шумен
Населено място:Шумен
Адрес:ул.”Милан Борисов” № 16
Телефон:860-349
Ел. поща:csop.shumen@gmail.com
Директор:Николинка Стефанова Герчева
Краен срок за
подаване на документи:
10.06.2022 г.
Основание:чл. 216, ал.1 от ЗПУО

Допълнителна информация

<<< Назад към всички обяви
Skip to content