Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас, НУ “Илия Рашков Блъсков” – гр. Шумен

Наименование:Начално училище “Илия Рашков Блъсков”
Община:Шумен
Населено място:гр. Шумен
Адрес:ул. „Христо Смирненски“ № 9
Телефон:054 862 924
Ел. поща:nu_irblaskov@abv.bg
Директор:Мариана Иванова
Краен срок за
подаване на документи:
19.09.2022 г.
Основание:чл. 216, ал.1 от ЗПУО

Допълнителна информация

<<< Назад към всички обяви
Skip to content