Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Учител начален етап – Основно училище “Христо Ботев” – с. Памукчии

Наименование:Основно училище “Христо Ботев”
Община:Нови пазар
Населено място:Памукчии
Адрес:пл. ” Свобода ” № 2А
Телефон:0878150242
Ел. поща:ou_pamukchi@abv.bg
Директор:Детелина Русанова Василева
Краен срок за
подаване на документи:
23.12.2021 г.
Основание:чл. 216, ал.1 от ЗПУО

Длъжност: Учител начален етап

Необходими документи:

  1. Заявление до директора
  2. Трудова автобиография
  3. Диплома за завършено образование
  4. Медицинско свидетелство, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 3 месеца
  5. Свидетелство за съдимост, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 6 месеца

Данни за обявата

<<< Назад към всички обяви
Skip to content