Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Учител в група за целодневна организация на учебния ден V – VII клас и лекторски часове – Основно училище „Георги Стойков Раковски“ – с. Климент

Наименование:Основно училище „Георги Стойков Раковски“
Община:Каолиново
Населено място:Климент
Адрес:бул.“Съединение“ – 62
Телефон:2268
Ел. поща:ou_kliment@mail.bg
Директор:Невим Хасан Тефик- Ибрямова
Краен срок за
подаване на документи:
03.10.2021 г.
Основание:чл. 216, ал.1 от ЗПУО

Длъжност: Учител в група за целодневна организация на учебния ден V – VII клас и лекторски часове

Необходими документи:

  1. Заявление до директора
  2. Трудова автобиография
  3. Диплома за завършено образование
  4. Медицинско свидетелство, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 3 месеца
  5. Свидетелство за съдимост, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 6 месеца

Данни за обявата

<<< Назад към всички обяви
Skip to content