Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Учител направление “Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”, ПГОХХТ “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Шумен

Наименование:ПГОХХТ “Проф. д-р Асен Златаров”
Община:Шумен
Населено място:Шумен
Адрес:ул. “Дедеагач” №7 А
Телефон:054 869 869
Ел. поща:pgohht@mail.bg
Директор:Веселин Тодоров
Краен срок за
подаване на документи:
09.09.2022 г.
Основание:чл. 216, ал.1 от ЗПУО

Допълнителна информация

<<< Назад към всички обяви
Skip to content