9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Учител начален етап на основното образование I-IV клас, ОУ “Христо Смирненски” – с. Пристое

Наименование:Основно училище “Христо Смирненски”
Община:Каолиново
Населено място:Пристое
Адрес:ул. “Аврора” – 6
Телефон:053 612 249
Ел. поща:ou_pristoe@abv.bg
Директор:Семра Сейфула
Краен срок за
подаване на документи:
03.02.2023г.
Основание:чл. 216, ал.1 от ЗПУО

Длъжност: Учител начален етап на основното образование

Необходими документи:

  1. Заявление до директора;
  2. Трудова автобиография;
  3. Диплома за завършена степен с пециалност на висшето образование /копие/;
  4. Трудова книжка – копие;
  5. Други документи за квалификация, в ползва на кандидата

Допълнителна информация

<<< Назад към всички обяви
Skip to content