Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Учител в детска градина – 4 щат – Детска градина “Китка” – гр. Нови пазар

Наименование:Детска градина “Китка”
Община:Нови пазар
Населено място:Нови пазар
Адрес:„Стефан Караджа“40
Телефон:2 34 86
Ел. поща:cdgkitka@abv.bg
Директор:Николинка Стоянова Николова
Краен срок за
подаване на документи:
24.09.2021
Основание:чл. 216, ал.1 от ЗПУО

Длъжност: Учител в детска градина

Необходими документи:

  1. Заявление до директора
  2. Трудова автобиография
  3. Диплома за завършено образование
  4. Медицинско свидетелство, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 3 месеца
  5. Свидетелство за съдимост, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 6 месеца

Данни за обявата

<<< Назад към всички обяви
Skip to content