Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Учител ГЦОУД (начален етап) – Средно училище “Васил Левски” – гр. Нови пазар

Наименование:Средно училище “Васил Левски”
Община:Нови пазар
Населено място:Нови пазар
Адрес:„Кирил и Методий“ 15
Телефон:2-24-65
Ел. поща:souvlevski@abv.bg
Директор:Даниела Иванчева Ангелова
Краен срок за
подаване на документи:
28.09.2021
Основание:чл. 216, ал.1 от ЗПУО

Длъжност: Учител ГЦОУД (начален етап)

Необходими документи:

  1. Заявление до директора
  2. Трудова автобиография
  3. Диплома за завършено образование
  4. Медицинско свидетелство, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 3 месеца
  5. Свидетелство за съдимост, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 6 месеца

Данни за обявата

<<< Назад към всички обяви
Skip to content