Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Учител в детска градина – ДГ “Осми март”, с. Градище

Наименование:Детска градина “Осми март”
Община:Шумен
Населено място:Градище
Адрес:ул. “Васил Друмев” № 1
Телефон:05311/54-18
Ел. поща:dg_8mart@abv.bg
Директор:Мария Великова Георгиева
Краен срок за
подаване на документи:
21.07.2022 г.
Основание:чл. 216, ал.1 от ЗПУО

Длъжност: Учител в детска градина

Необходими документи:

  1. Заявление до директора
  2. Трудова автобиография
  3. Диплома за завършено образование
  4. Медицинско свидетелство, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 3 месеца
  5. Свидетелство за съдимост, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 6 месеца

Данни за обявата

<<< Назад към всички обяви
Skip to content